Podłogi drewniane warstwowe - rodzaje, montaż, wykończenie

tekst Małgorzata Krośnicka

Podłogi te produkuje się je z dwóch lub trzech warstw drewna. Układa się je tak, by słoje w kolejnych warstwach znajdowały się prostopadle względem siebie. Taka budowa sprawia, że podłogi te są mniej wrażliwe na zmiany wilgotności i bardziej stabilne wymiarowo.

[Deska barlinecka-dab-calvados-aranzacja-01.jpg]
[Deska barlinecka-dab-calvados-aranzacja-01.jpg]
[Fot.: Barlinek]

Skomentuj:

Podłogi drewniane warstwowe - rodzaje, montaż, wykończenie