Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Powietrzna pompa ciepła - jak kupić?

opracowanie: Beata Zielińska, Władysław Łyszkowski

Powietrzną pompę ciepła powinniśmy wybrać we współpracy z instalatorem lub projektantem. Fachowcy będą w stanie ocenić, czy dany model, oprócz wysokiej klasy energetycznej, ma też inne parametry, które są niezbędne w naszej instalacji.

HP_DHP-AQ_1
Fot. Danfoss

O czym należy pamiętać?

Powietrzna pompa ciepła wykorzystuje energię nagromadzoną w otaczającym nas powietrzu (dolne źródło ciepła), a następnie oddaje ją wodzie krążącej w instalacji grzewczej (górne źródło). Jej montaż jest dużo prostszy, a przez to tańszy, niż pozostałych rodzajów pomp czerpiących ciepło z gruntu lub wody. Nie trzeba tu bowiem ponosić kosztów układania rur w gruncie, ani też wiercenia studni. Niestety, w naszych warunkach klimatycznych urządzenie to nie może być jedynym źródłem ciepła w domu. W zimie, podczas srogich mrozów, moc i sprawność pompy znacznie spadają. Chociaż wielu producentów podaje, że ich pompy mogą pracować w temperaturze zewnętrznej dochodzącej do –20oC, a najnowsze nawet w –25oC, to jednak wtedy nie są w stanie samodzielnie ogrzać budynku, nie mówiąc już o przygotowaniu ciepłej wody do mycia. Dlatego muszą one współpracować z dodatkowym źródłem ciepła – na przykład tańszymi w zakupie i montażu elektrycznymi grzałkami lub kotłem na gaz.
Uwaga! Podczas porównywania urządzeń dostępnych na rynku, należy zwrócić uwagę na etykietę energetyczną. Umieszczona jest ona na obudowie pompy i informuje o mocy pompy, efektywności działania w czasie ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania wody do mycia. Ponadto na etykiecie podany jest poziom hałasu w trakcie pracy. Jedne działają cicho jak lodówka, czyli hałas nie przekracza 40 dB, zaś u innych poziom ten dochodzi do 60 dB (głośna rozmowa).

Jaką moc powinna mieć powietrzna pompa, aby zapewnić w domu komfort cieplny oraz wystarczającĄ ilość ciepłej wody do mycia?

Natalia Sitkowska De Ditrich/Sofath:

Aby urządzenie grzewcze zapewniło komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach w domu oraz wystarczającą ilość ciepłej wody użytkowej, musi mieć moc dobraną do strat ciepła w budynku (m.in. przez okna, ściany, dach) i indywidualnych wymagań jego mieszkańców. Co więcej, tego typu pompy ciepła, w odróżnieniu od ich odpowiedników gruntowych, mają zmienną moc i sprawność (współczynnik COP), w zależności od warunków panujących na zewnątrz budynku.
Szacunkowe określenie zapotrzebowania na ciepło, bez wykonania odpowiednich obliczeń, może spowodować z jednej strony zwiększenie kosztów inwestycyjnych w wyniku doboru urządzenia o zbyt dużej mocy, a z drugiej zawyżone koszty eksploatacji, wynikające z niedoszacowania mocy pompy ciepła. Najlepszym rozwiązaniem jest więc zlecenie wykonania projektu instalacji grzewczej, w którym określa się niezbędną wielkość urządzenia, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie cieplne obiektu, a nie tylko jego powierzchnię. Duże znaczenie mają przede wszystkim materiały użyte do budowy i izolacji, zastosowane okna i drzwi oraz lokalizacja obiektu.

Od czego zależy sprawność Powietrznej pompy ciepła, określana wspóŁczynnikiem COP?

Michał Mika, Danfoss Poland:

Współczynnik COP (ang. coefficient of performance) zmienia się w czasie pracy pompy ciepła i zależy od wielu czynników. Jednym z ważniejszych jest temperatura wody w instalacji grzewczej, a co za tym idzie – rodzaj instalacji. Najlepiej, jeśli jest to ogrzewanie płaszczyznowe, np. podłogowe lub ścienne. Ma ono tę przewagę nad układem z grzejnikami, że temperatura wody grzewczej nie przekracza w tym przypadku 40°C. Im niższa jest temperatura wody zasilającej ogrzewanie, tym pompa ciepła pracuje lepiej (czyli oszczędniej, bo zużyje mniej energii elektrycznej). Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na sprawność urządzenia są warunki panujące na zewnątrz budynku. Zimą, podczas dużych mrozów, efektywność powietrznej pompy ciepła spada. Wynika to z rosnącej różnicy pomiędzy temperaturą wody zasilającej instalację grzewczą a temperaturą nawiewanego na pompę ciepła powietrza zewnętrznego. Przykładowo, przy temperaturze na dworze wynoszącej 7°C, a wody grzewczej 35°C, pompa osiąga moc 17,59 kW, natomiast odpowiednio przy parametrach –7°C i 55°C – tylko 10,45 kW. W tym okresie trzeba również pamiętać o konieczności odszraniania pompy, a więc regularnego podgrzewania parownika w celu stopienia szronu i lodu.
Gdy modernizujemy system grzewczy, nakłady na pompę powietrzną zwrócą się najszybciej, jeśli zastosujemy układ biwalentny, co oznacza pozostawienie w systemie dotychczasowego źródła ciepła (zwykle jest to kocioł). Jednak montaż urządzenia o odpowiedniej mocy należy poprzedzić analizą kosztów, przeprowadzoną za pomocą specjalistycznego programu symulacyjnego. Taki program powinien uwzględniać aktualne ceny energii elektrycznej oraz paliwa zużywanego przez kocioł. Symulacja ma na celu zoptymalizowanie doboru pompy ciepła do warunków, w jakich będzie ona pracować.

Jakie są rodzaje powietrznych pomp ciepła?

Grzegorz Łukasik Buderus

Biorąc pod uwagę budowę powietrznej pompy ciepła, dostępne są modele typu monoblok oraz split.
Pierwsze charakteryzują się tym, że cały układ chłodniczy znajduje się w jednej obudowie. Podczas montażu takiej pompy instalator nie wykonuje żadnych prac związanych z układem chłodniczym, ponieważ jest ona fabrycznie hermetycznie szczelna. Należy do niej doprowadzić medium (woda, płyn niezamarzający), które będzie odbierało ciepło potrzebne do ogrzewania budynku. Pompa ciepła typu monoblok może być ustawiona na zewnątrz budynku lub wewnątrz. W tym drugim rozwiązaniu powietrze z zewnątrz doprowadza się kanałami.
Z kolei pompa ciepła split składa się z dwóch części, jedną umieszcza się na zewnątrz domu, a drugą wewnątrz. Oba elementy trzeba ze sobą połączyć, za pomocą rurociągu chłodniczego. Taka instalacja wykonywana jest przez firmę montażową, a do jej wykonania potrzebne są odpowiednie kwalifikacje. W tym przypadku medium grzewcze (woda grzewcza) odbiera ciepło z jednostki wewnętrznej i rozprowadza je po budynku. Na rynku można też spotkać pompy ciepła typu split, które odbierają ciepło z powietrza i przekazują je bezpośrednio do powietrza w pomieszczeniu.

W co powinna być wyposażona dobrej jakości pompa ciepła?

Marek Bosiacki Stiebel Eltron:

Pompy ciepła dostarczane są w komplecie z regulatorami. Umożliwiają one automatyczną obsługę co najmniej jednego obiegu grzewczego oraz przygotowanie ciepłej wody. Coraz więcej producentów rozbudowuje swoje systemy o dodatkowe funkcje. Może to być sterowanie przez internet, dzięki czemu mamy możliwość zdalnej zmiany podstawowych parametrów pracy pompy (zwykle temperatury pokojowej i ciepłej wody), ale są i takie rozwiązania, które zapewniają odczyt wszystkich parametrów pracy pompy. Wówczas serwis lub dział techniczny producenta szybko zdiagnozuje awarię lub po przeanalizowaniu usterki zaproponuje korektę ustawień regulatora w celu optymalizacji działania systemu.
Wybierając zasobnik na ciepłą wodę, zwróćmy uwagę na jego klasę energetyczną, powierzchnię wymiany ciepła (wężownicy), jakość emalii, grubość izolacji. Często z pompą współpracuje zbiornik buforowy, który zapewnia m.in. akumulację energii cieplnej, możliwość podłączenia dodatkowego źródła ciepła.

Skomentuj:

Powietrzna pompa ciepła - jak kupić?