Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowy trend w zarządzaniu deszczówką na działce

Materiały prasowe

Obecnie coraz więcej ludzi, mając na uwadze skuteczne odwodnienie swojej przestrzeni, również zaczyna projektować prywatny system przetwarzania wód opadowych. Istnieje mnóstwo intrygujących rozwiązań umożliwiających to, jak na przykład skrzynki retencyjno-rozsączające Wavin AquaCell, które są stosowane do efektywnego zarządzania deszczówką. Skąd wynika ta zmiana w kierunku lokalnej retencji? Co jest istotne dla właścicieli domów jednorodzinnych i inwestorów w fazie rozpoczynania budowy?

Skrzynki retencyjno-rozsączające Wavin AquaCell
Skrzynki retencyjno-rozsączające Wavin AquaCell
Fot. Wavin

Obie strony medalu - susza i podtopienia 

Zmiana w postrzeganiu deszczówki – od wody, którą trzeba jedynie odprowadzić, do cennej substancji, którą należy gospodarować – wynika już nie tylko z przepisów prawnych, ale przede wszystkim z pogłębiających się problemów klimatycznych i związanych z nimi zjawisk, takich jak susze, ulewne deszcze czy zaburzenia naturalnego obiegu wody.

Na poziomie prywatnym oznacza to:

  • konieczność systematycznego podlewania roślin w okresach suszy – coraz bardziej częstych i wydłużających się (co bez retencji wiąże się z wyższymi kosztami wody);
  • wyzwania związane z efektywnym odprowadzeniem deszczówki, ze względu na coraz częstsze ekstremalne opady deszczu, które mogą prowadzić do podtopień i zalania piwnic, jednocześnie niewystarczająco nawadniając suche tereny wokół domu.

W związku z tym woda opadowa – szczególnie w obliczu wzrastającej częstotliwości okresów suszy i rosnącego problemu pustynnienia obszarów Polski – staje się cennym zasobem, który jest warto, a nawet konieczne zatrzymać tam, gdzie spadła, czyli skutecznie odebrać, przechować (retencjonować) i wykorzystać, np. do podlewania roślin. Niestety w Polsce większość deszczówki nadal jest tracona – odprowadzana do systemu kanalizacyjnego. Tracimy wodę, a problem jej niedoboru pogłębia się z roku na rok.

 W Polsce, zgodnie z prawem wodnym (art. 269 i 272 ust. 8), istnieje opłata za ograniczenie naturalnej retencji, co oznacza zakłócenie równowagi wchłaniania wody przez grunt na danym obszarze. Opłaty są również pobierane za wprowadzenie wody do sieci kanalizacyjnej. Wysokość i metody obliczania opłat ustalają lokalni urzędnicy, ale stawki są określone przez Rozporządzenie Rady Ministrów. Jednym ze sposobów uniknięcia lub zmniejszenia tych opłat jest zainstalowanie zbiornika na deszczówkę lub systemów małej retencji, a także usuwanie betonowych nawierzchni i zwiększenie obszarów zielonych.

AquaCell
AquaCell
Fot. Wavin

Wprowadzenie retencji do Twojego domu

W Polsce coraz silniej odczuwamy negatywne skutki zmian klimatycznych. Jednocześnie nasze zapotrzebowanie na wodę stale rośnie – wskaźnik wykorzystania wody w Polsce wyniósł 5,62% w 2010 roku i wzrósł do 6,87% w 2017 roku (poziom powyżej 20% jest uważany za wysoki). Susze, zmiany w opadach i cyklu wodnego, rosnące obszary miejskie i podmiejskie, oraz stale rosnące potrzeby przemysłowe, rolnicze i komunalne mogą w przyszłości spowodować problemy z dostępnością wody. Dlatego, możliwie jak najszybciej, także na poziomie mikro, czyli w domach jednorodzinnych, powinniśmy zadbać o to, żeby woda, która coraz rzadziej, ale intensywniej opada z nieba, pozostała z nami jak najdłużej. Retencja może wkrótce stać się obowiązkiem prawnym, ale bez względu na regulacje, po prostu jest to opłacalne.

    Więcej o:

Skomentuj:

Nowy trend w zarządzaniu deszczówką na działce