Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny - jak zamontować?

opracowanie Beata Zielińska, Władysław Łyszkowski

Bezpieczne użytkowanie i efektywna praca kotła kondensacyjnego zależy w dużej mierze od jego właściwego montażu w instalacji grzewczej przez doświadczonych fachowców. Potem kocioł powinien być uruchomiony przez serwis - są to najczęściej autoryzowane ekipy, współpracujące z danym producentem urządzenia.

W dużej kuchni można bez kłopotu znaleźć odpowiednie miejsce na zainstalowanie stojącego kotła kondensacyjnego
W dużej kuchni można bez kłopotu znaleźć odpowiednie miejsce na zainstalowanie stojącego kotła kondensacyjnego
Fot.: Bosch Termotechnika

Gdzie umieścić kocioł?

Przy wyborze miejsca na kocioł kondensacyjny ważny jest dostęp do mediów - wody i energii elektrycznej (m.in. do zasilania pomp obiegowych i automatyki sterującej). W pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany kocioł, należy również zapewnić skuteczną wentylację oraz możliwość doprowadzenia świeżego powietrza potrzebnego do spalania gazu i odprowadzenia spalin.
Ponieważ kocioł kondensacyjny ma zamkniętą komorę spalania i pracuje bardzo cicho można umieścić go w kuchni, łazience czy spiżarni, czyli w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczone na stały pobyt ludzi. Jest to zgodne z przepisami, pod warunkiem że moc urządzenia nie przekracza 30 kW, a tak jest najczęściej, gdy w niedużym domu wykonaliśmy termomodernizację. Ponadto, pomieszczenie to musi mieć kubaturę co najmniej 6,5 m3 i wysokość nie mniejszą niż 1,9 m (w budynku remontowanym, a w nowym – 2,2 m). Trzeba też pamiętać o konieczności odprowadzania kwaśnego kondensatu do instalacji kanalizacyjnej.
- Przedpokój lub korytarz. Te pomieszczenia są rzadziej wykorzystywane. Przy takiej lokalizacji kotła trudniej będzie opróżnić go z wody na czas jego naprawy. Kłopotliwe będzie też odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kocioł umieszczony w holu można ukryć w szafie lub zabudowanej wnęce, pozostawiając niezbędne otwory wentylacyjne na dole i u góry drzwiczek.
- Kotłownia w piwnicy. Takie rozwiązanie możemy rozważyć, jeśli nowe urządzenie montujemy w modernizowanej instalacji, zwłaszcza że mamy tu łatwy dostęp do komina. Pamiętajmy jednak, że musi on być szczelny i odporny na działanie kondensatu.
- Łazienka. Zaletą tej opcji jest niewielka odległość kotła od punktów poboru ciepłej wody. Zwróćmy też uwagę na to, że aby urządzenie wiszące pracowało bezpiecznie i bez zakłóceń, powinno być zamontowane poza obrysem wanny lub brodzika.
- Kuchnia. Dzięki temu, że kocioł kondensacyjny ma zamkniętą komorę spalania, nie trzeba rezygnować z zastosowania w tym pomieszczeniu wyciągu kuchennego. W niedużych domach chętnie są wybierane modele wiszące, które umieszcza się w ciągu szafek lub ukrywa za drzwiczkami jednej z nich. Kotły niektórych producentów wymagają pozostawienia minimum 10 cm przestrzeni od obudowy, zapewniającej łatwy dostęp w celu wykonania przeglądu lub naprawy, u innych wystarczy 1 cm – zależy to od konstrukcji urządzenia.

Kto powinien zamontować i uruchomić kocioł na gaz?

Kazimierz Gołecki, www.ogrzewamy24.pl:
Zarówno nowe, jak i modernizowane instalacje grzewcze powinny być wykonywane przez profesjonalne firmy instalacyjne, mające odpowiednie uprawnienia gazowe i elektryczne. Dodatkowo podstawą do wykonania nowych instalacji powinien być projekt techniczny. W obu sytuacjach uruchomienie systemu ogrzewania jest swoistym sprawdzianem pracy ekip fachowców. To także ważny moment dla późniejszej pracy urządzenia kondensacyjnego ze względu na dokonywaną w tym czasie regulację jego parametrów działania.
Pierwsze uruchomienie kotła najczęściej jest wykonywane przez firmy instalacyjne lub serwisowe, specjalnie do tego celu przeszkolone przez poszczególnych producentów, co potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami. Zależnie od zaleceń producenta (zawarte są one w instrukcji dołączonej do urządzenia), uruchomienie obejmuje zestaw czynności, takich jak:
- kontrola instalacji zasilania gazu,
- kontrola przewodu powietrzno-spalinowego (odprowadza spaliny do atmosfery i doprowadza z zewnątrz świeże powietrze niezbędne do spalania gazu),
- szczelność instalacji wodnej,
- kontrolę podłączeń elektrycznych,
- stan wody w obiegu grzewczym (jej ilość i jakość).
Jeżeli podsystemy, w których pracuje kocioł, są zgodne z projektem technicznym, przepisami i normami, ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami producenta, wówczas można przystąpić do jego uruchomienia. Przede wszystkim należy ustawić parametry systemu grzewczego i kotła, dostosowując je do oczekiwań domowników. Warto wiedzieć o tym, że urządzenie dobrej jakości ma aż około 100 parametrów, które są możliwe do zaprogramowania.
Po uruchomieniu kotła kondensacyjnego fachowiec powinien przeprowadzić analizę spalin. Nie należy bagatelizować tej czynności, ma to bowiem wpływ na jakość pracy urządzenia oraz długość okresu eksploatacji. Aby prawidłowo wyregulować stosunek doprowadzanego powietrza i gazu, fachowcy wykorzystują analizator spalin. Jeśli odczyt jest prawidłowy, drukuje się go i dołącza do kopii karty gwarancyjnej, wysyłanej do producenta i do oryginału, pozostającego u użytkownika urządzenia. Ostatni etap to przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzenia oraz wypełnienie karty gwarancyjnej.
Zwróćmy uwagę na to, że uruchomienie kotła może trwać nawet kilka godzin. Jego koszt (poza opłatą za dojazd) zwykle pokrywa producent urządzenia.

Ile kosztuje montaż?

Rafał Kowalczyk, Ariston Thermo Polska:
Cena montażu kotła kondensacyjnego zasilanego gazem zależy od wielu czynników. Najtańszą opcją jest wymiana urządzenia – w miejsce starego modelu montujemy nowoczesny tego samego producenta. W takim przypadku oba kotły zazwyczaj mają identyczne przyłącza, więc nie są konieczne żadne przeróbki instalacji. Koszt takiej prostej „przekładki” to zwykle 300-400 zł i coraz więcej inwestorów decyduje się na takie rozwiązanie.
Sytuacja komplikuje się, gdy musimy przerabiać przyłącza hydrauliczne, gazowe i kominowe. Wówczas, biorąc pod uwagę wartość zużytych materiałów dodatkowych oraz znacznie większy nakład pracy, za montaż zapłacimy już 600–1000 zł.
Zwróćmy również uwagę na to, że często wymiana kilkunastoletniego kotła na nowy wymaga dodatkowych nakładów finansowych, takich jak:
- płukanie instalacji (200-300 zł) – w czasie długiego okresu eksploatacji w instalacji centralnego ogrzewania tworzą się różnego rodzaju osady i zanieczyszczenia. Montując nowy kocioł, należy koniecznie najpierw wypłukać rury, stosując odpowiednie środki chemiczne, a następnie czystą wodę. Kolejny krok to napełnienie instalacji wodą o odpowiednich parametrach oraz przeprowadzanie próby szczelności;
- zakup nowego komina (do 1000 zł) – jest to konieczne, ponieważ kominy przeznaczone dla kotłów standardowych mają inną konstrukcję niż te dla urządzeń kondensacyjnych i nie zawsze „stary” komin może nam posłużyć do podłączenia modelu nowej generacji;
- montaż regulacji pogodowej (od 50 do 500 zł) – kocioł standardowy pracował w instalacji zwykle na tzw. wysokich parametrach wody grzewczej (60-75oC). Urządzenie kondensacyjne natomiast działa z najwyższą sprawnością, gdy temperatura wody w instalacji jest znacznie niższa (40-50oC). Dlatego, aby zoptymalizować jego pracę, a jednocześnie uniknąć wymiany grzejników na większe, stosuje się regulację pogodową.
Jeśli planujemy montaż kotła kondensacyjnego w nowo budowanym domu, musimy być przygotowani na wydatek 600-1000 zł.

Skomentuj:

Gazowy kocioł kondensacyjny - jak zamontować?