Podgrzewacze do wody

Tekst Grzegorz Dudek

Przeczytaj zanim wybierzesz podgrzewacz wody.

podgrzewacz wody
Wielopunktowy podgrzewacz wody - przepływowy, elektryczny
Fot. Kospel
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) może być przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych i gazowych.

Podgrzewacze gazowe wymagają podłączenia do instalacji gazowej oraz komina przystosowanego do odprowadzania spalin gazowych (stare kominy murowane często trzeba modernizować). Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany taki podgrzewacz, musi mieć odpowiednią kubaturę (nie mniej niż 8 m3). Trzeba również zapewnić w nim dobrą wentylację, tzn. nawiew powietrza (może to być nawiew bezpośredni - przez nawiewnik zamontowany w tym pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany podgrzewacz, lub nawiew pośredni - przez nawiewniki zamontowane w pokojach) oraz wywiew przez kanał wentylacyjny.

Podgrzewacze elektryczne, jeśli mają małą moc -do 6 kW, z reguły są przystosowane do zasilania z instalacji jednofazowej (230 V); większe wymagają podłączenia do instalacji trójfazowej (400 V). Zarówno podgrzewacze gazowe, jak i elektryczne produkuje się w dwóch odmianach:

- pojemnościowe podgrzewają wodę znajdującą się w zasobniku i utrzymują jej temperaturę na zadanym poziomie;

- przepływowe uruchamiają podgrzewanie w momencie odkręcenia kranu i wyłączają, gdy się go zakręca.

Elektryczne pojemnościowe

Moc elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych to najczęściej 1,5 do 2 kW - taką moc mają ich grzałki (a niektóre modele mają je dwie a nawet trzy). Jest to bardzo wygodne i przynosi konkretne oszczędności energii, pozwala bowiem na pracę urządzenia ze zmienną mocą: małą - kiedy przez dłuższy czas nie używamy ciepłej wody i chodzi jedynie o podtrzymanie jej temperatury, średnią - w cyklu normalnej pracy, i wysoką - gdy zachodzi potrzeba szybkiego podgrzania wody w zbiorniku. Niektóre podgrzewacze pojemnościowe mają zamontowane dodatkowo urządzenia przystosowane do współpracy z kotłami centralnego ogrzewania.

Podgrzewacze pojemnościowe mogą być bezciśnieniowe (jednopunktowe) oraz ciśnieniowe (wielopunktowe).

Bezciśnieniowe. Są to niewielkie zbiorniki (o pojemności 5-15 litrów), które mogą zasilać tylko jeden punkt poboru: umywalkę lub zlewozmywak. Umieszcza się je nad lub pod przyborem. Zazwyczaj są sprzedawane razem ze specjalną baterią, która redukuje ciśnienie wody - z tego, jakie panuje w instalacji, do tego, pod jakim pozostaje woda w zbiorniku.

Ciśnieniowe. Mają w zbiorniku takie ciśnienie, jakie panuje w instalacji wodnej. Mogą zasilać jeden lub więcej punktów poboru wody. Do zasilania pojedynczych punktów stosuje się niewielkie podgrzewacze o pojemności od 10 do 30 litrów, możliwe do zamontowania w szafkach Większe podgrzewacze - o pojemności od kilkudziesięciu do kilkuset litrów można zawiesić bezpośrednio pod sufitem (te wykonane w wersji poziomej) albo na ścianie, lub postawić na specjalnym stojaku (pionowe).

Elektryczne przepływowe

Małe, o mocy od 3,5 do 6 kW mają wydajność od 1,5 do 3 litrów ciepłej wody na minutę i mogą zasilać tylko jeden punkt poboru wody. Często są sprzedawane w komplecie z zamontowaną baterią i wylewką lub słuchawką prysznicową.

Większe, o mocy przekraczającej 20 kW, są w stanie dostarczyć wodę jednocześnie do dwóch, a nawet trzech punktów poboru wody w ilości nawet 12-14 litrów na minutę.

Regulacja temperatury wody w elektrycznych podgrzewaczach przepływowych może się odbywać na dwa sposoby:

- hydraulicznie - im więcej wody się pobiera, tym niższa jest jej temperatura;

- elektronicznie - temperatura pozostaje niezależna od ilości pobieranej wody (istnieje możliwość nastawiania temperatury z dokładnością do 0,5-1oC).

Gazowe pojemnościowe

Są to różnej wielkości zbiorniki, w których dolnej części znajduje się komora spalania wraz z palnikiem. Kiedy następuje włączenie palnika, gorące spaliny przepływające specjalnym kanałem usytuowanym w środku zbiornika oddają ciepło otaczającej go wodzie. Palnik pracuje tak długo, aż woda w zasobniku osiągnie nastawioną temperaturę, po czym się wyłącza.

Podgrzewacze stosowane w domach mają pojemność od 80 do 200 litrów. Te o pojemności do 120 litrów mają mniejsze gabaryty, są lżejsze, a więc przystosowane do zawieszenia na ścianie. Większe produkuje się tylko jako stojące.

Dużą zaletą podgrzewaczy pojemnościowych jest mała moc, zazwyczaj nieprzekraczająca 10 kW. Dzięki temu urządzenia te charakteryzują się mniejszym chwilowym zużyciem gazu niż przepływowe podgrzewacze gazowe i mogą być stosowane nawet tam, gdzie ze względu na zbyt mały przydział gazu ziemnego korzystanie z podgrzewacza przepływowego jest niemożliwe.

Gazowe przepływowe

Nazywane też termami lub piecykami kąpielowymi () różnią się od siebie mocą, sposobami zapłonu palnika i regulacji temperatury wody.

Moc. W handlu dostępne są trzy grupy urządzeń: małej mocy (17-19 kW), średniej (23-24 kW) i dużej (około 30 kW). Maksymalna wydajność tych pierwszych to około 9 litrów na minutę, a tych dużej mocy - nawet 14 litrów na minutę (jeśli woda jest podgrzewana o 30oC).

Rodzaj zapłonu palnika podgrzewacza. Tu można wybierać spośród trzech wariantów:

- płomyk dyżurny, od którego po odkręceniu kranu z ciepłą wodą zapala się palnik główny;

- zapłon na baterie, czyli zasilany z baterii aparat zapłonowy wytwarzający iskrę do zapalenia palnika;

- hydrogenerator, czyli mała zasilana wodą turbinka, która wytwarza prąd i zasila zapalacz iskrowy.

Regulacja temperatury wody. Do wyboru są trzy jej rodzaje:

- ręczna, umożliwiająca skokowe lub płynne ustawianie mocy urządzenia (najczęściej w zakresie od 50 do 100%).Przy takiej regulacji temperatura wody pozostaje stała tylko przy jednej wielkości strumienia. Jeśli zmniejszymy strumień wody, jej temperatura wzrośnie, a jeśli go zwiększymy - woda będzie chłodniejsza;

- automatyczna, która zapewnia stałą temperaturę przy różnej ilości pobieranej wody. Zmiana strumienia wody powoduje automatyczne dostosowanie mocy urządzenia do wielkości przepływu;

- automatyczna i ręczna, dzięki której zużycie energii zostaje zredukowane do najniższego koniecznego poziomu, a temperatura pobieranej wody jest niezależna od wielkości jej poboru.

Na co zwracać uwagę wybierając podgrzewacz

Przepływowy. Wydajność i różnica temperatury wody przy jakiej ta wydajność jest podana. Większość producentów podaje wydajność przy założeniu, że woda jest podgrzewana o 30°C (t = 30°C), ale są i tacy, którzy podają wydajność przy wartości mniejszej lub większej.

Pojemnościowy. Czas podgrzewania wody do żądanej temperatury. Zależy od tego, jak długo trzeba czekać, aby nagrzała się cała woda zgromadzona w zbiorniku. Czas jest tym dłuższy, im mniejsza moc podgrzewacza i większa pojemność.

Dobowe straty energii. Jest to ilość energii, jaką podgrzewacz musi pobrać w ciągu doby, aby utrzymać na stałym poziomie temperaturę zgromadzonej w nim wody.

Zabezpieczenie przed korozją. Dla ochrony przed korozją zbiornik pokryty jest wewnątrz warstwą emalii, a w środku ma specjalną anodę (aluminiową, magnezową lub bardziej trwałą - tytanową), która biorąc udział w reakcjach elektrochemicznych, zużywa się, chroniąc w ten sposób blachę zbiornika. Zużytą anodę trzeba wymieniać co 3-4 lata. Niektóre firmy stosują jednak specjalne rozwiązania, dzięki którym czas pracy anody znacznie się wydłuża.

Jaki podgrzewacz wybrać?

Zanim wybierze się rodzaj i wielkość podgrzewacza, najpierw trzeba ustalić, ile ciepłej wody ma on dostarczać oraz ile punktów poboru będzie on w tę wodę zaopatrywał. I tak:

- Do pojedynczej umywalki, zlewu czy prysznica wystarczy mały podgrzewacz przepływowy gazowy lub elektryczny.

- Do dwóch-trzech przyborów nieodległych od siebie do wyboru są albo podgrzewacze przepływowe: - gazowe średniej i dużej mocy, - elektryczne o mocy powyżej 20 kW, albo podgrzewacze pojemnościowe o pojemności około 50-80 litrów (mogą być gazowe lub elektryczne).

- Do zaopatrywania w ciepłą wodę użytkową wszystkich punktów poboru w domu konieczne jest zastosowanie dużych podgrzewaczy pojemnościowych - gazowych lub elektrycznych, gdyż tylko takie zapewnią komfortowe korzystanie z ciepłej wody.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Podgrzewacze do wody