Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiana VATu. Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Michał Świech

W jaki sposób ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych? Jakie są limity i w jaki sposób wyliczyć kwoty zwrotu? Jakie dostarczyć dokumenty i gdzie szukać listy materiałów objętych zwrotem?

30.12.2009 LOMZA . BANKNOTY O NOMINALACH STO ZLOTYCH . POLSKIE PIENIADZE . FOT. JACEK BABIEL / AGENCJA GAZETA
Fot. Jacek Babiel / Agencja Gazeta
Stawka VAT rośnie do 23 proc. Jednak wysokość kwoty zwrotu zapłaconego podatku pozostaje na tym samym poziomie. Oznacza to, że fiskusowi zapłacimy więcej. Dlaczego? Wszystko przez skomplikowany sposób wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi. Żeby ją otrzymać, należy bowiem pomnożyć wartość zapłaconego podatku VAT wynikającego z faktur przez ustalony w ministerstwie finansów współczynnik. Do końca roku 2010 jego wartość wynosiła 68,18 %. Od 1 stycznia 2011 roku zmalała do 65,22 % zapłaconego podatku VAT.

Nowy współczynnik, stara kwota

Stało się tak ze względu na zmianę stawki podatku VAT. Przykładowo, jeśli ubiegający się o zwrot podatku inwestor kupił materiały warte 10 tys. zł netto, czyli 12,2 tys. zł z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości 22 proc., mógł liczyć na zwrot 1515 zł. Gdyby dotychczasowa wartość współczynnika została zachowana, podatnik dostałby w 2011 roku więcej, bo 1584 zł. Ponieważ minister finansów nie mógł się zgodzić na taką rozrzutność, obniżono wartość współczynnika. I tak inwestor otrzyma - licząc po nowemu - około 1500 zł. W sumie więc wysokość kwoty zwrotu niewiele się zmieni, jednak w ostatecznym rozrachunku wartość zapłaconego podatku będzie wyższa.

Tu warto zatrzymać się na moment: jeśli ubiegający się o zwrot podatku VAT korzystał z innych ulg budowlanych, współczynnik będzie niższy i wyniesie 55,23 proc. Niezależnie od tego, według której stawki podatku VAT będzie się rozliczał.

Samo wyliczenie kwoty możliwego do uzyskania zwrotu podatku VAT nie oznacza jednak, że podatnik otrzyma od fiskusa dokładnie tyle. Są bowiem limity, które ograniczają kwoty zwrotu.

Limity zależne od rodzaju inwestycji

W zależności od tego, czy prowadzona inwestycja wymaga pozwolenia na budowę czy też jest z takiego obowiązku zwolniona, wysokość limitu będzie różna.

Przy rozliczaniu inwestycji wymagających pozwolenia na budowę. Podstawą będzie wynik mnożenia:

70m2 powierzchni użytkowej * cena 1m2 (ustalana przez GUS przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania aktualizowana co kwartał - do obliczeń przyjmuje się cenę z kwartału poprzedzającego kwartał złożenia wniosku) *12,295%. W praktyce maksymalny limit zwrotu to kwota 37628. zł.

Przy inwestycjach nie wymagających pozwolenia . Limit ograniczony jest do wartości:

30 m2 powierzchni użytkowej * cena 1m2 (ustalana przez GUS przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania aktualizowana co kwartał - do obliczeń przyjmuje się cenę z kwartału poprzedzającego kwartał złożenia wniosku) *12,295%. Jest to około 17,2 tys. zł.

Dla tych podatników, którzy skorzystali z ulgi mieszkaniowej limit jest niższy. Podstawowe założenia dotyczące powierzchni przeliczeniowej pozostają bez zmian, inny jest jednak współczynnik, który wynosi 9,959 proc. W sumie więc osoba taka może odzyskać 32,4 tys. Zł jeśli prowadzi inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę i 13,9 tys. zł w drugim przypadku.

Trzeba pamiętać także o tym, że limity obowiązują w okresie pięciu lat od złożenia pierwszego wniosku o zwrot zapłaconego podatku . Jeśli więc inwestor zrobił to 1 lipca 2009 roku, limit będzie obowiązywał do 30 czerwca roku 2014. Później maksymalna kwota odliczenia wyliczana będzie od nowa.

Jeśli inwestor co roku będzie odzyskiwał część podatku VAT za materiały budowlane, to w razie składania wniosku w kolejnych latach, limit będzie pomniejszony o odzyskaną (wypłaconą) kwotę.

Wykaz na stronach ministerstwa, wniosek w skarbówce

Ubiegając się o zwrot podatku VAT trzeba też pamiętać o tym, że nie wszystkie materiały budowlane są na liście produktów do tego uprawniających. Pełny ich wykaz znaleźć można na stronie internetowej ministerstwa finansów. Na liście znajdują się min. drzwi, okna, płytki ceramiczne, cegły, rury i dachówki, wełna mineralna i gips czy kotły centralnego ogrzewania. Warto pamiętać, że o tym, czy dany materiał uprawnia do zwrotu decyduje symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Aby ułatwić sobie zadanie, dobrze jest więc zadbać o to, żeby taki symbol znalazł się na fakturze.

Jeśli wiemy, które materiały uprawniają nas do uzyskania zwrotu, znamy limity i chcemy odzyskać pieniądze od fiskusa, powinniśmy złożyć w naszym urzędzie skarbowym następujące dokumenty:

- wniosek oznaczony jest symbolem VZM1. We wniosku znaleźć się muszą wszystkie pozycje, od których chcemy odliczyć VAT oraz sumaryczna kwota zwrotu. Wypełniając wniosek nie należy bać się tego, że wpiszemy towary, które nie uprawniają do zwrotu podatku. Jeśli tak się zdarzy, dokonana zostanie po prostu korekta wniosku;

- kopie faktur;

- tytuł uprawniający do użytkowania lokalu (uwaga - wynajmujący mieszkania powinni zawrzeć w umowie zapis o tym, że to najemca ponosi koszty remontów);

- kopię pozwolenia na budowę - jeśli inwestycja wymaga takiego pozwolenia.

Zwrot tylko raz w roku

Warto pamiętać również o tym, że o zwrot podatku ubiegać się można jedynie raz w roku. Czas oczekiwania na pieniądze to cztery miesiące. Można ją otrzymać przelewem na konto lub gotówką w kasie urzędu. Ale uwaga: jeśli podatnik posiada zaległości wobec fiskusa, zwrotu nie dostanie. Od odzyskanych pieniędzy nie płacimy podatku dochodowego, nie wpisujemy więc uzyskanej w ten sposób sumy do rocznego zeznania podatkowego.

Lepiej się pośpieszyć

Rząd rozważa likwidację programu zwrotu części podatku VAT na materiały budowlane. Możliwe, że nastąpi to za kilka lat. Nie jest jeszcze znana data zakończenia tego programu, warto jednak pośpieszyć się z rozliczaniem zakupionych materiałów budowlanych - zwłaszcza gdy dopiero zaczynamy lub planujemy budowę domu.

Mimo dość skomplikowanego sposobu wyliczania warto ubiegać się o zwrot części zapłaconego podatku VAT. O tym, że jest to popularny sposób odzyskania choć części wydanych pieniędzy świadczy fakt, że każdego roku budżet oddaje w ten sposób podatnikom około miliarda złotych.
    Więcej o:

Skomentuj:

Zmiana VATu. Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?