Jak wybrać solidną ekipę budowlaną?

Redakcja Pressland

Wybór ekipy budowlanej okazuje się być bardzo trudną decyzją. Aby znaleźć ekipę budowlaną, która swoje prace wykona solidnie, zgodnie z założonym planem i oczywiście przepisami prawa budowlanego należy dokładnie przemyśleć decyzję i sprawdzić potencjalnych wykonawców. Już na samym wstępie podpowiadamy, że poza szybkością wykonania należy brać pod uwagę również solidność firmy i jej opinię. O czym jeszcze pamiętać?

Jak wybrać solidną ekipę budowlaną?
Jak wybrać solidną ekipę budowlaną?
Fot. Shutterstock

O czym pamiętać przy wyborze ekipy budowlanej?

Najlepszym rozwiązaniem, które należy zastosować przy wyborze ekipy budowlanej jest wybieranie spośród firm poleconych przez znajomych, rodzinę bądź inne osoby z bliskiego otoczenia. Warto zebrać kilka firm i spośród nich wybrać właściwą. Od czego uzależnić decyzję? W pierwszej kolejności należy spotkać się z przedstawicielem firmy i porozmawiać o projekcie, jego specyfikacji a także czasie niezbędnym do jego zrealizowania. Ostrzegawcza lampka powinna zapalić się już w momencie, gdy przedstawiciele firmy nie są w stanie określić terminu ukończenia prac – może to oznaczać, że nie są pewni możliwości ukończenia zadania bądź nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto również poprosić potencjalnego wykonawcę o przedstawienie kosztorysu prac – pozwoli to Państwu wybrać również firmę pod względem ceny. Niezbędne jest również poznanie doświadczenia i kwalifikacji ekipy budowlanej a także, jakości sprzętu wykorzystywanego do wykonania poszczególnych prac.

Sprawdź ekipę budowlaną

Wybierając ekipę budowlaną pamiętać, że budowa domu to prawdopodobnie najdroższa inwestycja Twojego życia. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy sprawdzić inne realizacje, wykonane prace przez wybraną firmę. Najlepiej odwiedzić wskazane miejsca osobiście a nie wierzyć tylko przedstawionym zdjęciom. Odwiedzając wskazany obiekt należy zwrócić uwagę nawet na najdrobniejsze szczegóły zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku – nie tylko, na jakość wykonania ścian, ale też np. na niedomalowane fragmenty. Poza obserwacją warto również porozmawiać z właścicielami nieruchomości i poznać ich opinię na temat współpracy z wybraną firmą. Dobrym i coraz częściej wybieranym sposobem jest również przedstawienie pisemnych referencji od innych inwestorów.

Ustal zasady współpracy

Decydując się na współpracę z wybraną firmą budowlaną powinieneś wszelkie ustalenia spisać na papierze i obowiązkowo powinny zostać podpisane zarówno przed inwestora jak i wykonawcę. To w pewnym sensie gwarancja wykonania wszelkich prac a w przypadku niezgodności podstawa do dochodzenia roszczeń w sądzie. Zawarta umowa powinna zawierać nie tylko zakres prac do wykonania jak i datę rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych etapów. Zaznaczamy, że w zawartej umowie warto zawrzeć informację, że wynagrodzenie będzie wypłacane po zakończeniu poszczególnych etapów prac. Warto również zabezpieczyć się w zakresie cen materiałów – w umowie polecamy zaznaczyć średnie ceny materiałów, by w późniejszym czasie nie okazało się, że znacznie różnią się od zakładanych cen. Ważnym zapisem powinien być również zapis, że wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym budowy, gdyż pozwoli to uniknąć niejasności w zakresie błędów wykonanych przez poprzednie ekipy budowlane.

Podsumowując – w umowie powinien znaleźć się zapis, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z projektem technicznym i przepisami prawa budowlanego a wszelkie zmiany będą anektowane. Podpowiadamy również, że istnieje możliwość zabezpieczenia inwestycji poprzez zapis w zakresie kar umownych. Mogą one wynosić np. 30% od wartości wynagrodzenia w przypadku niewywiązania się z umowy czy też 0,2% w przypadku wystąpienia nieuzasadnionych opóźnień w wykonywaniu prac.


 

Skomentuj:

Jak wybrać solidną ekipę budowlaną?