Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Skąd w domu wilgoć, szron i woda

Iwona Szczepaniak

W domu powinno być ciepło i sucho. Dlatego podczas jego budowy konieczne jest właściwie wykonanie w odpowiednich miejscach izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

dom jednorodzinny, dom tradycyjny
Równie ważne jak izolacje przeciwwilgociowe jest ocieplenie fundamentów, ścian i dachu. W przeciwnym razie z domu będzie uciekać ciepło, a rachunki za ogrzewanie wzrosną.
Fot. Zbigniew Buczek
Dom bez izolacji nie jest chroniony przed wilgocią. Może się ona dostać do jego wnętrza nawet przez najmniejsze nieszczelności. Najbardziej oczywistymi miejscami, przez które wnika ona z deszczu i topniejącego śniegu, są uszkodzone dachy oraz ościeża okien i drzwi wejściowych. Równie niebezpieczna jest dla domu woda gruntowa. Przez nieszczelne izolacje lub - co gorsze - ich brak może zostać ona podciągana kapilarnie przez fundamenty.

Częstą przyczyną pojawienia się wilgoci w domu jest jej napływanie wraz z powietrzem z zewnątrz, a w postaci pary wodnej wytwarzają ją również sami mieszkańcy. Jeśli jest jej we wnętrzach za dużo, na przykład z powodu niedostatecznej wentylacji, może się wykraplać na szybach okiennych, a w niskiej temperaturze - zamarzać. Gdy dodatkowo dom nie jest wystarczająco dobrze ocieplony, para wodna wykrapla się na zimnej powierzchni ścian i stropów.

To wszystko powoduje, że nawet w zupełnie nowym domu łuszczą się farby, tynki we wnętrzach wybrzuszają się i odpadają, a na ścianach i stropach pojawiają się zacieki, plamy i wykwity pleśni. Ze względu na zdrowie mieszkańców i trwałość domu trzeba więc zadbać o to, aby był szczelny, a wentylacja - sprawna.

Miejsca, przez które do domu może dostać się woda i wilgoć:Daszek nad wejściem. Jego konstrukcja nie powinna przerwać ciągłości izolacji termicznej ściany zewnętrznej

Drzwi wejściowe. Drzwi zewnętrzne powinny mieć bardzo dobrą izolacyjność termiczną i uszczelki na całym obwodzie skrzydła. Po zamknięciu drzwi uszczelki powinny dokładnie przylegać do ramy i skrzydła. Ważnym elementem, który wpływa na szczelność drzwi jest również próg

Kanały wentylacyjne. Ich zadaniem jest usuwanie z wnętrza domu zużytego powietrza wraz z wytwarzaną przez mieszkańców parą wodną. Jeżeli kanały wentylacyjne są nie drożne lub zbyt krótkie, nie będą spełniać swojego zadania. Pozbawią mieszkańców wentylacji, co odbije się na ich zdrowiu, a w skrajnej sytuacji doprowadzi do pojawienia się w domu pleśni

Komin. Przejście komina przez połać dachu to miejsce szczególnie narażone na przeciekanie. Nieskuteczne zabezpieczenie styku komina z dachem obróbką blacharską powoduje, że woda z deszczu lub topniejącego śniegu spływając po ścianach komina przedostaje się do wnętrza domu

Lukarna. Zwykle ścianki lukarn stwarzają wiele problemów użytkowych - przeciekają, przemarzają i mogą zostać zawilgocone parą wodną z wnętrza domu. Najgorszym wariantem są dwie lukarny umieszczone blisko siebie, pomiędzy którymi długo zalega śnieg

Ławy fundamentowe. Przez to, że stykają się z gruntem są narażone na działanie wilgoci gruntowej, która może się dostać do domu w wyniku podciągania kapilarnego. Przy braku izolacji poziomej może zawilgocić ściany piwnic

Murłata. Zwykle ściany domu ociepla się od zewnątrz do górnej powierzchni ścian kolankowych, a od wewnątrz - połacie dachu między krokwiami. Pozostawienie niezaizolowanej termicznie murłaty, na której opiera się dach powoduje, że staje się ona mostkiem termicznym

Okap. Ta dolna część dachu wystająca poza obrys domu, powinna chronić ściany zewnętrzne przed zawilgoceniem wodą z deszczu i topniejącego śniegu

Okna. Z uwagi na szczelność, najsłabszym miejscem jest połączenie ościeżnicy (ramy okiennej) ze ścianą domu. Aby styk okna ze ścianą nie stał się mostkiem termicznym, trzeba go dokładnie wypełnić pianą montażową i osłonić ją foliami zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Ważne jest też poprawne osadzenie parapetów

Okna dachowe. Ze względu na miejsce, muszą być wbudowane tak, by nie przepuszczały wody spływającej po dachu oraz mieć dobrze, na ile to możliwe, ocieplone miejsce styku ościeżnicy z dachem

Podłoga na gruncie. Aby odciąć dom od wilgoci znajdującej się w gruncie i ochronić przed utratą ciepła, trzeba oddzielić go szczelną warstwą izolacji przeciwwilgociowej i termicznej

Strop nad piwnicą. Przez nieocieploną piwnicę ucieka z domu ciepło. Dlatego najlepiej byłoby ocieplić ją w całości od zewnątrz albo tylko strop nad nią

Ściany piwnic. Bez odpowiedniej izolacji mogą zostać zawilgocone przez wodę opadową. Bez izolacji cieplnej ściany piwnic będą przemarzać

Załamania połaci. Każde połączenie dwóch połaci jest miejscem szczególnie narażonym na powstawanie nieszczelności, przez które deszcz i topniejący śnieg mogą przedostać się do domu

***


Dach

Każdy dach narażony jest na bezpośrednie działanie wiatru oraz wody z deszczu lub topniejącego śniegu. Potencjalnych miejsc, przez które może się ona dostać do wnętrza w jest tym więcej, im bardziej skomplikowany jest kształt dachu. Należy ich szukać wokół kominów, lukarn i okien dachowych, w załamaniach i połączeniach połaci.

Na przecieki są narażone przede wszystkim dachy z niewłaściwie ułożonym pokryciem i niestarannymi obróbkami blacharskimi. Niewielkie ilości deszczu i śniegu mogą jednak przeniknąć pod pokrycie nawet wtedy, gdy obróbki blacharskie były wykonane właściwie i są nieuszkodzone. Najczęściej dzieje się tak podczas silnego wiatru, który wciska opady pod pokrycie. Z dachu dobrze wentylowanego i chronionego właściwie ułożonymi izolacjami taka ilość wilgoci powinna jednak bez przeszkód odparować.

Dach nad poddaszem użytkowym poddawany jest też jeszcze innemu oddziaływaniu - może przenikać do niego para wodna z wnętrza domu. Jeśli w warstwach dachu skrapla się, może przyczynić się do jego przemarzania oraz rozwoju pleśni, a nawet zniszczyć więźbę dachową. Dlatego powinno się chronić każdy ocieplony dach przed zawilgoceniem wodą (membranami dachowymi) oraz parą wodną (paroizolacjami).

Na przecieki spowodowane niewłaściwie dobranymi i zamontowanymi rynnami wskazują zacieki na ścianach zewnętrznych, wyraźnie widoczne zwłaszcza po opadach deszczu. Zawilgocone tynki zimą mogą zamarzać, a wskutek tego pękać.

Ściany zewnętrzne

Zawilgocenia sygnalizujące przemarzanie pojawiają się zazwyczaj w miejscach występowania mostków cieplnych, czyli tam, którędy najszybciej ucieka ciepło z domu. Mogą one podnosić koszt ogrzewania domu. Potencjalnymi mostkami cieplnymi w ścianach zewnętrznych są: połączenia balkonów ze stropem, wieńce i nadproża, parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz boczne ościeża otworów okiennych i drzwi wejściowych. Aby zapobiec ich przemarzaniu, trzeba ocieplać te miejsca wyjątkowo starannie. Właściwie ułożone ocieplenie zapewnia wystarczająco wysoką temperaturę powierzchni wewnętrznych ścian. To z kolei zapobiega skraplaniu się na nich pary wodnej. Dzięki temu skutecznie chroni przed ucieczką ciepła i rozwojem pleśni.

Objawem przeciekania instalacji wodno-kanalizacyjnej są mokre plamy na tynku pojawiające się w niespodziewanych miejscach często odległych od miejsc potencjalnego przecieku, i nie związane z opadami deszczu lub śniegu ani roztopami. Plamy spowodowane przeciekami z instalacji występują długotrwale w przeciwieństwie odo plam spowodowanych prze nieszczelności dachów, tarasów i rur spustowych, które szybko wysychają podczas sprzyjającej pogody.

Fundamenty i piwnice

Znajdujące się poniżej terenu elementy konstrukcji domu narażone są na działanie wilgoci i wody gruntowej. Materiały, z których się je wykonuje mają mniej lub bardziej porowatą strukturę. Dlatego niewystarczająco dobrze zabezpieczone mogą łatwo chłonąć wodę z gruntu.

Ściany fundamentowe. Złe wykonanie lub uszkodzenie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych powodują zacieki wzdłuż przypodłogowej części ścian parteru wewnątrz i na zewnątrz domu oraz towarzyszący im biały nalot. W wyniku podciągania kapilarnego woda może "wspinać się" ponad poziom gruntu i zawilgacać ściany parteru nawet do wysokości całej kondygnacji. Rozpuszczone w niej sole po odparowaniu wody krystalizują się i tworzą wykwity. Ponieważ zamarzając zwiększają swoją objętość powodują kruszenie się tynków i pękanie ścian. Po dłuższym czasie może to być niebezpieczne dla konstrukcji domu.

Ściany piwnic. Głębokość, na której znajduje się poziom wody gruntowej, ma bardzo duże znaczenie dla wykonania piwnic. Trzeba jednak pamiętać, że poziom wody gruntowej jest zmienny i podlega okresowym wahaniom. Może się zdarzyć, że w okresach suchych woda czasowo znika i pojawia się znowu w czasie opadów i roztopów. W zależności od występujących w podłożu warunków dobiera się odpowiedni rodzaj izolacji przeciwwilgociowych.

Przez nieocieplone ściany piwnic ogrzewanych, ciepło ucieka z domu do gruntu. W ten sposób marnowana jest kosztowna energia, a mieszkańcy narażeni są na stały dyskomfort termiczny w niedogrzanych wnętrzach. Bezpośrednią przyczyną tego stanu jest zbyt duża różnica temperatur pomiędzy powietrzem a powierzchnią stropu.

Dlatego zewnętrzne ściany piwnic ogrzewanych warto ocieplić na całej wysokości; w piwnicach nieogrzewanych izoluje się termicznie od dołu strop dzielący je od pomieszczeń na parterze oraz strefę cokołową. Wtedy ściany nie będą przemarzać w okolicach stropu, dzielącego nieogrzewane piwnice od ogrzewanych pomieszczeń na parterze.

Materiały do izolacji oferują m.in. producenci i dystrybutorzy

Corotop, www.corotop.com.pl, infolinia: 0801 680 124

Isover, www.isover.pl, infolinia: 0800 163 121

Paroc, www.paroc.pl, tel. 61 468 21 90

Rockwool, www.rockwool.pl, tel. 68 38 50 250

Sika, pol.sika.com, tel. 22 31 00 700

Termo Organika, www.termoorganika.com.pl, tel. 12 427 07 40

Ursa, www.ursa.pl, tel. 32 268 01 01

Weber, www.netweber.pl, infolinia: 0801 620 000

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Skąd w domu wilgoć, szron i woda