Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ocieplanie styropianem: prawidłowe układanie styropianu

Krzysztof Krzemień

Od poprawnego wykonania ocieplenia zależy jego efektywność oraz trwałość. Nawet najlepsze materiały nie spełnią bowiem oczekiwań inwestora, jeżeli prace budowlane zostaną wykonane w nieodpowiedni sposób.

styropian, izolacja cieplna
Styropian jest najpowszechniejszym w Polsce materiałem stosowanym do izolacji cieplnej
fot. Rafał Polak-Kuchta
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych budynku, należy zapoznać się z zaleceniami producentów, których materiał zamierzamy wykorzystać. Informacje są zazwyczaj podane w formie instrukcji lub zamieszczone w kartach technicznych produktów. Oto najważniejsze wytyczne, które trzeba poznać, planując ocieplenie poszczególnych elementów domu styropianem.

Ocieplanie styropianem fundamentów. Ściany fundamentów należy - przed ich ociepleniem - zabezpieczyć przed zawilgoceniem warstwą hydroizolacji, np. masą bitumiczną, która jest bezpieczna dla płyt styropianowych i nie wchodzi z nimi w reakcję chemiczną. Płyty styropianowe przykleja się do fundamentu

klejem poliuretanowym, który bardzo szybko wiąże. Przymocowane płyty zabezpieczamy folią kubełkową i obsypujemy ziemią.

Ocieplanie styropianem ścian zewnętrznych. Bardzo ważne jest sprawdzenie podłoża, do którego będzie mocowany styropian wraz z całym systemem. Należy skontrolować, czy jest ono stabilne i zapewni odpowiednią przyczepność dla kleju. Styropian na ściany przykleja się wyłącznie jedną warstwą - przy zakładanej grubości ocieplenia 20 cm nieprawidłowe jest układanie dwóch warstw po 10 cm. Płyty mocuje się od dołu budynku, zachowując ciągłość ocieplenia od ścian fundamentowych. Płyty należy kłaść "na mijankę", to znaczy tak, by pionowe spoiny między nimi były przesunięte w kolejnych rzędach. Sposób nanoszenia kleju na płytę powinien być zawsze zgodny z zaleceniami producenta.

Ocieplanie styropianem podłogi na gruncie. Podłoże, na którym będzie ułożone ocieplenie z płyt styropianowych, musi być zabezpieczone przed wilgocią (w odpowiednich warstwach układa się na nim papę lub folię PE lub inne membrany dopuszczone do kontaktu ze styropianem). Musi także być równe, by zapewnić warstwie styropianu stabilne warunki pracy. Uwaga! Przed ułożeniem cementowej wylewki, na styku podłogi ze ścianą należy bezwzględnie wykonać dylatacje, układając w tych miejscach piankową taśmę dylatacyjną.

Ocieplanie styropianem stropodachu. Przy wykonywaniu tradycyjnych stropodachów niewentylowanych, stosuje się zwykłe płyty styropianowe z fazowanymi krawędziami. Na dachu płaskim można też ułożyć styropianowe płyty laminowane papą. Pozwalają one na skrócenie czasu wykonywania izolacji z papy. Przy ocieplaniu stosuje się także kliny styropianowe, pozwalające na ukształtowanie powierzchni tak, by woda opadowa spływała do rynien. W dachach odwróconych (żwirowych i zielonych) można stosować styropian o zmniejszonej nasiąkliwości lub polistyren ekstrudowany.

Jak kupić dobry styropian?

Styropian jest najpowszechniejszym w Polsce materiałem stosowanym do izolacji cieplnej. Jest stosunkowo niedrogi i łatwo dostępny. Bez trudu znajdziemy go w każdym składzie czy markecie budowlanym. Nie powinniśmy mieć też problemu z dopasowaniem go do konkretnego miejsca w domu - informację o przeznaczeniu danego produktu znajdziemy bowiem na jego opakowaniu.

Teoretycznie, kupno dobrego styropianu nie powinno być więc problemem. W praktyce bywa inaczej - może się bowiem zdarzyć tak, że skuszeni korzystną ceną, kupimy produkt, którego jakość nie jest najlepsza. Jak uniknąć takiego ryzyka? Jest kilka sposobów - można m.in.: unikać niezwykle tanich produktów. Bezpieczniej jest kupić markowy styropian od znanego producenta, a bezwzględnie należy unikać nieznanych; wybierać wyroby z rekomendacjami, np. ITB w Warszawie. Dobrze też:

- sprawdzić, czy produkt ma certyfikat jakości;

- upewnić się, że przeznaczenie styropianu jest takie, jakiego potrzebujemy (np. na fasadę, a nie na podłogę);

- zasięgnąć rady u doświadczonych dostawców (np. dzwoniąc do producenta) w razie problemów z wyborem.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Ocieplanie styropianem: prawidłowe układanie styropianu