Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Gdzie zamontować pompę obiegową w instalacji centralnego ogrzewania

Stefan Żuchowski

We współczesnych instalacjach centralnego stosuje się coraz sprawniejsze kotły oraz rury i grzejniki o małej pojemności. W takich warunkach grawitacja nie zapewni obiegu wody, trzeba więc wymusić go za pomocą pompy. Odpowiedź na pytanie, w którym punkcie instalacji powinna się ona znaleźć, nie jest jednak wcale prosta.

Kocioł gazowy
Kocioł gazowy
Fot. Shutterstock/Alexander Raths
W instalacjach domowych królują niewielkie pompy z mokrym wirnikiem. Są praktycznie bezobsługowe - wymagają odpowietrzenia tylko po zamontowaniu oraz po ponownym napełnieniu instalacji. Zużywają niewiele energii 7-20 W (starsze modele - 40-80 W).

Pompa obiegowa - montaż

Można umieszczać je zarówno na zasilaniu (rurze, którą płynie ogrzana woda), jak i na powrocie (rurze, którą woda wraca do kotła po oddaniu ciepła w grzejnikach). Musimy jednak zapewnić pompie odpowiednie warunki pracy - powietrze nie może być zasysane przez nieszczelności w instalacji lub automatyczne odpowietrzniki. By tego uniknąć powinno się utrzymywać w instalacji ciśnienie wyższe niż ciśnienie otaczającego powietrza. To oznacza, że pompa musi być odpowiednio usytuowana względem naczynia wzbiorczego, które równoważy ciśnienie (niskie po stronie ssącej pompy, z wyższym - po stronie tłoczącej).
  • Za naczyniem wzbiorczym. Pompa podnosi ciśnienie w instalacji (wykluczając ryzyko zassania powietrza) i choć z każdym metrem rur będzie ono spadało, w naczyniu wzbiorczym się zrównoważy.

  • Przed naczyniem wzbiorczym. Obniża ciśnienie w instalacji. Wyobraźmy sobie, że jest w niej bardzo niskie ciśnienie (np. 0,3 - 0,4 bar). Uruchomienie pompy spowoduje jego dalszy spadek po stronie ssącej (największy tuż przed samym urządzeniem). Jeśli jest tu nieszczelność lub odpowietrznik automatyczny, może dojść do zassania powietrza. Gdy trafi ono do pompy, spowoduje gwałtowny spadek przepływu wody. Następstwem długotrwałej, nieprawidłowej pracy będzie uszkodzenie pompy.

  • W instalacji z gazowym kotłem stojącym. Zgodnie z podaną wyżej zasadą, w instalacji z kotłem stojącym gazowym czy olejowym pompę umieszcza się zwykle na zasilaniu, a naczynie wzbiorcze na powrocie - podniesione ciśnienie wyklucza wówczas ryzyko zassania powietrza. Jednocześnie na odcinku od naczynia do pompy panuje niższe ciśnienie, któremu poddany jest też korpus kotła. Oczywiście różnica 0,1 czy 0,2 bar nie ma większego znaczenia, ale mimo wszystko korzystnie wpływa na trwałość kotła.
  • W instalacji z gazowym kotłem wiszącym. W kotłach wiszących woda przepływa specyficznie - wpływa od dołu urządzenia, następnie płynie ku górze do wymiennika ciepła; po podgrzaniu w nim - opuszcza kocioł. Gdybyśmy umieścili pompę na zasilaniu, wówczas ryzykowalibyśmy, że powietrze zatrzymywałoby się w wymienniku ciepła. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest więc umieszczenie pompy na powrocie. Tłoczy ona wodę do wymiennika ciepła, wypychając z niego powietrze, które trafia później do odpowietrzników w instalacji. Aby zapewnić naddatek ciśnienia w instalacji, naczynie w zbiorcze w kotle wiszącym musi być także podłączone przed pompą - często rurka naczynia jest wręcz podłączona do korpusu pompy.
  • W instalacji z kotłem na paliwa stałe. Gdy mamy kocioł wyposażony w automatykę sterującą i zabezpieczającą przed zbyt wysoką temperaturą, pompę obiegową warto zamontować na zasilaniu. Zapobiegnie to ewentualnemu zasysaniu powietrza do instalacji. W instalacjach z kotłami, w których jedyną metodą sterowania temperaturą jest ręczna zmiana ciągu kominowego, temperatura wody może okresowo bardzo wzrastać. Wskutek "zagotowania" kotła, gorąca woda, a czasem para, może trafiać do pompy, powodując uszkodzenie wirnika lub łożysk. Pompa co na zasilaniu czy powrocie? W takiej sytuacji rzeczywiście bezpieczniej jest umieścić pompę na powrocie. Musimy jednak wziąć pod uwagę to, że w instalacji (począwszy od naczynia, aż do pompy) będzie niższe ciśnienie, co może skutkować zasysaniem powietrza. Trzeba więc usunąć wszelkie nieszczelności oraz zamknąć wszystkie odpowietrzniki.

Montaż pompy co na powrocie - schemat

Pierwszym krokiem przy montażu pompy CO na powrocie jest dokładne zaznaczenie i przygotowanie punktu montażu, zapewniając odpowiednią przestrzeń dla urządzenia.
Następnie, zgodnie z instrukcją producenta, należy prawidłowo połączyć rury zasilające i powrotne, dbając o szczelność i odpowiednią izolację termiczną.
W trakcie montażu pompy CO na powrocie istotne jest również prawidłowe skonfigurowanie ustawień regulatora ciśnienia, zapewniając optymalną wydajność i stabilność pracy całego systemu grzewczego.

Montaż pompy co w układzie otwartym

Montaż pompy CO w układzie otwartym zaczyna się od odpowiedniego umieszczenia urządzenia na powrocie z instalacji grzewczej, zwykle w pobliżu kotła lub innego źródła ciepła.
Kolejnym krokiem jest precyzyjne podłączenie pompy do rur zasilających i powrotnych, dbając o prawidłowe połączenia i izolację termiczną, szczególnie jeśli układ działa w warunkach niskich temperatur.
W układzie otwartym, montując pompę CO, należy również zapewnić odpowiednią regulację ciśnienia, aby utrzymać równowagę hydrauliczną, co przyczynia się do efektywnej i stabilnej pracy całego systemu grzewczego.

Jak wymusić obieg wody w grzejniku?

Aby wymusić obieg wody w grzejniku, rozpocznij od sprawdzenia, czy zawór termostatyczny na grzejniku jest ustawiony na odpowiednią temperaturę. Czasami niska temperatura może powodować zatrzymanie obiegu.
Sprawdź, czy zawór na zaworze termostatycznym jest prawidłowo ustawiony, umożliwiając swobodny przepływ wody. Zawór termostatyczny może być czasem zablokowany, co hamuje przepływ.
Jeśli problem się utrzymuje, sprawdź, czy zawór na zaworze grzejnika jest otwarty. W niektórych przypadkach może być konieczne odkręcenie go ręcznie, aby umożliwić swobodny przepływ wody i przywrócenie prawidłowego obiegu w grzejniku.

    Więcej o:

Skomentuj:

Gdzie zamontować pompę obiegową w instalacji centralnego ogrzewania