Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowe przyłącze elektryczne — ile kosztuje? Formalności

redakcyjny

Przyłącze energetyczne to jeden z elementów instalacji, na który zdecydowanie większość inwestorów oczekuje z niecierpliwością. Aby móc podłączyć budynek do sieci elektroenergetycznej konieczne jest wykonanie wielu kroków i dopełnienie licznych formalności, na które składają się m.in. wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci czy zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wykonanie przyłącza energetycznego zajmuje zwykle elektrowni co najmniej kilkanaście miesięcy, dlatego warto zaplanować poszczególne prace w odniesieniu do szacunkowego okresu oczekiwania na wykonanie przyłącza energetycznego.

podłączanie przyłącza elektrycznego
Przyłącze elektryczne
freepik.com

Z czego składa się instalacja elektryczna?

Instalacja elektryczna składa się z wielu elementów, które współpracują ze sobą, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń i oświetlenia w budynku. Oto główne składniki instalacji elektrycznej:

 • Przewody elektryczne - są to kable lub przewody, które przewodzą prąd elektryczny z punktu źródłowego do urządzeń końcowych. Mogą być izolowane, aby zapobiec przeciekowi prądu.
 • Gniazdka elektryczne - gniazdka są punktami, w które wtyka się wtyczki urządzeń elektrycznych, aby je podłączyć do instalacji elektrycznej.
 • Włączniki światła i gniazdka - włączniki światła kontrolują zasilanie oświetlenia, podczas gdy włączniki gniazdek kontrolują zasilanie do urządzeń elektrycznych podłączonych do gniazdek.
 • Bezpieczniki lub wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) - są to urządzenia zapobiegające przeciążeniom i skokom napięcia, chroniące instalację elektryczną przed przeciążeniem prądowym lub przedporażeniowym.
 • Skrzynki rozdzielcze - skrzynki rozdzielcze są miejscem, w którym przewody elektryczne są połączone, dzieląc i kierując prąd do różnych części budynku.
 • Oświetlenie - instalacja elektryczna obejmuje także elementy oświetleniowe, takie jak lampy, żarówki, świetlówki, kinkiety, a także różnego rodzaju systemy oświetleniowe.
 • Przewody uziemiające - są to przewody zapewniające bezpieczną ścieżkę dla nadmiaru prądu, który może wystąpić w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej, kierując go do ziemi.
 • Tablice rozdzielcze -to urządzenia, w których zainstalowane są bezpieczniki, przekaźniki, liczniki i inne elementy kontrolne, które zarządzają przepływem prądu w instalacji elektrycznej.
 • Kondensatory, transformatory, stabilizatory napięcia - w większych instalacjach elektrycznych mogą być stosowane dodatkowe elementy, takie jak kondensatory, transformatory lub stabilizatory napięcia, które pomagają w zarządzaniu i kontrolowaniu przepływu energii elektrycznej.

Te elementy współpracują, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne dostarczanie energii elektrycznej do różnych części budynku oraz urządzeń elektrycznych, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo użytkowników i chroniąc instalację przed przeciążeniami oraz awariami.

Rodzaje przyłączy elektrycznych i ich charakterystyka

Wyróżniamy dwa rodzaje przyłączy prądu, z czego na nowych osiedlach i w świeżych inwestycjach, także domach jednorodzinnych, coraz częściej stosuje się przyłącze kablowe ziemne, a nie napowietrzne przyłącze energetyczne. Związane jest to z koniecznością przecinania się nowych kabli z dotychczasowymi instalacjami, a także większym narażeniem przyłączy napowietrznych na uszkodzenia związane np. związane z porywistym wiatrem i wichurami, z którymi coraz częściej mamy do czynienia. Zastosowane rodzaje przyłączy energetycznych uzależnione są od warunków panujących na danym terenie i ujęte w warunkach technicznych opisujących parametry obowiązujące daną budowę przyłącza.

Przyłącze elektryczne ziemne (kablowe)

Przyłącze elektryczne ziemne (kablowe) to element instalacji elektrycznej, który służy do zapewnienia uziemienia urządzeń elektrycznych i instalacji. Główne cechy i funkcje przyłącza ziemnego kablowego to:

 1. Uziemienie - głównym celem przyłącza ziemnego jest zapewnienie bezpiecznej ścieżki dla nadmiarowego prądu, który może wystąpić w przypadku uszkodzenia urządzenia lub instalacji elektrycznej. Uziemienie zapewnia bezpieczne odprowadzenie tego prądu do ziemi, minimalizując ryzyko porażenia elektrycznego lub uszkodzenia urządzeń.
 2. Przewód ziemny - przyłącze ziemne kablowe składa się z przewodu ziemnego, który jest połączony z elementami metalowymi urządzeń elektrycznych oraz z tablicą rozdzielczą. Przewód ziemny jest wykonany z materiału o właściwościach przewodzących prąd, zazwyczaj miedzi lub aluminium, i jest izolowany, aby zapobiec przypadkowemu zwarciu.
 3. Instalacja w gruncie - przyłącze ziemne kablowe jest ukryte pod ziemią, co zapewnia fizyczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych.
 4. Odporność na warunki atmosferyczne - materiały używane do wykonania przyłącza ziemnego kablowego są odporne na warunki atmosferyczne, co zapewnia trwałość i niezawodność instalacji nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
 5. Złącza i zaciski - przyłącze ziemne kablowe może zawierać specjalne złącza i zaciski, które umożliwiają łatwe i bezpieczne połączenie z innymi elementami instalacji elektrycznej, takimi jak gniazdka, przewody lub elementy uziemiające.

Przyłącze ziemne kablowe jest kluczowym elementem instalacji elektrycznej, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie urządzeń elektrycznych oraz chroni użytkowników przed ryzykiem porażenia elektrycznego i uszkodzeniami urządzeń.

Przyłącze napowietrzne

Przyłącze napowietrzne to rodzaj linii elektrycznej, która jest montowana na słupach lub masztach i prowadzi przewody elektryczne na zewnątrz, na powietrzu. Główne cechy i funkcje przyłącza napowietrznego to:

 1. Przewody elektryczne - przyłącze napowietrzne składa się z przewodów elektrycznych, które są zawieszone na izolatorach przymocowanych do słupów lub masztów. Przewody te przesyłają energię elektryczną z elektrowni lub sieci dystrybucyjnej do odbiorców, takich jak domy, firmy czy instytucje.
 2. Izolatory - izolatory są używane do zawieszenia przewodów elektrycznych na słupach lub masztach, aby zapobiec przepływowi prądu do konstrukcji nośnej. Izolatory te są wykonane z materiałów dielektrycznych, które nie przewodzą prądu elektrycznego.
 3. Słupy lub maszty - przyłącze napowietrzne jest mocowane na słupach lub masztach, które są umieszczone wzdłuż tras przesyłu energii elektrycznej. Słupy te są zazwyczaj wykonane z drewna, metalu lub betonu i są zaprojektowane, aby utrzymać przewody elektryczne na odpowiedniej wysokości nad ziemią.
 4. Izolacja i zabezpieczenia - przyłącza napowietrzne są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, dlatego zazwyczaj mają dodatkowe zabezpieczenia, takie jak izolacja przewodów elektrycznych, które chronią przed przypadkowym dotknięciem przez ludzi lub zwierzęta.
 5. Napięcie i przepustowość - przyłącza napowietrzne mogą przesyłać różne poziomy napięcia w zależności od swojego przeznaczenia, mogą być również wyposażone w różne rodzaje przewodów i konstrukcje, aby zapewnić odpowiednią przepustowość dla przesyłanej energii elektrycznej.

Przyłącza napowietrzne są powszechnie stosowane w dystrybucji energii elektrycznej, szczególnie w obszarach wiejskich lub na obszarach, gdzie budowa podziemnych linii jest niepraktyczna lub zbyt kosztowna. Pomimo tego, że są one narażone na wpływ warunków atmosferycznych, są skutecznym sposobem przesyłu energii elektrycznej na otwartej przestrzeni.

Ile kosztuje przyłącze energetyczne?

Podczas planowania budowy warto poznać wszystkie koszta, w tym zorientować się ile kosztuje przyłącze elektryczne. W tym przypadku funkcjonuje wiele zmiennych, które dyktują finalny koszt, jak na przykład moc przyłączeniowa, uwarunkowania techniczne, w których ujęte są konieczne do zastosowania rodzaje kabli, odległość przyłącza od sieci energetycznej, konieczność wykonania projektu z umiejscowieniem skrzynki elektrycznej itp.

Szacunkowy koszt przyłącza może wynosić od 1 800 do 4 000 zł netto.

Nowe przyłącze elektryczne do działki — jak je załatwić?

Praktycznie każda inwestycja wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Ma to miejsce zarówno w przypadku budynków przeznaczonych do celów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej czy konstrukcji takich jak garaże, hale, magazyny i sklepy. W tym przypadku omówimy proces, który towarzyszy inwestorom podczas budowy nowego przyłącza do działki.

Załatwianie formalności i złożenie wniosku

Na początku niezbędne jest złożenie do elektrowni wniosku o wydanie warunków technicznych do planowanego przyłącza. Wówczas zakład energetyczny sprawdza jakie są możliwości podpięcia wnioskodawcy do sieci na danym terenie. Konieczne jest wówczas określenie szacunkowego poboru mocy przez budynek. Na tym etapie trzeba również podać przybliżoną moc przyłączeniową. Wniosek można złożyć przez internet.

Podpisanie umowy o przyłącze elektryczne

Następnie następuje podpisanie umowy o przyłącze elektryczne. Wówczas dana instytucja zobowiązuje się do wykonania przyłącza, w tym jego projektu i realizacji zgodnie z harmonogramem.

Przyłączenie do sieci elektrycznej

Następnie dzięki zamontowaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego następuje przyłączenie do sieci i inwestor ma możliwość korzystania z instalacji energetycznej.

Podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej ze sprzedawcą

Razem z umową na wykonanie przyłącza otrzymuje się umowę na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej. Od momentu jej podpisania obowiązuje nas umowa z właścicielem przyłącza energetycznego, czyli operatorem na którego nakładany jest obowiązek sprzedaży energii. Z kolei wnioskodawca zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej.

Jak długo czeka się na przyłącze elektryczne?

Przyłączenie do sieci energetycznej może potrwać nawet kilka lat, dlatego warto odpowiednio wcześniej zadbać o wszystkie niezbędne dokumenty. Realizacja przyłączenia do sieci zależy w dużej mierze od operatora i liczby złożonych wniosków. Na większe trudności mogą być narażone osoby, które zdecydowały się na wykupienie działki nieuzbrojonej lub realizację inwestycji w miejscu, w którym aktualnie nie ma poprowadzonej sieci elektrycznej. W ich przypadku pozyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym projekt instalacji i jej wykonanie może potrwać nawet kilka lat. Warto mieć to wcześniej na uwadze przystępując do realizacji danej inwestycji.

Na terenach gdzie znajdują się inne zabudowania mające dostęp do energii elektrycznej, pozyskanie przyłącza powinno być łatwiejsze, szybsze i mniej kosztowne. Wówczas wykonanie przyłącza powinno potrwać nie więcej niż kilkanaście miesięcy. Warto wiedzieć, że zakład energetyczny jest często jedynie instytucją, która sprzedaje energię i nią obraca, a wykonanie i obsługa przyłączy są zależne od wybranego w drodze przetargu wykonawcy. Jeśli współpraca między tymi podmiotami przebiega sprawnie, wówczas można liczyć na szybkie powstanie nowego przyłącza energetycznego.

  Więcej o:

Skomentuj:

Nowe przyłącze elektryczne — ile kosztuje? Formalności