Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Mostki akustyczne w podłodze pływającej

red.

Podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania izolacji akustycznej podłogi jest niedopuszczenie do powstania mostków akustycznych, czyli miejsc, przez które mogłyby się przenosić dźwięki i drgania.

Takimi potencjalnymi mostkami są sztywne, nieprzerwane izolacją połączenia między jastrychem a ścianą. Aby zapobiec ich powstaniu, przed wylaniem jastrychu układa się wzdłuż wszystkich ścian specjalne listwy z pianki poliuretanowej lub miękkiego styropianu, które pełnić będą funkcję dylatacji i izolacji akustycznej.

Mostki akustyczne mogą też powstać w miejscach przejścia rur c.o. przez stropy i ściany. Zapobiega się temu przez stosowanie wokół przejść rur opasek izolacyjnych z pianki poliuretanowej, które zatapia się w jastrychu. Takie same opaski zakłada się wokół dolnych końców ościeżnic drzwiowych.

Uwaga! Zapobieganie tworzeniu się mostków akustycznych jest proste tylko w nowo wznoszonym budynku.

Jeśli na etapie wykańczania domu dopuści się do powstania mostków, trudno je będzie usunąć - trzeba by wykonać pod posadzki nowe podłoże, oddzielone od ścian i wszystkich elementów przenoszących drgania.

W użytkowanym już domu, który okazał się dokuczliwie hałaśliwy, wymagałoby to znacznego podwyższenia poziomu podłogi, a w związku z tym - również skracania skrzydeł drzwiowych lub ich wymiany.

    Więcej o:

Skomentuj:

Mostki akustyczne w podłodze pływającej