Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Remont starej podłogi na legarach. Jak to zrobić?

Dariusz Jędrzejewski, Iwona Szczepaniak

Czy trzeba usuwać starą podłogę? Jak wykonać podłogę bez prac mokrych? Jakie powinny być warstwy podłoża z wylewką betonową? Podpowiadamy jak prawidłowo przeprowadzić remont podłogi na legarach.

Podłoga z desek na legarach ułożonych na stropie betonowym na belkach stalowych
Podłoga z desek na legarach ułożonych na stropie betonowym na belkach stalowych
Fot. Iwona Szczepaniak

Podłoga w naszych domach składa się z dwóch ważnych warstw. Pod dekoracyjną posadzką znajduje się podkład podłogowy, który z czasem też wymaga remontu. Podpowiadamy jak zrobić remont starej podłogi na legarach? 

Remont starej podłogi z desek na legarach

Do renowacji podłóg pokrytych deskami drewnianymi, jakie spotyka się w starych budynkach, oraz betonowych podkładów podłogowych używa się specjalnych cementowych zapraw sprzedawanych w postaci suchych mieszanek do rozrobienia z wodą. Mogą być wylewane na podłoże ręcznie lub mechanicznie za pomocą węża i pompy. Mają one własność samopoziomowania się.

Jeśli niepożądane jest wprowadzanie wilgoci do podłoża, możemy użyć podłogowych płyt zwanych suchymi jastrychami. Można też stosować renowacyjne podkłady podłogowe na drewnianych legarach.

Jak się przygotować do remontu starej podłogi na legarach?

Zanim zaczniemy pracę, musimy koniecznie sprawdzić stan techniczny stropu i podłogi. W przypadku dużego zawilgocenia, szczególnie podłóg na gruncie, może się okazać konieczne wykonanie specjalistycznych prac osuszających mury, związanych z odkryciem ścian fundamentów. Prace te mogą obejmować odbudowę systemu odwodnienia ścian fundamentów i piwnic lub odbudowę hydroizolacji budynku. Zawsze jednak w takich wypadkach musimy skonsultować się ze specjalistą.

Konsultacji z fachowcem nie unikniemy też w przypadku renowacji podłogi z desek na stropie drewnianym, jeśli belki stropowe, legary i deski były zaatakowane przez grzyb domowy. Może się bowiem okazać potrzebna częściowa wymiana drewnianych elementów.

Jeśli atak grzyba i pleśni nie był bardzo agresywny, wystarczy osuszyć podłoże i użyć dostępnych preparatów chemicznych.

Jeśli na starym stropie drewnianym, na którym do tej pory leżały deski, zamierzamy ułożyć płytki ceramiczne, również powinniśmy zwrócić się do specjalisty o obliczenie obciążenia. Podobnie powinniśmy postąpić, jeśli zamierzamy stary strop obciążyć dodatkowymi "ciężarami", np. warstwą materiału izolacyjnego z wełny mineralnej, keramzytu lub perlitu. Wszystkie te zabiegi uchronią nas przed uszkodzeniami stropu lub katastrofą budowlaną.

Jak ocenić stan starej podłogi na legarach?

Podłoga na legarach czyli drewnianych belkach układanych na stropie lub na słupkach ceglanych, to dawniej podstawowy sposób wykonania podłogi w każdym pomieszczeniu. Dziś coraz częściej zastępuje się je, zwłaszcza w kuchniach, znacznie bardziej praktycznym wykończeniem - płytkami ceramicznymi. By je ułożyć, wcale nie trzeba zrywać starej podłogi. Deski w dobrym stanie można zostawić i po zamocowaniu do nich płyt wiórowych, na przykład OSB albo suchego jastrychu (gipsowo-włóknowych lub gipsowo-kartonowych) przykleić terakotę. Takie rozwiązanie spowoduje jednak podniesienie podłogi w pomieszczeniu o 3-4 cm. Podobnie można zrobić, gdy deski są bardzo zniszczone, ale legary są w dobrym stanie. Po usunięciu desek płyty suchego jastrychu lub OSB układa się na legarach.

Najczęściej jednak po wielu latach użytkowania drewniane elementy - i deski, i legary - są w nie najlepszym stanie. Wtedy starą podłogę trzeba po prostu zerwać.

Remont starej podłogi - zaprawy cementowe

Stosuje się je do renowacji podłoży z betonu i desek. Nie jest konieczne skuwanie lub zrywanie (deski) starego podkładu podłogowego. Na zniszczony podkład podłogowy wylewa się odpowiednią do podłoża cementową zaprawę renowacyjną. W przypadku podłoży drewnianych użyć należy zaprawy elastycznej, przystosowanej do pokrywania podłoży odkształcalnych.

Pierwszą czynnością jest uzupełnienie większych ubytków. Do podłoży drewnianych używa się szpachli do drewna, do betonowych odpowiednich szpachlówek na bazie cementu. Na styku ścian z podłożem umieścić należy taśmy dystansowe z wełny mineralnej lub styropianu.

Potem trzeba zagruntować podłoże. Warstwa gruntu wzmacnia je, zapewnia przyczepność i ułatwia rozprowadzenie zaprawy. Chroni też przed przesiąkaniem do podłoża wody z zaprawy renowacyjnej.

Uwaga! W przypadku znacznych ubytków w warstwie podłoża na warstwę gruntu należy zastosować zaprawę wyrównującą. Przed wylaniem właściwej warstwy zaprawy renowacyjnej podłoże zbroi się siatką z włókna szklanego. Przy dużych powierzchniach prace trzeba prowadzić etapami. Rozpoczyna się zawsze od najdalszego od wejścia narożnika pomieszczenia. Należy jednak przestrzegać tego, aby odstęp czasu pomiędzy kolejnymi partiami wylewanej zaprawy nie był zbyt długi. Producenci podają ten czas w instrukcji zastosowania każdej zaprawy.

Suche jastrychy

Ten typ podkładu jest alternatywnym sposobem wykonania renowacji podłoża z desek, betonu, lastryko. Do jego wykonania służą specjalnie wzmacniane płyty gipsowo-kartonowe lub płyty gipsowo-włóknowe. Na podłożu rozsypuje się podsypkę z granulatu keramzytowego (grubości od 2 do 20 cm), której zadaniem jest wyrównanie podłoża pod płyty. Dodatkowo spełnia ona też funkcję izolacji akustycznej. Rozsypywanie i wyrównywanie należy rozpocząć od najdalszego od drzwi narożnika pomieszczenia.

Po dokładnym wyrównaniu za pomocą łaty układana jest pierwsza warstwa płyt suchego jastrychu. Pod ścianami pozostawiamy szczeliny o szerokości ok. 5 mm. Następnie przykleja się drugą warstwę płyt, układając je w kierunku przeciwnym (odwrócenie o 90 st.) do płyt pierwszej warstwy. Dodatkowo płyty skręca się ze sobą, używając średnio czterech śrub na metr kwadratowy. Miejsca styków między płytami należy zaszpachlować. Szczeliny między płytami a ścianami uszczelnia się wypełniaczami akrylowymi lub sylikonowymi. Jeśli płyty układane były w pomieszczeniu mokrym, np. w kuchni, łazience, to musimy je odizolować od warstwy posadzki. Styki ścian i płyt pokrywane są podwójną warstwą folii w płynie oraz specjalną taśmą uszczelniającą. Folią w płynie pokrywa się również całą powierzchnię suchego jastrychu.

Remont starej podłogi - suchy jastrych

Gdy wszystkie warstwy podłogi są usunięte, powstałą przestrzeń trzeba wypełnić. Ze względu na to, że często płyta stropu oparta jest na dolnych stopkach stalowych belek, a jej powierzchnia nie jest idealnie pozioma i równa, najwygodniej jest do tego użyć twardych płyt styropianu. Łatwo się je tnie i szlifuje, dzięki czemu dają się ułożyć idealnie poziomo. Jedną lub dwie warstwy styropianu - zależnie od grubości podłogi - przykleja się do betonowego stropu taką samą zaprawą, jakiej używa się w systemach ociepleń domów. Gdy stosuje się dwie warstwy płyt, trzeba pamiętać, by ich krawędzie się nie pokrywały, lecz były względem siebie przesunięte. Najlepiej jednak, gdy druga warstwa zostanie ułożona prostopadle do pierwszej.

Do podkładu ze styropianu przykleja się płyty suchego jastrychu lub płyty OSB o grubości 25 mm, łącząc je na zakładach na klej i wkręty. Przygotowane w ten sposób podłoże już następnego dnia można wykończyć dowolnym rodzajem pokrycia podłogowego. Takie rozwiązanie znacznie skraca czas remontu, a tym samym wyłączenia pomieszczenia z użytkowania.

Remont starej podłogi - jastrych na mokro

Jeśli czas trwania remontu nie ma większego znaczenia, na styropianie można zrobić wylewkę betonową (jastrych), wykonaną z betonu B15 lub zaprawy cementowej.
 • Przed wykonaniem wylewki, na styropianie układa się siatkę zbrojeniową z prętów o średnicy 4-5 mm o oczkach 10×10 cm lub 15×15 cm, a wzdłuż wszystkich ścian - paski dylatacyjne, na przykład ze styropianu o grubości 2 cm lub pianki polietylenowej. Ich zadaniem jest oddzielenie jastrychu od stałych elementów konstrukcji budynku, co zapobiegnie pękaniu podkładu i pozwoli na swobodne rozszerzanie się podłogi.

 • Warstwa wylewki zwykle ma grubość 5 cm. Aby kontrolować jej poziom, trzeba zastosować specjalne przyrządy (repery) lub - jeśli pomieszczenie jest małe - na ścianach zaznaczyć punkty wysokościowe. Wylewaną zaprawę rozprowadza się długą szpachlą lub specjalną listwą zgarniającą z wysuwanymi bolcami dystansowymi.

 • Betonowy jastrych wymaga zatarcia na gładko, będzie bowiem stanowić podkład pod wierzchnią, wykończeniową warstwę podłogi. Im staranniej go przygotujemy, tym łatwiej później ułożymy posadzkę. W czasie twardnienia betonu - przez kilka dni - trzeba zadbać o jego systematyczne nawilżanie, uważając by jednocześnie nie dopuścić do zawilgocenia ścian. Na tak przygotowanym podłożu już po około 14 dniach można układać płytki ceramiczne.

Remont starej podłogi na legarach

Do montażu drewnianych posadzek z desek tradycyjnie stosowane są drewniane legary osadzane na podłożu na drewnianych klinach lub zaprawie. Pewnym utrudnieniem jest zawsze wypoziomowanie legarów, czyli ułożenie ich w ten sposób, aby ich górna powierzchnia tworzyła jedną płaszczyznę.

W przypadku nierównych podłoży renowację ułatwiają legary z regulacją wysokości. Legary takie mają przewiercone otwory z gwintami. W otwory wkręcone są wkręty z twardego tworzywa. Dzięki nim legar nie styka się całą powierzchnią z podłożem i można dokładnie dopasować do podłoża każdy punkt podparcia legara. Po dokładnym wypoziomowaniu legarów wkręty kotwi się w podłożu.

Oprócz zwykłych wkrętów stosowane mogą być wkręty ze specjalną wygłuszającą i amortyzującą końcówką. Po wypoziomowaniu i zamocowaniu wkrętów do podłoża w przestrzeniach pomiędzy legarami możemy umieścić płyty termoizolacyjne. Zawiesza się je na metalowych podpórkach mocowanych do legarów. Dzięki temu warstwa termoizolacji nie ma kontaktu z podłożem. Pomiędzy izolacją a podłożem znajduje się przestrzeń wentylacyjna, dzięki której wilgoć, jaka może się przedostać się do warstwy podłoża, ma możliwość odparowania. Wolna przestrzeń pod legarami pozwala też na poprowadzenie dowolnych instalacji.

Legary mogą mieć przekrój kwadratowy lub prostokątny. Na legarach można mocować podkład podłogowy z płyt wiórowych lub bezpośrednio układać panele podłogowe. Aby wyciszyć podłogi, pomiędzy legarami a podkładem lub panelami należy zastosować taśmę z materiału wygłuszającego, np. pianki lub wełny mineralnej.

Przestrzeń pod legarami można wentylować mechanicznie, nie dopuszczając do zawilgocenia, gromadzenia się szkodliwych substancji i zabezpieczając podłoże i konstrukcję przed atakiem grzybów i pleśni. Każde pomieszczenie może być zaopatrzone w podpodłogową instalację, która wymusza obieg powietrza przy podłożu.

Instalacja jest tak zaprojektowana aby ruch powietrza w całej przestrzeni podpodłogowej był jednostajny. Powietrze przedostaje się pod uszczelnioną podłogę poprzez specjalny kołnierz wentylacyjny. Pod podłogą znajduje się system kanałów powietrznych połączonych z wyciągiem. Przez otwory w kanałach powietrze spod podłogi jest zasysane przez wyciąg i usuwane na zewnątrz. Równomierne rozmieszczenie otworów w kanałach zapewnia stały i jednostajny ruch powietrza w przestrzeni podpodłogowej. Wyciąg pracuje w systemie ciągłym, dlatego aby zapewnić stałą wymianę powietrza, montowane są nawiewniki w ścianach lub oknach.

Podłoga na legarach - ceny

 • Metr kwadratowy: legary rozstawione co 60 cm, pięć wkrętów polipropylenowych, pięć kołków do betonu - ok. 40 zł;
 • legary 45x45mm długości 360 cm - 10,50 zł metr bieżący,
 • wkręty polipropylenowe 3-4,50 zł,
 • wkręty wygłuszające (pozwalają uzyskać izolacyjność 30 dB) 7,50-9,40 zł

Zestaw "Zrób to sam" mechanicznej wentylacji podpodłogowej do 70 metrów kwadratowych powierzchni: 6-7 tys. zł (Nordisca I Balco)

Ceny i namiary:

 • Suche jastrychy : Siniat, Rigips, Farmacell,
 • Keramzyt podkładowy zużycie: worek 50 litrów/5 cm/ metr kwadratowy - 12 zł. Płyty 30-45 zł/ metr kwadratowy podkładu.
 • Zaprawy renowacyjne: przeważnie w workach 25-35 kg, zużycie ok. 1,6-2 kg/ metr kwadratowy/ 1 mm grubości wylewki: cena 1,00-2,50; siatka z włókna szklanego przeznaczona do podłóg - 5 zł metr kwadratowy; impregnat podkładowy pod wylewkę 10 l - 150-170 zł.
 • Atlas, Henkel, Optiroc, Sopro, 
  Więcej o:

Skomentuj:

Remont starej podłogi na legarach. Jak to zrobić?