Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy można zwrócić niewykorzystane materiały budowlane?

Małgorzata Kapelusiak

Kupiliśmy pustaki na budowę domu. W trakcie zakupu ustaliłam ze sprzedawcą, że niezużyte pustaki (całe palety) będę mogła oddać i uzyskam za nie zwrot gotówki. Tymczasem okazało się, że sprzedawca odmawia ich przyjęcia, tłumacząc się, że już nie handluje takimi pustakami. Dorota A.

W zasadzie zwrot niewykorzystanych dachówek, pustaków czy innych materiałów budowlanych potrzebnych do budowy domu, jest możliwy - zwłaszcza gdy mają oryginalne opakowania.
W zasadzie zwrot niewykorzystanych dachówek, pustaków czy innych materiałów budowlanych potrzebnych do budowy domu, jest możliwy - zwłaszcza gdy mają oryginalne opakowania.
Rys.: Małgorzata Ślińska
Kupiliśmy pustaki na budowę domu. W trakcie zakupu ustaliłam ze sprzedawcą, że niezużyte pustaki (całe palety) będę mogła oddać i uzyskam za nie zwrot gotówki. Tymczasem okazało się, że sprzedawca odmawia ich przyjęcia, tłumacząc się, że już nie handluje takimi pustakami. Dorota A.

Dość często się zdarza, że po wybudowaniu domu zostaje pewna ilość niewykorzystanych materiałów. Może to dotyczyć na przykład materiałów ściennych, dachówek, płyt gipsowo--kartonowych czy wełny mineralnej. Teoretycznie z ich zwrotem do hurtowni nie powinno być większego problemu, zwłaszcza gdy są wciąż w oryginalnych opakowaniach.

Obowiązki sprzedawcy

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej stanowi, iż sprzedawca jest obowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego. Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych, sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. W pozostałych sytuacjach, na żądanie kupującego, sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę.

Sprzedawca obowiązany jest udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, w szczególności nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje te powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone, gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu. W pozostałych sytuacjach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może zostać ograniczona do nazwy towaru i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera.

Sprzedawca odpowiada też wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w razie stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

Zwrot nadwyżki

Jeżeli umowa został zawarta w formie pisemnej i zawiera postanowienie o zwrocie niewykorzystanych materiałów, to wykonania jej postanowień i ewentualnych związanych z tym odszkodowań można dochodzić na drodze sądowej.

Jeżeli nie ma umowy wskazującej na takie uprawnienie konsumenta, można spróbować dowiedzieć się, czy dany sklep nie praktykuje takich przywilejów dla klientów poprzez umieszczenie takiego zapisu w regulaminie sprzedaży (to częsta praktyka sieci handlowych). Z reguły takie ogólne warunki sprzedaży są dostępne na stronach internetowych sklepu i wówczas również istnieje podstawa do ubiegania się o przyjęcie zbędnego towaru.

W pozostałych sytuacjach szanse na wyegzekwowanie przyjęcia towaru są nikłe - wynika to bowiem z dobrej woli sprzedającego, nie ma potwierdzenia w żadnej dokumentacji i nie jest wymagane przepisami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. nr 141 poz. 1176 z 2002 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Czy można zwrócić niewykorzystane materiały budowlane?