Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Remont starej podłogi z cegieł

tekst: Cezary Jankowski

W starych domach spotyka się jeszcze podłogi ułożone z cegły pełnej bezpośrednio na gruncie, zwłaszcza tam, gdzie podłoże jest piaszczyste, a poziom wód gruntowych niski.

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>
Podłoga ułożona z cegły bezpośrednio na gruncie
Katarzyna Wangin
Ceglane podłogi były wykonywane najczęściej metodą polegającą na "wbijaniu" cegieł w podsypkę piaskową, niekiedy zmieszaną z cementem. Ponieważ zagęszczenie podsypki było dość przypadkowe, z czasem podłoga, w miejscach najmocniej obciążanych, odkształcała się, tworząc niewielkie wgłębienia. I choć z upływem lat prawie się one nie powiększają, to jednak takiej podłogi nie można traktować jako stabilnego podkładu nadającego się - bez dodatkowego wzmocnienia i wyrównania - do ułożenia nowej posadzki.

Wariant 1: z usunięciem cegieł

Usunięcie starej podłogi pozwoli nie tylko utrzymać dotychczasowy poziom posadzki (co ma znaczenie, jeśli nie chcemy przy okazji wymieniać drzwi ani podnosić podłogi w sąsiednich pomieszczeniach), ale również ułożyć pod nią izolację cieplną i przeciwwilgociową.

Po zdjęciu cegieł, korytarz trzeba będzie nieco pogłębić, by zmieściły się tam wszystkie warstwy nowej podłogi. Jej zagłębienie w stosunku do powierzchni przyszłej posadzki zależy od grubości przewidywanego ocieplenia. Jeśli przyjmiemy, że będzie to 10 cm, to wszystkie warstwy nowej podłogi (łącznie z jastrychem i płytkami) zajmą ok. 16 cm; o tyle niżej powinien więc znaleźć się poziom podłoża.

Po starannym wyrównaniu przygotowanego podłoża z piasku, można bezpośrednio na nim ułożyć izolację przeciwwilgociową z folii wywiniętej na ściany do wysokości przyszłej posadzki. Do ocieplenia można użyć płyt styropianowych EPS 100 lub z polistyrenu ekstrudowanego (ma lepszą ciepłochronność i mniejszą nasiąkliwość). Na ociepleniu możemy już wylać podkład podłogowy o grubości 5 cm, zbrojony siatką przeciwskurczową, która uchroni go przed zarysowaniem.

Wariant 2: nowa podłoga na starej

Wyrównanie podłogi bez usuwania dotychczasowej posadzki będzie można wykonać przy użyciu cienkiej warstwy gotowej zaprawy samopoziomującej lub tradycyjnie, z zaprawy cementowej. Wcześniej starą podłogę należy oczyścić z pyłu, odtłuścić i zagruntować (po wyschnięciu preparatu gruntującego woda nie powinna wsiąkać w cegły).

Zaprawa samopoziomujaca. Przeznaczona jest do ukła- dania warstwą o grubości 2-30 mm. Jeśli nierówności są większe, wyrównanie trzeba przeprowadzać w dwóch cyklach - najpierw wypełnić głębsze nierówności, a po 3-4 dniach wyrównać całą powierzchnię warstwą grubości maks. 1 cm. Po około 7 dniach na warstwie wyrównującej można układać już płytki podłogowe bez konieczności jakiegokolwiek dodatkowego przygotowywania podłoża.

Jeśli wybierzemy ten sposób wyrównywania, poziom podłogi ulegnie tylko nieznacznemu podwyższeniu (2-3 cm razem z płytkami). Zawsze jednak istnieje niebezpieczeństwo, że stara podłoga, znajdująca się pod spodem, nie jest całkiem stabilna. W takiej sytuacji sama warstwa wyrównująca to za mało; nie zapewni ona podłodze dostatecznej wytrzymałości na obciążenia użytkowe, więc po jakimś czasie nowa posadzka się odkształci.

Zaprawa cementowa. Bezpieczniej jest wyrównać podłogę, układając na niej tradycyjną wylewkę podłogową (min. 4 cm grubości), dodatkowo wzmocnioną siatką zbrojeniową. Spowoduje to jednak podwyższenie poziomu podłogi o ok. 6 cm - konieczna więc będzie wymiana drzwi wejściowych, a niewykluczone, że także podnoszenie nadproża (chyba że stare drzwi były bardzo wysokie, np. z naświetlem).

Pod wylewką należy ułożyć izolację przeciwwilgociową z folii. Uchroni ona przed ewentualnym przenikaniem wilgoci z gruntu, a także zapobiegnie odciąganiu wody ze świeżo ułożonego jastrychu. Folię wywijamy również na ściany do wysokości kilku centymetrów.

Do przygotowania jastrychu najlepiej wykorzystać gotowe mieszanki. Gwarantują one odpowiednią wytrzymałość i uziarnienie ułatwiające wyrównanie powierzchni. Jako zbrojenie przeciwskurczowe wykorzystujemy gotowe siatki, zgrzewane z prętów o średnicy 4 mm i oczkach 10×10 cm.

Przed rozprowadzeniem mieszanki cementowej należy wyznaczyć poziom podłogi przy pomocy listew, które posłużą również jako prowadnice przy wyrównywaniu powierzchni zaprawy. Po wstępnym stwardnieniu podłoża listwy te usuwa się, a pozostałe po nich rowki wypełnia zaprawą i zaciera na gładko.

Jastrych cementowy wymaga utrzymania go w stanie wilgotnym przez kilka dni; płytki podłogowe można będzie układać na nim mniej więcej po dwóch tygodniach.

Skomentuj:

Remont starej podłogi z cegieł