Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Podatek od nieruchomości

red.

Grunty i budynki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

2832098 https bi
Rys. Małgorzata Ślińska
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wpłacać ten podatek w wysokości ustalonej uchwałą rady gminy i sam powinien zadbać o to, by go naliczono. W tym celu w przepisanym terminie powinien złożyć w urzędzie gminy stosowne dokumenty.

 • Terminy. Osoba, która kupiła działkę, gotowy dom lub ukończyła budowę domu, ma 14 dni na złożenie w urzędzie gminy stosownej informacji. Jeśli dom został kupiony wraz z działką, obowiązek opłacania podatku od nieruchomości powstaje w następnym miesiącu od formalnego nabycia nieruchomości. Jeśli dom został wybudowany na przedtem kupionej działce, podatek od nieruchomości wraz z nowym domem trzeba będzie opłacać od 1 stycznia następnego roku (licząc od roku zakończenia budowy).

 • Opłaty. Nie ma.

 • Kary. Za każdy dzień zwłoki w opłacaniu podatku naliczane są odsetki. Należny podatek będzie pobrany decyzją administracyjną.

  Co będzie potrzebne

 • Wniosek o naliczenie podatku od nieruchomości składa się na formularzu urzędowym (można go ściągnąć ze strony internetowej, np. www.gdansk.pl) Do wypełnionego formularza trzeba dołączyć:

 • dowód własności nieruchomości (albo działki, albo domu kupionego razem z działką),

 • potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania lub decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli chodzi o naliczenie podatku od nowego domu, którego budowa właśnie się zakończyła).

  Zobacz projekty domów dostosowane do wąskich działek

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Podatek od nieruchomości