Koszty:

red.

  • opinii specjalistycznych w konstrukcyjno-budowlana, wykonana przez uprawnionego konstruktora - 3-5 tys. zł;

  • o stanie zawilgocenia i zagrzybienia wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego lub mykologa - 2-4 tys. zł;

  • o stanie instalacji wod.-kan. i grzewczej wykonana przez inżyniera sanitarnego - około 2 tys. zł;

  • o stanie przewodów kominowych i wentylacyjnych wykonana przez kominiarza - 300-500 zł;

  • o stanie przewodów elektrycznych wykonana przez inżyniera elektryka - 500-800 zł.

  • Skomentuj:

    Koszty: