Cechy dobrej kostki

(Red.)

Wiele firm poświadcza jakość kostek betonowych Deklaracją Zgodności z aprobatą techniczną (nie jest ona jednak obowiązkowa) albo certyfikatem ISO. Dokumenty te potwierdzają, że wyrób spełnia odpowiednie wymagania techniczne i cechuje go między innymi:

  • mrozoodporność - kostki wytrzymują co najmniej 150 cykli zamrażania lub rozmrażania;

  • niska nasiąkliwość - nie większa niż 5%;

  • odpowiednia wytrzymałość - kostki grubości 6 cm wytrzymują nacisk 35 MPa (nacisk kół samochodu osobowego), zaś grubości 8 cm - 50 MPa (nacisk kół ciężarówki);

  • jednolitość wymiarowa - odchylenia długości i szerokości górnych krawędzi kostek nie przekraczają 3 mm, a ich grubości - 5 mm;

  • niska ścieralność - do 4,5 mm dla klasy "35" i 3,5 mm dla klasy "50".

  • Skomentuj:

    Cechy dobrej kostki