Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Odpowiada: Małgorzata Kapelusiak

Kupiłam mieszkanie w listopadzie 2008 r., moja siostra zaś kilka miesięcy później - w marcu 2009 r. Teraz chcemy sprzedać nasze mieszkania i wspólnie wybudować na odziedziczonej po rodzicach działce dom-bliźniak. Czy to prawda, że będziemy się inaczej rozliczać z dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkań? Przecież daty zakupu są prawie takie same? Alicja M.

8539351 https bi
Rys. Małgorzata Ślińska
Nie tylko w reklamach "prawie" czyni znaczną różnicę. Tak jest również tutaj. Przepisy ustawy o podatku dochodowym zmieniały się znacząco na przestrzeni ostatnich kilku lat. W efekcie sprzedaż nieruchomości może być opodatkowana na trzy różne sposoby. Wszystko zależy od tego, kiedy zakupiono dom czy mieszkanie.

W każdej z opisanych dalej sytuacji obowiązuje zwolnienie od podatku ze sprzedaży nieruchomości po pięciu latach od jej nabycia czy wybudowania (licząc od końca roku, w którym to nastąpiło).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 51 poz. 4507 z 2010 r.)

Do końca 2006 roku

Jeśli nieruchomość była nabyta przed końcem 2006 roku, obowiązuje podatek w wysokości 10% od uzyskanego przychodu. Jednocześnie możliwe jest zwolnienie od podatku. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży trzeba przeznaczyć na inny cel mieszkaniowy, np. na zakup innego mieszkania czy budowę domu. Podatnik ma na to dwa lata, pod warunkiem że w terminie 14 dni od dnia sprzedaży złoży we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie.

Od stycznia 2007 do końca grudnia 2008

W styczniu 2007 roku weszły nowe przepisy, w których przyjęto, że od sprzedaży nieruchomości należy uiścić 19% podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek jest liczony od dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości. Jest to różnica między przychodem ze sprzedaży nieruchomości a kosztami jej nabycia. Do kosztów wliczyć tu można nie tylko kwotę zapłaconą za nieruchomość, ale także kwoty wydane na przykład na notariusza i prowizję pośrednika.

Nie oznacza to jednak, że podatek muszą płacić wszyscy. Osobom, które nabyły prawo do nieruchomości w roku 2007 lub 2008, przysługuje bowiem prawo do ulgi meldunkowej. Zasadą skorzystania z tej ulgi jest wymóg zameldowania w danej nieruchomości przez okres minimum 12 miesięcy przed datą sprzedaży. Z tej ulgi może skorzystać Czytelniczka.

Od stycznia 2009

Dla nieruchomości nabytych po 31 grudnia 2008 roku (dotyczy siostry Czytelniczki), kiedy weszła w życie kolejna zmiana prawa, możliwe jest obniżenie dochodu do opodatkowania proporcjonalnie do wydatkowanej na własne cele mieszkaniowe kwoty osiągniętego przychodu. Obniżony dochód objęty opodatkowaniem obliczamy, mnożąc dochód ze zbycia nieruchomości przez współczynnik równy:

1 - wydatki na własne cele mieszkaniowe : przychód ze zbycia nieruchomości

Dzięki temu przy osiągnięciu np. 200 tys. zł dochodu ze zbycia nieruchomości (przychód - 250 tys., koszty uzyskania - 50 tys.) i zadeklarowaniu chęci wydania w najbliższych dwóch latach na cele mieszkaniowe 150 tys., dochód do opodatkowania wyniesie jedynie 80 tys. zł.

Uwaga! Przy sprzedaży nieruchomości nabytej po 31 grudnia 2008 roku na wydanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe podatnik ma dwa lata podatkowe, a nie kalendarzowe (jak to miało miejsce przy nieruchomościach nabytych przed 1 stycznia 2007 roku). Rok podatkowy jest liczony od początku roku następującego po danym zdarzeniu. Sprzedając więc taką nieruchomość z dniem np. 1 stycznia 2010 roku, podatnik ma czas do 31 grudnia 2012 roku, na wydanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe, a więc prawie trzy lata.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Podatek od sprzedaży nieruchomości