Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Panele fotowoltaiczne razem z pompą cieplną - sięgnij po korzyści

Redakcja Pressland

W nowoczesnym budownictwie wyraźnie zaznacza się trend, w którym dąży się do osiągnięcia jak największej samowystarczalności energetycznej budynków. Przykładem może być zastosowanie paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła w jednym połączeniu.

Panele fotowoltaiczne razem z pompą świetlną - sięgnij po korzyści
Panele fotowoltaiczne razem z pompą świetlną - sięgnij po korzyści
Fot. Shutterstock

Na czym polega współpraca instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła?

Współpraca pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną opłaca się wtedy, gdy pompa ciepła odpowiada także za centralne ogrzewanie oraz za przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła wraz z instalacją PV uznawana jest za instalację hybrydową. Najważniejsze jest to, aby w warunkach pracy instalacji wykorzystana została roczna energia elektryczna wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne, przy jednoczesnym dbaniu o bezawaryjną i automatyczną pracę pompy ciepła.

Instalacje fotowoltaiczne pracują  aktualnie w systemie „on – grid”, czyli kiedy podłączone są do sieci elektrycznej dostawcy energii. Dodatkowo, wykorzystuje się net metering, ze współczynnikiem opustu. Oznacza to, że latem użytkownik oddaje nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne do sieci elektrycznej, a zimą odbiera wcześniej oddaną energię elektryczną. Optymalna współpraca pomp ciepła z instalacją fotowoltaiczną znajduje zastosowanie w budynkach wielorodzinnych.
Instalacje hybrydowe, na jakie składają się pompy ciepła i panele fotowoltaiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Najważniejszą ich zaletą jest całkowity brak emisji zanieczyszczeń powietrza. Na drugim miejscu wymienić można wyraźnie obniżone koszty eksploatacyjne. Wysokie są jednak nadal koszty podjęcia takiej inwestycji. Można natomiast spodziewać się dotacji w zakresie realizacji ekologicznych inwestycji.

Pełne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Przepisy budowlane są coraz bardziej restrykcyjne. Dlatego w nowych budynkach stosuje się system ogrzewania i produkcji c.w.u. stworzony z pompy ciepła oraz instalacji PV. Jest to połączenie opłacalne. Praca w systemie „on – grid” polega na tym, że instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii i pracując z nadwyżką latem przesyła ją do sieci. Zimą można ją odebrać niemalże w całości.

Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii produkujące prąd nie wpływa negatywnie na środowisko. Ogniwa fotowoltaiczne, z których zbudowane są panele zmieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Foton, a więc minimalna jednostka światła pada na płytkę krzemową z której zbudowane jest ogniwo. Wówczas, jednostka ta jest pochłaniana przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji. Tym samym, zmusza go do ruchu, czyli do przepływu prądu elektrycznego. Zastosowanie złącza półprzewodnikowego typu p – n umożliwia połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej. W ten sposób przekształca się ona w energię elektryczną.

Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, dlatego należy zainstalować falownik zmieniający prąd stały w prąd zmienny. Instalacja PV to rozwiązanie ekologiczne, ponieważ nie emituje dwutlenku węgla, czy siarczanów. Nie ma również mowy o produkcji spalin zanieczyszczających środowisko.

Połączenie dwóch różnych technologii

Połączenie dwóch różnych technologii w celu ogrzania domu, uzyskania ciepłej wody,
czy energii elektrycznej wiąże się z wieloma korzyściami dla domowników. Należy wspomnieć także o tym, jak działa pompa ciepła. Mianowicie, wykorzystuje ona odnawialne źródła energii przetwarzające energię słoneczną z gruntu, wodę i powietrze na ciepło użytkowe. Uzyskane ciepło przekazywane jest do wewnętrznej instalacji ogrzewania. Układ hybrydowy składający się z pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej gwarantuje optymalną współpracę. W pierwszej kolejności należy ustawić moc pompy ciepła, jaka zostanie zastosowana w obiekcie. Później, szacuje się wielkość instalacji fotowoltaicznej, jaka niezbędna jest do zasilania urządzenia przy odpowiednich warunkach nasłonecznienia. Ogniwa współpracujące w jednym systemie z pompą ciepła sprzyjają komfortowi mieszkańców.

    Więcej o:

Skomentuj:

Panele fotowoltaiczne razem z pompą cieplną - sięgnij po korzyści