Powietrzna pompa ciepła - jakiej wymaga obsługi i jakie są koszty jej eksploatacji

Stefan Żuchowski

Moc i sprawność powietrznej pompy ciepła zależą od warunków panujących na zewnątrz, dlatego w systemie grzewczym należy ją połączyć z dodatkowym źródłem ciepła.

Podczas wyboru pompy powietrznej zwróćmy uwagę na poziom hałasu, jaki generuje ona podczas pracy
Podczas wyboru pompy powietrznej zwróćmy uwagę na poziom hałasu, jaki generuje ona podczas pracy
Fot. Nibe Biawar
Większość pomp ciepła jest od razu wyposażona w odpowiedni system sterowania - zazwyczaj jest w nim automatyka pogodowa. Dzięki temu działanie pompy ciepła jest w pełni zautomatyzowane, a rola użytkownika sprowadza się tylko do ustawienia oczekiwanej temperatury w ciągu określonych godzin w dzień i w nocy oraz dni tygodnia. Możemy również zaprogramować odpowiednią wartość temperatury ciepłej wody.

Jakiej wymaga obsługi powietrzna pompa ciepła

Coraz częściej producenci oferują możliwość zdalnego sterowania za pomocą internetu lub telefonu komórkowego. Dzięki temu, nawet jeśli jesteśmy poza domem, możemy bez kłopotu zmienić parametry w instalacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na przykład, jeśli wyjeżdżając na ferie zimowe obniżymy ustawione wcześniej parametry, to przed powrotem do domu zdalnie je przywrócimy.

W porównaniu do pomp ciepła czerpiących energię z gruntu, powietrzna pompa wymaga większych nakładów na konserwację. W czasie pracy przetłacza ona ogromne ilości powietrza. Przykładowo, jeśli pracuje około 2000 godzin w ciągu roku, to w tym czasie może przetłoczyć nawet 10 mln m3 powietrza (83 m3/min). Wraz z powietrzem przez wymiennik ciepła przepływają różnego rodzaju zanieczyszczenia, które z czasem, osadzając się na nim, tworzą grubą warstwę. Oczywiście ogranicza to skuteczność odbioru ciepła z powietrza. Z tego powodu przynajmniej raz w roku uprawniony serwisant powinien dokonać przeglądu urządzenia i wyczyścić wymiennik ciepła, gdy będzie to konieczne. Z reguły wymiennik ciepła jest dość dużych rozmiarów, a przez to czynność ta jest pracochłonna, dlatego usługa kosztuje 300-500 zł (wszystko zależy od stopnia zanieczyszczenia). Bujna roślinność w pobliżu wymiennika ciepła może sprawiać, że będzie on wymagał częstszego przeglądu - nawet dwa razy w roku.

Pozostałe czynności związane z konserwacją systemu grzewczego połączonego z powietrzną pompą ciepła, są stosunkowo proste i sprowadzają się jedynie do kontroli działania poszczególnych elementów instalacji (na przykład pomp obiegowych, naczyń wzbiorczych).

Wszystkie modele powietrznych pomp ciepła są przystosowane do współpracy nie tylko z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Jeśli zostaną połączone w systemie grzewczym z grzejnikami, wtedy warto zamontować w instalacji bufor. Jest to dużej pojemności zbiornik (300-500 l), w którym akumulowana jest energia cieplna w postaci ciepłej wody, wykorzystywana potem do zasilania grzejników.

Jakie są koszty eksploatacji powietrznej pompy ciepła

Aby określić szacunkowe koszty eksploatacji, przyjmujemy, że w domu o powierzchni 150 m2 z wentylacją naturalną roczne zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi 15 150 kWh. Natomiast do przygotowania ciepłej wody musimy doprowadzić 2655 kWh energii cieplnej na rok (zakładając, że każdy z domowników zużywa w ciągu doby około 35 l ciepłej wody o temperaturze 55 st.C).

Spośród dostępnych na rynku powietrznych pomp ciepła wybraliśmy moduł typu split. Przy temperaturze zewnętrznej -2 st.C i temperaturze zasilania instalacji grzewczej 35oC, osiąga ona moc 10 kW. Ze względu na to, że sprawność i moc pompy ulega znacznym wahaniom w ciągu sezonu grzewczego, do analizy kosztów zastosowaliśmy program komputerowy geoSOFT. Korzysta on z bazy danych warunków klimatycznych dla naszego kraju oraz parametrów pracy poszczególnych modeli pomp ciepła. Symulacja wykazała, że w naszym przykładowym domu (założyliśmy, że znajduje się on w okolicach Warszawy) za użytkowanie pompy ciepła typu split zapłacimy rocznie 3500 zł (kwota ta obejmuje również czasowe działanie grzałek).

Oczywiście, podczas bardzo mroźnej zimy kwota ta będzie znacznie wyższa. Przykładem może być długa i ostra zima 2010 roku, z temperaturami w styczniu dochodzącymi nocą nawet do -30 st.C. Wówczas wybór dodatkowego źródła ciepła jest istotny, aby koszty jego działania nie przekroczyły oszczędności, jakie zyskamy dzięki pracy pompy.

Koszty eksploatacji instalacji z powietrzną pompą ciepła możemy jeszcze obniżyć, jeśli w czasie największych mrozów będziemy palić w kominku lub zastosujemy grzałki elektryczne, zasilane prądem rozliczanym według drugiej taryfy. Ma to związek z tym, że w sezonie grzewczym grzałki będę pracowały najczęściej nocą, czyli wtedy, gdy prąd jest tańszy.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Powietrzna pompa ciepła - jakiej wymaga obsługi i jakie są koszty jej eksploatacji