Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Miasta odporne na zmiany klimatyczne

MP

Miasta odporne na zmiany klimatyczne to marzenie nie tylko ekologów. Receptą na spowolnienie niekorzystnych zmian klimatycznych oraz zmniejszenie stresu termicznego w aglomeracjach są inwestycje w ich zrównoważony rozwój, a więc m.in. budowanie infrastruktury przyjaznej zielonym miastom. Wyzwaniem staje się wdrożenie takich rozwiązań, które umożliwią stworzenie funkcjonalnych przestrzeni miejskich, przyjaznych środowisku, w ramach istniejącej infrastruktury. Przykładem takiej realizacji jest parking przy Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, gdzie już wiosną „wyrosną” trzyletnie drzewa. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu systemu TreeTank marki Wavin.

Przygotowanie zbiornika do zagęszczenia gruntu na zewnątrz
Przygotowanie zbiornika do zagęszczenia gruntu na zewnątrz
Fot. Wavin

Jak przywrócić zielone oblicze miast? Systemowo, zaczynając od drzew.

  • Wysoka temperatura powietrza w miastach wpływa na komfort życia i powstawanie tzw. stresu termicznego
  • Budowa miast odpornych na zmiany klimatu i realizacja idei miast-gąbek, dzięki zwiększaniu obszarów zielonych w miastach, pozwala na stworzenie ekologicznego miejsca do życia
  • Wavin TreeTank sposobem na zwiększenie zasadzeń w miastach – pierwsza w Polsce instalacja we Wrocławiu

Miejskie klimaty

Temperatura powietrza w centrach miast jest wyższa niż na ich obrzeżach czy też poza ich granicami, co niekorzystnie wpływa na komfort życia mieszkańców i przyczynia się do powstania tzw. stresu termicznego. Jeśli chcemy budować miasta odporne na zmiany klimatu, nieunikniona jest ich modyfikacja, pozwalająca na stworzenie bardziej ekologicznego środowiska do życia. W obliczu globalnego ocieplenia i jego konsekwencji miasta nie są bezsilne. Dlatego coraz więcej uwagi przykłada się do ograniczenia obszarów zabetonowanych na rzecz przywracania zieleni w miastach – jako naturalnego wsparcia niwelującego niektóre skutki zmian klimatycznych.

Zwiększenie zielonych obszarów w miastach to realizacja idei miasta-gąbki, w którym – dzięki odpowiedniemu udziałowi roślinności oraz wspierającej infrastrukturze – można w sposób zrównoważony i bezpieczny zarządzać wodą deszczową, ograniczając ryzyko powodzi występujących po coraz częstszych deszczach nawalnych.

Zielone wsparcie

Drzewa, które wpływają pozytywnie na człowieka i otaczającą go przestrzeń, odgrywają kluczową rolę dla bezpiecznego i bardziej ekologicznego rozwoju miast. Tworzenie w bliskości betonowych bloków zielonych, wypełnionych drzewami enklaw, może skutecznie obniżyć temperaturę powietrza w miastach. Drzewa uznaje się więc za „centralny system klimatyzacji” aglomeracji, zapewniający czystsze powietrze oraz ochładzający (zacieniający) przestrzeń. Aby sprostać wyzwaniom klimatycznym i poprawić jakość życia mieszkańców, miasta muszą więc zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz „zazieleniania” przestrzeni publicznej. Sadzenie drzew wydawać by się mogło najprostszym sposobem na to. Jednak z powodu braku miejsca do nasadzeń (drzewa potrzebują go nie tylko nad, ale też pod ziemią), zabetonowanych przestrzeni, skomplikowanej infrastruktury podziemnej, nie zawsze jest to możliwe. Jak więc sadzić drzewa w dużych miastach?

Wavin TreeTank – sposób na zadrzewianie miast

Wavin opracował i z powodzeniem wdraża na całym świecie na terenach silnie zurbanizowanych, system Wavin TreeTank – elastyczne i skuteczne rozwiązanie, które pozwala na bezpieczne i efektywne nasadzenia drzew w miastach.

System Wavin TreeTank opiera się na modułowych skrzynkach (Q-Bic Plus lub AquaCell), z których budowany jest zbiornik retencyjno-rozsączający, obudowujący miejsce, w którym zostanie posadzone drzewo (względnie duże, aby od razu mogło realizować takie cele, jak oczyszczanie i schładzanie powietrza oraz retencja wody opadowej).

Wnętrza skrzynek modułowych wypełnione są specjalnym podłożem, a cała konstrukcja umożliwia swobodny rozwój systemu korzeniowego, zabezpieczając jednocześnie miejską infrastrukturę przed uszkodzeniami wynikającymi z rozrostu korzeni drzew. Rośliny mają zapewniony dostęp do wody, tlenu oraz składników odżywczych. System Wavin TreeTank daje drzewom większe szanse na przetrwanie i zapewnia szybszy wzrost, pozwalając na niezakłócony rozrost korzeni w obszarach miejskich, w wyznaczonym do tego obszarze, co jednocześnie zabezpiecza istniejącą infrastrukturę podziemną przed uszkodzeniem przez rozrastające się korzenie.

W ten sposób system Wavin TreeTank usuwa konflikt pomiędzy instytucjami chcącymi zwiększać liczbę nasadzeń drzew, a tymi, które odpowiadają za bezawaryjną pracę infrastruktury podziemnej.

TreeTank we Wrocławiu

Pierwsza w Polsce instalacja przy udziale systemu Wavin TreeTank jest realizowana od listopada 2021 roku we Wrocławiu, na zlecenie tamtejszego Starostwa Powiatowego. W ramach tej inwestycji, na powstającym tam parkingu, przewidziano nasadzenie 17 dużych drzew. Dzięki zastosowaniu rozwiązania Wavin TreeTank, na parkingu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu staną trzyletnie platany klonolistne. System Wavin TreeTank zapewni nowo posadzonym drzewom odpowiednie warunki do dalszego rozwoju i swobodnego wzrostu – zgodnie z założeniami powinny one móc swobodnie się rozwijać w tym miejscu przez 50 lat i dłużej.

W ramach inwestycji wykorzystanych zostanie 969 modułowych skrzynek Wavin AquaCell. Od samego początku inwestor zakładał, żeby stworzyć parking połączony z drzewami. Szukał więc rozwiązań, które pozwolą na realizację tego założenia, mimo szczególnych warunków lokalizacyjnych: Starostwo znajduje się w centrum miasta, gdzie panuje spory ruch, a zabudowa jest ciasna. W związku z takimi uwarunkowaniami oczekiwano rozwiązań elastycznych, pozwalających na wygodny transport, efektywne magazynowanie, łatwy montaż oraz charakteryzujących się wytrzymałą konstrukcją.

System Wavin TreeTank posiada stabilną konstrukcję dzięki płytom bocznym, które oddzielają zagęszczoną ziemię na zewnątrz zbiornika od luźnej gleby w jego wnętrzu. Jest bardzo wytrzymały – moduły potrafią wytrzymać ciągłe obciążenie ruchem nawet do 3 ton na koło i sporadycznie duże natężenie ruchu do 5 ton na koło. W obszarach miejskich, zwłaszcza w zabytkowych centrach miast, atutem tego rozwiązania jest jego elastyczność, oznaczająca łatwą integrację z innymi systemami, np. znajdującymi się w ziemi rurociągami. Nie bez znaczenia w zwartej śródmiejskiej zabudowie jest też sposób magazynowania – skrzynki modułowe AquaCell można magazynować ułożone jedna w drugą, co pozwala zaoszczędzić miejsce na budowie, ale też jest zaletą podczas transportu

Agnieszka Wrzesińska, menedżer produktu Wavin Polska.

Wavin Polska tworzy kompleksowe rozwiązania przeznaczone do szeroko rozumianego zarządzania wodą opadową w miastach, zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Należą do nich m.in.:

  • systemy infiltracji wody deszczowej, takie jak: zbiorniki retencyjno-rozsączające Q-Bic Plus i AquaCell, na bazie których tworzone są systemy Wavin TreeTank, studzienki drogowe Tegra RG z unikalnym filtrem 360 stopni, pozwalającym na łatwe usuwanie zanieczyszczeń i utrzymanie drożności.
  • Do rozwiązań tych należy również aktywny system zarządzania wodą deszczową Wavin StormHarvester.

Wrocławska realizacja jest dowodem na to, że innowacyjne rozwiązania pozwalają na wcielanie w życie koncepcji na miarę przyszłości – aranżowania komfortowej przestrzeni miejskiej, w której nowoczesna infrastruktura współgra z naturą i jest przyjazna dla mieszkańców. Wszyscy liczymy na to, że coraz więcej decydentów i inwestorów będzie podejmować odpowiedzialne decyzje, które pozwolą realizować tego rodzaju projekty i dzięki nim mieć wpływ na spowolnienie niekorzystnych zmian klimatycznych.

    Więcej o:

Skomentuj:

Miasta odporne na zmiany klimatyczne