Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Śmietnik przy sąsiedzie

Małgorzata Kapelusiak, Agnieszka Cal-Hubska

Jesteś wściekły na sąsiada, że postawił swój śmietnik tuż przy twojej działce? Możesz sprawdzić, czy miał prawo to zrobić. Możesz też po prostu zasłonić jego śmietnik swoim. Miejsce na domowe śmieci raczej trudno uczynić ozdobą ogrodu, dlatego najchętniej odsunęlibyśmy śmietnik jak najdalej od domu, jak najbliżej krańca działki czyli... tuż przy ogrodzeniu sąsiada. Z tym niestety nie jest tak łatwo, choć szanse są.

Śmietnik tuż przy płocie i przy granicy z sąsiadem - daleko od wejścia - to optymalne rozwiązanie, na które niestety nie wszyscy będą mogli sobie pozwolić
Śmietnik tuż przy płocie i przy granicy z sąsiadem - daleko od wejścia - to optymalne rozwiązanie, na które niestety nie wszyscy będą mogli sobie pozwolić
Fot. Grzegorz Otwinowski/montaż
Podoba się to nam, czy nie, śmietnik przy domu musi być. Na dodatek - łatwo dostępny zarówno dla domowników, jak i dla służb odbierających odpady.

Co zrobić, żeby był możliwie najdalej od naszych okien i drzwi wejściowych? Oczywiście odsunąć aż do granicy posesji - jak najdalej od nas, jak najbliżej sąsiada.

Żeby zapobiec wielu sąsiedzkim sporom, kwestie śmietnika przy domu są w przepisach uregulowane dość dokładnie. To one precyzują kiedy możemy postawić śmietnik tuż przy granicy z sąsiednią posesją.

Śmietnik przy sąsiedzie sposób pierwszy "Na pioniera"

Jeśli wzięliśmy na swoje barki rolę kolonizatora i pierwsi zasiedlamy daną okolicę, składamy projekt zagospodarowania działki - ze śmietnikiem tam, gdzie byśmy go chcieli mieć i ... czekamy na zgodę. Jest spore prawdopodobieństwo, że przedstawiony w urzędzie plan zagospodarowania działki (z naszym śmietnikiem przy granicy) zostanie zaakceptowany. I wtedy możemy odtrąbić sukces. Musimy mieć jedynie świadomość, że gdy obok nas pojawi się sąsiad - jego śmietnik prawdopodobnie również stanie po drugiej stronie płotu.

Jeśli miejscowe władze nie zaakceptują rozwiązania ze śmietnikiem przy granicy działki, pozostaje nam postawić go tak, jak na to pozwalają przepisy, według których odległość śmietnika od działki sąsiedniej powinna wynosić co najmniej 2 metry od granicy.

Uwaga! Trzeba też pamiętać, że śmietnik nie może być usytuowany bliżej niż 3 metry od okien i drzwi w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Śmietnik przy sąsiedzie sposób drugi "Na naśladowcę"

Jeśli wprowadzamy się na teren już zasiedlony, trzeba się rozejrzeć wokół i ....od razu będziemy wiedzieli, gdzie może stanąć nasz śmietnik. Gdy śmietnik sąsiada stoi tuż przy granicy, dostawiamy swój dokładnie z drugiej strony ogrodzenia - wszak lepiej patrzeć na swój niż na śmietnik sąsiada.

Jeśli śmietniki sąsiadów znajdują się w oddaleniu od granic działek, nasz śmietnik też będzie musiał stanąć podobnie. Nie ma wyjścia.

Przydatne przepisy:

1. Obowiązek posiadania miejsca na odpady nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 ze zmianami). Te same przepisy mówią też o tym, że to właściciel jest odpowiedzialny za czystość i stan techniczny śmietnika, oraz że powinien on podpisać umowę z przedsiębiorstwem mającym zezwolenie na odbieranie odpadów. Umowę trzeba przechowywać wraz z dowodami opłat za wykonywane usługi.

2. Sposób usytuowania śmietnika określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).

3. Zadaszone osłony śmietnikowe zaliczane są do obiektów małej architektury i nie wymagają pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. ze zmianami) - wystarczy zgłoszenie.

    Więcej o:

Skomentuj:

Śmietnik przy sąsiedzie