Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ciepły i suchy dach płaski

Andrzej Kania

Odwrócony układ warstw jest najlepszym sposobem na ciepły i suchy dach płaski. Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie jego krawędzi jest gwarancją, że będzie służył długo i bezawaryjnie.

dach płaski
Dach odwrócony porośnięty trawą
Fot. KWK Promes/Juliusz Sokołowski
Gdy dom ma mieć dach płaski, coraz częściej wykonuje się go z odwróconym układem warstw. Nazwa ta wynika z innej kolejności warstw niż w stropodachu tradycyjnym. Na stropie układa się izolację przeciwwilgociową, a dopiero na niej - izolację termiczną. Dzięki temu izolacja przeciwwilgociowa jest chroniona przed skutkami działania wysokiej i niskiej temperatury (oraz jej zmian), promieniowania UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Jest więc ona bardziej trwała i skuteczniej zabezpiecza dach przed przeciekaniem.

Dach odwrócony musi zostać dobrze zaprojektowany i wykonany z odpowiednich materiałów, najlepiej tworzących jeden sprawdzony system. Wykonanie dachu należy zlecić doświadczonej ekipie. Bo choć dla właścicieli domu najważniejszy jest sposób wykończenia dachu (żwir, roślinność itp.), to przede wszystkim należy zadbać o jego szczelność, odprowadzenie wody opadowej i zabezpieczenie wszystkich warstw przed poderwaniem przez wiatr. Dotyczy to szczególnie krawędzi dachu, które kończy się attyką (ścianką wieńczącą elewację domu).

Zabezpieczenia przy ścianach attykowych w dachu płaskim

W tych miejscach zwykle umieszcza się elementy odwodnienia oraz mocuje balustradę. Są więc one szczególnie narażone na przeciekanie i uszkodzenia, na przykład przez wiatr. Dlatego wymagają odpowiedniego zabezpieczenia.

Izolacja przeciwwilgociowa (hydroizolacja). Woda z deszczu i topniejącego śniegu przenika przez nawierzchnię i dociera aż do izolacji przeciwwilgociowej. By dach nie przeciekał, należy starannie wykonać tę warstwę z dwóch warstw papy modyfikowanej polimerami, o grubości co najmniej 4 mm, lub - ewentualnie - folii EPDM. Gdy dach ma być zielony, dodatkowo musi być ona odporna na przerastanie korzeniami. Jeśli tak nie jest, należy ułożyć na izolacji przeciwwilgociowej folię przeciwkorzenną.

Pasy izolacji łączy się ze sobą na odpowiednie zakłady i wywija na ściany attykowe (także na kominy). Gdy stosuje się papę, w miejscach jej załamania umieszcza się kliny styropianowe. Po wykonaniu izolacji, przed ułożeniem kolejnych warstw, powinno się sprawdzić szczelność dachu, wykonując próbę wodną. Odcina się odpływ, a następnie zalewa dach wodą do wysokości 10 cm i pozostawia na około 72 godziny. Jeśli dach przecieka, plama wilgoci będzie widoczna na spodzie stropu pod nieszczelnością.

Ochrona przed wiatrem. Płyt izolacji termicznej nie przykleja się do izolacji przeciwwilgociowej. By nie zostały one zerwana przez wiatr, należy je dociążyć na całej powierzchni, a przede wszystkim przy krawędziach dachu, gdzie siła wiatru jest największa. Obciążeniem może być żwir, płyty betonowe lub substrat roślinny.

Ochrona przed nadmiarem wody. Złe wykonanie zielonego dachu może spowodować kłopoty ze stojącą wodą lub zamieraniem roślin. Dlatego konieczne jest ułożenie na ociepleniu folii dyfuzyjnej, ograniczającej dostęp wody i jednocześnie umożliwiającej odparowanie wilgoci. Na niej wykonuje się drenaż z perforowanego materiału, ułatwiającego odprowadzenie nadmiaru wody z warstw znajdujących się między izolacją termiczną a roślinnością i jednocześnie magazynującego wodę potrzebną zieleni. Drenaż należy oddzielić od substratu włókniną filtracyjną.

Aby uniknąć zamulania warstw drenażu, nie można na dachu stosować humusu i ziemi ogrodowej. Powinno się do tego używać specjalnych mieszanek dachowych, zwanych substratami. Zawierają one domieszki kruszyw, dzięki którym przepuszczają wodę i jednocześnie gromadzą część wilgoci, stopniowo uwalniając ją dla roślin podczas suszy.

Obróbka blacharska. Jest konieczna na szczycie attyki. Najpierw jednak kotwi się do muru wodoodporną płytę wiórową, a następnie przykręca się do niej wkrętami z uszczelką obróbkę blacharską.

Balustrada. Nie może przebić izolacji przeciwwilgociowej, dlatego słupków nie przytwierdza się na górnej powierzchni attyki. Balustradę najlepiej zamocować z boku, od strony zewnętrznej.

Materiał na izolację termiczną dachu płaskiego

Warstwę ocieplenia dachu odwróconego należy wykonać z materiału, który oprócz dobrych parametrów cieplnych, ma również odpowiednią sztywność, wytrzymałość na obciążenia, odporność na zawilgocenie oraz działanie cyklów zamarzania i rozmarzania.

Najlepiej zastosować płyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Wprawdzie jest on czterokrotnie droższy od styropianu, ale mniej od niego nasiąkliwy i odporniejszy na odkształcenia.

Ocieplenie układa się na izolacji przeciwwilgociowej w taki sposób, aby nie było mostków termicznych. Płyty powinny mieć więc wyprofilowane krawędzie, umożliwiające łączenie na pióro i wpust. Polistyrenem ekstrudowanym obkłada się również ściany attykowe.

Rodzaj wykończenia

O ostatecznym wyglądzie dachu odwróconego najlepiej zdecydować na etapie projektu. Wiąże się to bowiem z obciążeniem stropu nad ostatnią kondygnacją. A nie jest ono małe - warstwa żwiru waży około 90 kg/m2, a warstwy roślinne - powyżej 100 kg/m2. Dla dachów z zielenią intensywną, gdzie oprócz trawnika i krzewów sadzi się również drzewa, ciężar może dochodzić do kilkuset kilogramów na 1 m2. Dlatego zmianę rodzaju wykończenia w trakcie budowy, należy skonsultować z projektantem konstrukcji. Zwykle bez problemu możemy to zrobić, zastępując cięższy materiał lżejszym. Odwrotna sytuacja wymaga przeprowadzenia nowych obliczeń przez konstruktora, a nawet zmiany projektu!

Sposoby na odprowadzenie wody z dachu płaskiego

Z każdego dachu płaskiego odwróconego konieczne jest odprowadzenie nadmiaru wody opadowej. Wykorzystuje się do tego rynny lub wpusty. Aby skierować do nich wodę, pod warstwą izolacji przeciwwilgociowej powinien być uformowany spadek 1-4%. Nadaje się go podczas betonowania stropu lub wykonuje na nim wylewkę spadkową.

Rynny. Umieszcza się je przy najniżej położonych krawędziach dachu - na wystającym gzymsie lub bezpośrednio na stropie. Wodę odprowadza się z rynien rurami spustowymi, które należy przeprowadzić przez otwory w gzymsie, attyce lub murku osłonowym. Wymaga to wykonania rzygaczy (kanałów lub korytek). Powinny one być szczelnie połączone z izolacją przeciwwilgociową.

Wpusty dachowe. Znacznie sprawniej odwadniają one duże powierzchnie niż rynny i zmniejszają ryzyko zamarznięcia lub zanieczyszczenia odpływu. Wpusty zbierają wodę zarówno z pokrycia wierzchniego, jak i ze znajdujących się pod nim warstw. Dobiera się je do konstrukcji i przeznaczenia dachu. Inne stosuje się na pokryciu służącym jako taras, a inne - na dachu zielonym. Wpusty mogą być grawitacyjne lub podciśnieniowe.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>Skomentuj:

Ciepły i suchy dach płaski