Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nadbudowa domu - cz. 3: nośność stropu

opracowanie Iwona Szczepaniak

To, czy nadbudowa domu jest możliwa, zależy od nośności istniejącego stropu ostatniej kondygnacji. Nowa kondygnacja mocno go bowiem obciąży.

Jeśli stary strop Kleina nie ma wystarczającej nośności, należy go wzmocnić, na przykład dwuteownikami osadzonymi w gniazdach wykutych w ścianach zewnętrznych
Jeśli stary strop Kleina nie ma wystarczającej nośności, należy go wzmocnić, na przykład dwuteownikami osadzonymi w gniazdach wykutych w ścianach zewnętrznych
Fot. Leszek Kopacz

Stropy poddaszy nieużytkowych z reguły planowane są na przenoszenie małych obciążeń, a dawniej realizowano je dość oszczędnie. Na szczęście nowoczesne materiały i technologie umożliwiają nadbudowę domu nawet wtedy, gdy strop jest słaby. Można go wzmocnić, a jeśli jest to technicznie trudne i nieopłacalne - wykonać nad nim nowy. Warto rozważyć tę opcję, ponieważ rozbiórka starego stropu to całkowita dewastacja wnętrz. Prace związane z nadbudową domu są bardziej uciążliwe dla mieszkańców niż adaptacja piwnicy czy rozbudowa w bok. Dlatego decydując się na to rozwiązanie, warto mieć dobry harmonogram oraz przemyślany zakres i plan robót. Dobrze jest też zorganizować transport potrzebnych materiałów od zewnątrz. Przebicie stropu i połączenie kondygnacji można wykonać nawet po wykończeniu pomieszczeń na piętrze, co ograniczy uciążliwość do kilku dni.

Przed rozpoczęciem prac należy się upewnić, czy istniejący strop wytrzyma dodatkowe obciążenia (na zdjęciu strop Kleina typu półciężkiego)
Przed rozpoczęciem prac należy się upewnić, czy istniejący strop wytrzyma dodatkowe obciążenia (na zdjęciu strop Kleina typu półciężkiego)
Fot. Leszek Kopacz

Jeśli strop jest drewniany, dodaje się dodatkowe wzmocnienia w postaci belek, nadbitek i słupów. Aby nie utrudniać zagospodarowania przestrzeni, zamiast słupów wykonuje się ramy drewniane lub stalowe.

Stropy gęstożebrowe i monolityczne wzmacnia się belkami stalowymi (dwuteownikami), warstwą nadbetonu z siatką z odpowiednio dobranego zbrojenia lub też żebrami wzmacniającymi, ułożonymi równolegle do tych istniejących. W stropach gęstożebrowych lub monolitycznych można też wykonać ramy żelbetowe lub stalowe

.Stop Kleina wymaga zastosowania płyt ceglanych z warstwą nadbetonu lub specjalnie wykonanymi żebrami żelbetowymi. Można również do istniejących belek stalowych przyspawać płaskowniki wzmacniające.

Jeśli warunki nie pozwalają na zastosowanie wzmocnień, wylewa się nowy strop razem z wieńcem ułożonym na ścianach nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych).
W wyjątkowych sytuacjach wykonuje się nowy strop tuż nad istniejącym, bez konieczności wyburzania tego starego.

Jak zrobić schody?

22083611 https bi
Fot. Leszek Kopacz

Na dobudowane piętro musimy się jakoś dostać. Dlatego po dobudowie poddasza konieczne jest wykonanie otworu na schody. Nie może on osłabiać stropu czy przecinać jego elementów nośnych bez odpowiedniego wzmocnienia. Otwór najłatwiej wykonać w stropie na belkach stalowych lub drewnianych, gdyż ich rozstaw wynosi zwykle ponad 90 cm, co umożliwia wycięcie otworu między belkami bez naruszania elementów nośnych. Bardziej skomplikowane jest wykonanie otworu w stropie gęstożebrowym, na przykład typu Fert lub Teriva. Belki nośne rozstawione są w nich co 45-60 cm, a więc na szerokość niewystarczającą do zapewnienia wygodnego wejścia na poddasze. Również płyty monolityczne i prefabrykowane mają gęsto rozstawione zbrojenie konstrukcyjne, co utrudnia zrobienie w nich dużego otworu.

Zobacz także:

Nadbudowa domu - cz.1: warunki>>

Nadbudowa domu - cz.2: projekt budowlany>>

Zapisz

    Więcej o:

Skomentuj:

Nadbudowa domu - cz. 3: nośność stropu