Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Filtry do wody ze studni

Odpowiadają: Izabela Szewczyk, Anna Grunwald

Mam wodę z własnego ujęcia i osady na bateriach oraz ceramice sanitarnej. Jak im zapobiegać? Jakie filtry zastosować? Czy ich eksploatacja nie będzie kosztowna i kłopotliwa? Anna G., Warszawa

Domowy zestaw odwróconej osmozy. Stosuje się go do mało zanieczyszczonej wody studziennej i do wody wodociągowej
Domowy zestaw odwróconej osmozy. Stosuje się go do mało zanieczyszczonej wody studziennej i do wody wodociągowej
Fot. archiwum redakcji
1. Jak uzdatniać wodę z własnego ujęcia?

2. Czy są filtry szczególnie zalecane do wody studziennej?

3. Na czym polega eksploatacja takich filtrów?

1. Najpierw badanie

Woda do picia powinna mieć parametry określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 19 listopada 2002 r. (DzU nr 203, poz. 1718). Woda studzienna nie zawsze spełnia te wymagania. Aby ją uzdatnić, trzeba najpierw poznać jej skład.

Analizę wody można zlecić stacji sanitarno-epidemiologicznej albo laboratorium prywatnemu lub działającemu przy wyższej uczelni.

Koszt analizy - około 200 zł.

Dobór urządzeń do uzdatniania należy powierzyć fachowcom, którzy na podstawie wyników analizy dobierają filtry do jakości wody i planowanego jej zużycia.

2. Jakie urządzenia wybrać

W domach zasilanych wodą studzienną stosuje się filtry mechaniczne na początku instalacji, a za nimi - kolumny filtracyjne o dużej wydajności: wypełnione odpowiednim złożem i sterowane w sposób automatyczny, półautomatyczny lub ręczny. Chronią całą instalację i urządzenia podgrzewające wodę.

Odżelaziacze. Układ odżelaziania składa się z dwóch elementów:

- napowietrzacz - przed bezprzeponowym hydroforem,

- odżelaziacz wypełniony złożem np. kwarcowym - za hydroforem. Koszt: od 1900 zł.

Odmanganiacze. Mangan często występuje w wodzie zażelazionej. Aby go usunąć, można zamontować za odżelaziaczem kolumnę wypełnioną złożem katalitycznym lub zastosować wspólną kolumnę ze złożem wielowarstwowym - usuwającą żelazo i mangan jednocześnie. Koszt: 2500-7000 zł; wybór wariantu uzależniony jest od stężeń zanieczyszczeń zawartych w wodzie.

Zmiękczacze. Są to kolumny ze złożem jonowymiennym, które zmniejszają twardość wody. Koszt: 1600-4500 zł.

Zestawy odwróconej osmozy. Można nimi usuwać wiele zanieczyszczeń przekraczających normę w niewielkim stopniu. Zestawy te montuje się przed punktem poboru wody pitnej. Koszt: 750-2000 zł.

3. Eksploatacja filtrów

Kolumny filtracyjne zwykle trzeba podłączyć do prądu i kanalizacji. Aby można było odłączyć urządzenie od instalacji bez odcinania wody w całym domu lub korzystać z wody nieuzdatnionej - na przykład do podlewania ogrodu - w miejscu zamontowania filtra powinno być zrobione obejście (zwane by-passem). Może stanowić element głowicy, ale może też je wykonać instalator.

Kolumny filtracyjne wymagają płukania (1-7 razy w tygodniu, zależnie od jakości wody), a niektóre również - regeneracji z podobną częstotliwością: niektóre odmanganiacze - roztworem nadmanganianu potasu, a zmiękczacze - roztworem soli kuchennej. Koszt środków regenerujących - zależnie od jakości wody - wynosi 30-100 zł/miesiąc.

Filtry sterowane ręcznie trzeba płukać i regenerować samemu, ustawiając zawór przy filtrze w odpowiednim położeniu. W urządzeniach sterowanych automatycznie częstotliwość płukania złoża jest regulowana przez głowicę sterującą.

Do płukania filtrów potrzebne jest dość duże ciśnienie wody w instalacji. Podaje się je w instrukcji obsługi filtrów i trzeba to uwzględnić przy doborze pompy studziennej.

Jeśli popłuczyny mają być odprowadzane do szamba, to ich objętość trzeba uwzględnić w obliczeniach pojemności szamba. Popłuczyny z filtrów mechanicznych i odżelaziaczy niewymagających regenerowania można odprowadzać do gruntu.

Jeżeli ścieki mają być odprowadzane do przydomowej oczyszczalni, to nie można tego robić bezpośrednio z popłuczynami ze zmiękczaczy i odmanganiaczy regenerowanych nadmanganianem potasu, bo zaszkodziłoby to mikroorganizmom w oczyszczalni. Popłuczyny te trzeba więc albo odprowadzać do osobnych zbiorników opróżnianych przez szambiarkę, albo przed odprowadzeniem do oczyszczalni należy rozcieńczać je dużą ilością wody, a po płukaniu kolumn filtracyjnych - do oczyszczalni stosować zwiększone dawki preparatów bakteryjnych.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Filtry do wody ze studni