Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ochrona przed oblodzeniem dachu

Redakcja Pressland

Topnienie i ponowne zamarzanie lodu może uszkodzić dachy oraz rynny. Ciężkie sople lodu stwarzają dodatkowo zagrożenie dla zdrowia i życia. Ponadto, stojąca woda może przeciekać przez ściany i kapać na wyposażenie budynku. Dlatego, warto zastanowić się jak ochronić dach przed oblodzeniem.

Ochrona przed oblodzeniem dachu
Ochrona przed oblodzeniem dachu
shutterstock

Zakres ochrony antyoblodzeniowej

Na rynku można znaleźć coraz lepsze systemy z zakresu ochrony antyoblodzeniowej.
Przede wszystkim, specjalistyczne instalacje obejmują: ogrzewanie wjazdu do garażu, podgrzewanie ciągów komunikacyjnych i schodów, ochronę antyoblodzeniową dachów, rynien oraz rur spustowych, a także ochronę rurociągów. Prawidłowo dobrana i właściwie zamontowana instalacja antyoblodzeniowa zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.
Jest również bezobsługowa. Zimą poza dachem należy również odpowiednio zabezpieczyć rynny i rury spustowe, żeby nie doszło do ich urwania i związanych z tym strat materialnych. Spadające sople mogą uszkodzić samochód lub uderzyć w osoby znajdujące się w zasięgu dachu. Dlatego, instalacje ogrzewania rynien powinny bazować na zastosowaniu stalooporowych przewodów grzejnych bądź przewodów samoregulujących.
Tego typu przewody układa się na rynnach i rurach spustowych za pomocą specjalnych uchwytów. Właściwa pozycja kabla grzejnego pozwala dostosować jego moc do warunków otoczenia. W przypadku spadku temperatury moc jednostkowa wzrasta. Kiedy zaś temperatura podnosi się to moc przewodów maleje. Samoregulujące się przewody służą jako zabezpieczenie rur z wodą, bądź dla różnego typu zaworów.

Na dachach stosuje się z kolei specjalne, samoregulujące systemy przeciwoblodzeniowe. Powodują one topnienie śniegu i lodu oraz utworzenie drogi odprowadzającej powstałą wodę z dachu, rynien i rur spustowych. Systemy można dopasować do każdego rodzaju budynku: zarówno do mieszkalnych, komercyjnych, publicznych, jak i zabytkowych. Systemy używa się do najważniejszych krawędzi dachu, a także w podciśnieniowych systemach odwadniania płaskich dachów. Działanie systemu antyoblodzeniowego opiera się na tym, że wszystkie czujniki wykrywają niską i wysoką temperaturę oraz wilgotność. Jednostka sterująca odpowiada za włączenie systemu, a przewód grzejny rozpoczyna wytapianie śniegu,
tworząc drogę odpływu dla wód roztopowych w rynnie albo na dachu. Sam system gwarantuje bezustanny przepływ wody do odpływu, tym samym hamując gromadzenie się śniegu i lodu oraz tworzenie się sopli. System wyłącza się, kiedy temperatura powietrza wzrasta lub kiedy wilgotność spada poniżej wartości zadanej. Samoregulujące przewody grzejne automatycznie zwiększają swoją moc grzewczą w wodzie lodowej, zmniejszając ją
w suchym powietrzu. Są one bezpieczne i praktyczne w montażu, a także ekonomiczne
w codziennej eksploatacji.

Główne cechy systemów przeciwoblodzeniowych

Nowoczesne  systemy przeciwoblodzeniowe sprawiają, że woda nie zamarza w rynnach oraz w rurach spustowych, ze względu na to, że śnieg nie będzie zalegać w środku.
Działanie systemów zapobiega przed tworzeniem nawisów lodowych oraz zacieków na elewacjach. Najważniejsze jest dokładne ustalenie mocy grzejnej w rurach i rynnach spustowych. W rejonach, gdzie spada dużo śniegu konieczne jest również ogrzewanie krawędzi dachu przylegającego do rynny. Szerokość ogrzewanej krawędzi dachu zwykle wynosi 50 centymetrów. Systemy ogrzewania elektrycznego nie są trudne w montażu.
Ich kolejną zaletą jest to, że nie ingerują w ułożenie systemu rur i innych elementów złączonych z dachem, lecz dostosowują się do konkretnej elewacji. Moc przewodu grzejnego powinna wynosić minimum 35 Wm. Jeśli zaś mamy do czynienia z kablami samoregulującymi to wystarczy jedna nitka przewodu. W przypadku przewodów stalooporowych należy zaś zastosować dwie nitki przewodu w rynnie. Systemy ochrony przeciwoblodzeniowej można zastosować na wszystkich typach dachów.
Skutecznie zlikwidują nagromadzony śnieg i lód. Dzięki nim, zapewniona jest drożność rynien i rur spustowych. Tym samym, dach i fasady nie zostaną uszkodzone przez oblodzenie lub niekontrolowany spływ wody.

Skomentuj:

Ochrona przed oblodzeniem dachu