Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Woda z wodociągu i ze studni w jednym domu

Tekst Anna Grunwald

Właściciele domów chętnie podłączają swoją instalację wodną do nowo zbudowanego wodociągu. Część z nich pozostawia jednak ?na wszelki wypadek? zasilanie z własnej studni. Nie zawsze jednak robią to w sposób zgodny z prawem.

Domowy zestaw odwróconej osmozy. Stosuje się go do mało zanieczyszczonej wody studziennej i do wody wodociągowej
Domowy zestaw odwróconej osmozy. Stosuje się go do mało zanieczyszczonej wody studziennej i do wody wodociągowej
Fot. archiwum redakcji
Na wypadek awarii wodociągu lub na czas, gdy spada w nim ciśnienie, nie od rzeczy mieć w rezerwie wodę z własnej studni. Warto też używać jej do podlewania ogrodu, mycia samochodu czy sprzątania terenu wokół domu - bo jest niemal darmowa. A gdyby tak jeszcze doprowadzić tę wodę do spłuczek w toaletach, które zużywają około 30% wody w domu, można by wyraźnie zmniejszyć rachunki za wodę wodociągową.

Aby móc korzystać z obu tych źródeł w jednym domu, trzeba zapewnić takie warunki, by woda wodociągowa nie uległa skażeniu.

Wodociąg pod ochroną

Woda wodociągowa jest oczyszczona, uzdatniona i musi spełniać wymagania stawiane wodzie do picia. Ponieważ korzysta z niej wielu ludzi, musi być stale kontrolowana i zabezpieczona przed skażeniem wskutek:

- korozji lub erozji rur i rozpuszczania się w wodzie składników nagromadzonych w rurach;

- zanieczyszczenia w trakcie remontu rurociągu lub podłączania nowych przyłączy do sieci wodociągowej;

- zassania zanieczyszczeń lub bakterii z instalacji domowych do instalacji wodociągowej. Może się tak zdarzyć np. w następstwie spadku ciśnienia wody w rurach, tworzy się bowiem wówczas podciśnienie powodujące zmianę kierunku przepływu wody.

Woda ze studni miewa różny skład i bywa zanieczyszczona różnymi związkami mniej lub bardziej szkodliwymi dla ludzi. Ponieważ pobierana jest na potrzeby danego gospodarstwa domowego, zakres jej kontroli i uzdatniania zależy od decyzji jego właścicieli. Nie ma więc pewności, że ta woda, która płynie ze studni do domowych kranów jest zawsze dobrej jakości.

Jak połączyć studnię z wodociągiem

W domach, których właściciele chcą korzystać i z wody wodociągowej, i z wody ze studni, trzeba tak wykonać instalację, by woda studzienna nie mogła się mieszać z wodociągową oraz by ta z instalacji domowej nie cofnęła się do sieci - mogłoby to bowiem spowodować skażenie w niej całej wody. Zgodnie z przepisami instalacja w domu musi być wykonana tak, by zachowana była pustka powietrzna uniemożliwiająca kontakt wody wodociągowej ze studzienną. Rozwiązania mogą być różne.

Instalacja dualna. Polega na tym, że do części urządzeń (np. umywalek, zlewozmywaka, natrysku czy wanny) doprowadza się osobnymi rurami wodę z wodociągu, a do innych urządzeń (np. misek ustępowych, pralki, kranu ogrodowego itp.) odrębnymi rurami - wodę ze studni (rys.1). Takie rozwiązanie jest najdroższe inwestycyjnie, bo wymaga rozprowadzenia zwiększonej ilości rur. Pozwala jednak zaoszczędzić na wydatkach na wodę w trakcie eksploatacji, gdyż zużywające duże jej ilości urządzenia domowe, a także ogród, będą zasilane niemal za darmo.

Zasilanie z zastosowaniem zbiornika. Woda z obydwu źródeł jest doprowadzana do jednego wspólnego zbiornika i dopiero z niego pobierana do instalacji (rys. 2). Aby układ spełniał swoje zadanie, wyloty rur - zarówno doprowadzającej wodę z wodociągu, jak i tej z wodą studzienną - muszą znajdować się powyżej najwyższego poziomu wody w zbiorniku. Między jej zwierciadłem a wylotami rur musi być zachowana przerwa powietrzna, która będzie zabezpieczeniem przed przedostaniem się wody ze zbiornika do wodociągu.

Instalacja z zaworem antyskażeniowym. Jest to rozwiązanie nie do końca zgodne z przepisami (bo nie zapewnia stałej pustki powietrznej między wodą wodociągową i studzienną), ale dopuszczane przez większość zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych. Polega ono na tym, że jedna wspólna instalacja domowa zasilana jest z dwóch źródeł - wodociągu i studni - włączanych przemiennie, a rura studzienna i wodociągowa są połączone z instalacją na stałe. W takim układzie na rurze doprowadzającej wodę z wodociągu do domu montuje się zawór antyskażeniowy, który będzie chronił wodę wodociągową przed kontaktem z wodą studzienną doprowadzoną do instalacji. Zawór antyskażeniowy i miejsce jego montażu powinien dobrać instalator w porozumieniu z właścicielem wodociągu (zwykle lokalnym zakładem wodociągów i kanalizacji). Najczęściej zawór ten montuje się za wodomierzem (patrząc od strony sieci wodociągowej), czyli po domowej stronie instalacji, ale przed pierwszym rozwidleniem rur. Koszt takiego zaworu to minimum 70 zł.

* * *

W dwóch ostatnich wariantach wszystkie urządzenia w domu oraz krany do podlewania ogrodu podłączone są do jednej wspólnej instalacji, w której raz płynie woda wodociągowa, a raz studzienna. Możliwe jest też takie rozwidlenie rury doprowadzającej wodę studzienną, by mogła zasilać albo całą instalację domową, albo tylko wybraną jej część - np. kran ogrodowy. Wówczas po zakręceniu odpowiednich zaworów odcinających do podlewania ogrodu będzie można używać wody studziennej, a w pozostałej części instalacji - wody wodociągowej.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Woda z wodociągu i ze studni w jednym domu