Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Monter stolarki - jak go dobrze wybrać?

red.

Okno, drzwi czy brama garażowa powinny zapewniać długotrwałą, bezproblemową eksploatację. Na udaną inwestycję w wyroby stolarki budowlanej w równym stopniu składają się jakość samego produktu i jego odpowiedni montaż. W dużej mierze zależy on od wiedzy i umiejętności montera. Bez dobrego montażu inwestycja w nawet najdroższe, zaawansowane technologicznie wyroby stolarki budowlanej nie da nam gwarancji, że zachowają one swoje parametry i będą bezawaryjnie służyć przez kilkadziesiąt lat.

22570027 https bi
Fot.: archiwum redakcji

Samo okno, choćby najlepsze, nie spełni w domu żadnej funkcji, dopóki nie zostanie trwale połączone z jego konstrukcją. Dopiero prawidłowy i kompletny montaż pozwala w pełni wykorzystać wszelkie parametry stolarki, które zadeklarował producent i za które zapłacił klient. Bardzo wielu inwestorów nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak ważne jest prawidłowe osadzenie okien czy drzwi. Jak pokazuje praktyka, nawet 60% zgłoszeń reklamacyjnych stolarki otworowej wynika nie z jej wad, ale z powodu niewłaściwego zamontowania. Czyli bardzo często bywa tak, że płacimy kilkanaście – kilkadziesiąt tysięcy za komplet okien, a później, zamiast przez długie lata cieszyć się z ich bezawaryjnej pracy – borykamy się ze skutkami źle wykonanego montażu.
Na rynku działa wielu monterów stolarki budowlanej. Nie brakuje wśród nich doświadczonych, posiadających duże kompetencje specjalistów, lecz w tym gronie są również osoby, których podejście do klienta, a także jakość wykonywanych prac pozostawiają wiele do życzenia. Jak zatem znaleźć tych pierwszych i uniknąć nierzetelnych?

Same okna czy okna z montażem?

Zdarza się, że inwestorzy kupują produkt, a jego montaż powierzają samodzielnie wybranym fachowcom. Najczęściej jednak usługa montażowa powiązana jest z zakupem wyrobu. Większość punktów dystrybucyjnych stolarki budowlanej, poza samymi produktami, oferuje również ich instalację – wówczas taka usługa objęta jest preferencyjną, 8% stawką podatku VAT, zamiast stawki 23% VAT przy zakupie samej tylko stolarki.
Wskazane jest, by zakup stolarki i proces jej profesjonalnego montażu traktować jako całość. Dobry montaż stolarki zaczyna się bowiem nie na placu budowy, ale na etapie jej wyboru w punkcie sprzedaży. Nie wystarczy bowiem po prostu zamówić usługę montażu – trzeba też poprosić sprzedawcę o wyjaśnienie, jakie techniki mocowania i uszczelnienia produktów są możliwe do zastosowania w naszym domu, wybrać wspólnie z nim najkorzystniejszą opcję oraz upewnić się, że monter (z którym spotkamy się w domu przy okazji pomiarów), zna wszelkie ustalenia zapisane w umowie.
Wielu inwestorów zakłada, że skoro zapłacili za okna z montażem, nie muszą już się nim zajmować. To błąd! Warto upewnić się, że będzie on przeprowadzony prawidłowo. Jeśli widzimy, że sprzedawca nie poświęca tej kwestii należytej uwagi – lepiej poszukajmy innego.

kupujesz okna – poznaj swoje prawa

Regulacje dotyczące sprzedaży konsumenckiej (w tym także zakupu stolarki) znajdziemy w ustawie o prawach konsumenta. Weszła ona w życie w 2014 r. i gwarantuje lepszą ochronę interesów klientów niż wcześniejsze przepisy. W ten sposób polskie prawodawstwo zostało dostosowane do przepisów UE. Zanim kupimy okna, zapoznajmy się z treścią ustawy; daje ona szereg możliwości postępowania z nieuczciwymi praktykami sprzedawców, co jest szczególne istotne przy zakupie okna wraz z montażem.

Obowiązki sprzedawcy. W nowej ustawie doprecyzowane zostały przepisy dotyczące umów konsumenckich, zawieranych w okolicznościach typowych – w lokalu sprzedawcy oraz nietypowych – poza nim (np. w domu klienta) i na odległość (np. przez internet bądź telefon). Znacznie rozszerzono zakres obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec klienta. Jeśli zawieramy umowę na odległość czy poza sklepem, sprzedawca musi podać nam szczegółowe informacje o przedmiocie świadczenia – dane firmy, cenę, termin i sposób zapłaty, zasady odstąpienia od umowy itp. Po jej zawarciu przedsiębiorca nie może również domagać się od nas dodatkowych płatności, jeśli wcześniej o nich nie poinformował bądź nie uzyskał na nie naszej wyraźnej zgody. Po sfinalizowaniu umowy musimy otrzymać ją w formie papierowego dokumentu lub – jeśli była zawarta na odległość – dostać potwierdzenie jej zawarcia na trwałym nośniku. Przepis ten kończy zatem niebezpieczne praktyki zawierania umów ustnych, dzięki czemu jesteśmy objęci lepszą ochroną.
Prawo odstąpienia od umowy. Zawierając umowę na odległość oraz poza lokalem firmy, możemy od niej bezpłatnie odstąpić bez podawania przyczyny. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy konsumenci – będąc zaskoczeni nagłą propozycją zawarcia umowy – godzą się na jej podpisanie, a dopiero po kilku dniach zdają sobie sprawę, że nie są z niej zadowoleni. Okres odstąpienia został wydłużony z 10 do 14 dni. Należy jednak pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy świadczenie jest związane z wyborem towaru niefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji klienta czy służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Czy będziemy mogli skorzystać z tego uprawnienia przy zakupie okna, które jest produktem wykonywanym na konkretny wymiar? Przepisy w tym względzie są niejednoznaczne i rozstrzyganie tego typu spraw będzie zależne od interpretacji sądu. Istotną okolicznością, która również uniemożliwi nam odstąpienie od umowy zakupu okien jest ich zamontowanie. Jeżeli bowiem rzecz została nierozłącznie połączona z innymi elementami, konsument nie może już odstąpić od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta.
Dochodzenie roszczeń. Nowa ustawa wprowadza jednolitą regulację w sprawie odpowiedzialności sprzedawcy za jakość sprzedawanego produktu. Za wadę uznajemy niezgodność towaru z umową– np. gdy produkt nie ma właściwości, o których zapewniał nas sprzedawca, nie nadaje się do celu przeznaczenia czy został nam wydany w stanie niekompletnym. Czas trwania rękojmi (czyli prawa do reklamacji, którym objęte są wszystkie towary konsumpcyjne) to zasadniczo 2 lata od wydania rzeczy kupującemu. Wykonanie uprawnień na mocy gwarancji (czyli dobrowolnego zobowiązania przedsiębiorcy) nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jeśli stwierdzimy wadę możemy zażądać: nieodpłatnej naprawy, wymiany na nowy produkt, obniżenia ceny, a przy wadzie istotnej nawet odstąpienia od umowy. Co ważne, decyzja w tym względzie leży po stronie klienta, a więc sprzedawca nie może nam jej narzucić.
Ma to na celu ograniczyć praktyki, polegające na wielokrotnych naprawach czy wymianach towarów.
Do wad fizycznych należy zaliczyć też nieprawidłowy montaż okna. W momencie zaistnienia takiej sytuacji możemy zażądać demontażu i ponownego zamontowania wyrobu bądź – w przypadku wad istotnych – odstąpić od umowy. Za uszkodzenia mechaniczne produktu powstałe podczas transportu czy montowania także odpowiada sprzedawca.

    Więcej o:

Skomentuj:

Monter stolarki - jak go dobrze wybrać?