Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wady i zalety

Opracowanie Małgorzata Krośnicka, Ewa Pietruszczak

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie stosowane rzadziej, niż szambo, ponieważ stawia większe wymagania wobec warunków na działce, zajmuje więcej miejsca, jest też droższe w montażu. W zamian za to zyskujemy niemal bezobsługową instalację, w której zanieczyszczenia oddzielane są od wody, a ta wraca do gruntu. Koszty eksploatacji są minimalne.

Przydomowa oczyszczalnia - wady i zalety
Przydomowa oczyszczalnia - wady i zalety
fot. Firma JA-CK
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Przydomowa oczyszczalnia ścieków Castorama, cena 3 tys. zł
Fot. Castorama

Oczyszczalnia ścieków przydomowa

Powodów, by założyć przydomową oczyszczalnię może być wiele. To na przykład znaczne oddalenie działki od sieci kanalizacyjnej, brak zgody przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego lub sąsiada, przez którego nieruchomość musiałaby przebiegać nowa kanalizacja. Dzięki oczyszczalniom drenażowym z domu do gleby lub rzeki można odprowadzać nawet 70% klarownych ścieków. Za oczyszczanie nieczystości odpowiadają mikroorganizmy, głównie bakterie, które zmieniają ścieki w wodę drugiej klasy czystości.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków -  przepisy

Oczyszczalnia drenażowa zajmuje więcej miejsca niż szambo. Uzyskanie zgody na jej podłączenie wymaga też spełnienia dodatkowych formalności, choć trwają prace na uproszczeniem procedur.

O budowie własnej oczyszczalni najlepiej zdecydować na etapie projektowania domu. Jej lokalizacja wymaga przede wszystkim zachowania minimalnych odległości od konkretnych urządzeń i budynków. W przypadku domów jednorodzinnych, oczyszczalnia o pojemności do 10 m3 musi być od nich oddalona o co najmniej 5 m.  Natomiast od studni wody pitnej korpusu zbiornika musi znajdować się w odległości przynajmniej 15 m. System rozsączający oczyszczone ścieki do ziemi musi znajdować się co najmniej 30 metrów od tej studni.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo wodne. Zmianie mają ulec przepisy dotyczące wykonywania urządzeń do odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni. To działanie ma niebawem podlegać uproszczonej procedurze.

Grunt musi być na tyle przepuszczalny, by mógł wchłonąć oczyszczone ścieki, a wody gruntowe muszą znajdować się dostatecznie nisko. Poza tym konieczne jest zachowanie bezpiecznych odległości od ujęć wody oraz budynków mieszkalnych. Wszystkie te wymagania wskazane są w Książce Użytkownika, która jest dołączona do urządzenia, można ją też pobrać ze strony internetowej Castoramy.

Marek Kochoń, kierownik rynku produktów instalacji domowych z Castoramy

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - projekt

W przypadku instalacji oczyszczalni na działkach o niewielkich powierzchniach, gdzie stosowanie złoża rozsączającego z rur drenażowych jest niemożliwe, zaleca się stosowane złoża wykonanego z tuneli rozsączających. Jest to nowa generacja tradycyjnego drenażu. Pozwala ona zaoszczędzić do 40% miejsca niezbędnego na wykonanie instalacji.

Oczyszczalnie przydomowe: oczyszczalnia trzcinowa

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - cena

Eksploatacja własnej oczyszczalni jest prosta i tania. Jedyne koszty, jakie są związane z jej użytkowaniem, to wywóz osadu, wykonywany minimum raz na rok oraz zakup dedykowanych do oczyszczalni bakterii. Jest to koszt do 300 zł rocznie.

Porównując roczne koszty z eksploatacją szamba, wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym kosztuje od 150 do ok. 250 zł. Wykonane zgodnie z przepisami szczelne szamba opróżnia się mniej więcej co dwa tygodnie. Do tego należy doliczyć koszt specjalnych bakterii do szamb, około 100 zł na rok. Oznacza to, że rocznie trzeba na to wydać od 2400 do ponad 5000 zł.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - dofinansowanie 

Właściciele jednorodzinnych domów pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej mogą się ubiegać o częściową spłatę kredytu na budowę oczyszczalni drenażowej. Maksymalne dofinansowanie wynosi 40 proc. określonych kosztów inwestycji, nie wyższych jednak niż 12 000 zł brutto. Oznacza to, że dopłata wynosi do 4800 zł.

Dofinansowanie obejmuje np. przygotowanie terenu, demontaż i rozbiórkę obiektów kolidujących z planowaną oczyszczalnią, zakup i montaż urządzeń czy roboty ziemne. Wykonanie projektu oczyszczalni nie jest objęte dofinansowaniem, co warto wziąć pod uwagę przy kalkulowaniu inwestycji. Wniosek o wsparcie składa się w banku, który realizuje program na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Co ważne, ze wsparcia nie można skorzystać, jeśli oczyszczalnia została wybudowana przed złożeniem wniosku.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jak często opróżniać?

Rodzina 3 osobowa (2+1) posiadając szambo betonowe o pojemności 8 m 3 będzie musiało zamówić firmę wywożącą nieczystości co ok 6 tygodni.

    Więcej o:

Skomentuj:

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wady i zalety