Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Głośny sąsiad i uciążliwy kompresor

Małgorzata Kapelusiak

Mieszkam w bliźniaku. Mój sąsiad na parterze domu ma kompresor, który bardzo głośno pracuje. Ja prowadzę działalność usługową związaną z zabiegami medycznymi i hałas wywołany przez kompresor mi przeszkadza. Czy są jakieś przepisy prawne, regulujące ten problem? Dodam, że sąsiad nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a kompresor wykorzystuje do naprawy uszkodzonych pojazdów (więc robi to nielegalnie)!

"Głośny sąsiad" to prawdziwe utrapienie. Ale na szczęście, możemy zmusić go prawnymi środkami, aby zaprzestał takiej działalności.
"Głośny sąsiad" to prawdziwe utrapienie. Ale na szczęście, możemy zmusić go prawnymi środkami, aby zaprzestał takiej działalności.
Rys. Małgorzata Ślińska
Zgodnie z artykułem 144 kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Oznacza to, że korzystając ze swojej nieruchomości, zawsze trzeba pamiętać, by nie zakłócać prawa do takiego samego korzystania sąsiadowi.

Pod uwagę należy tutaj brać przeznaczenie nieruchomości i stosunki miejscowe - inne będą zasady przy nieruchomościach na terenach wiejskich, ze zwierzętami inwentarskimi, inne wymogi w dzielnicy domów jednorodzinnych w dużym mieście. Zawsze jednak trzeba postępować tak, aby nie naruszać prawa sąsiada.

Prawo do ciszy

Jednym z praw podstawowych człowieka jest prawo do ciszy. W tabeli podajemy normy natężenia hałasu dla zabudowy mieszkaniowej. Jeśli sąsiad ich nie przestrzega i pomimo upomnień nie zaprzestaje swoje działalności, wtedy można zdecydować się na interwencję policyjną i skierowanie sprawy do sądu grodzkiego. Na przykład, za wykroczenie polegające na zakłócaniu ciszy nocnej grozi kara grzywny (wysokość takiej kary może być orzeczona w przedziale od 20 do 5000 złotych).

Ponadto, w sądzie cywilnym można wytoczyć powództwo o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Jeżeli takim działaniem dodatkowo została wyrządzona szkoda, poprzez na przykład odwołanie części wizyt klientów i utratę wynagrodzenia - można żądać rekompensaty finansowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami) oraz Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. 02.8.81 z dnia 31 stycznia 2002 r.)


Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Głośny sąsiad i uciążliwy kompresor