Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Poddasze, czyli jak podzielić przestrzeń

Opracowanie Iwona Szczepaniak

Jeśli na etapie budowy na poddaszu jest konieczna zmiana usytuowania ścian działowych  lub technologii ich wznoszenia, musimy pamiętać, że nie zawsze jest to obojętne dla konstrukcji domu, a dokładniej jego stropów.

Poddasze
. Aby ograniczyć przenoszenie dźwięków, ścianki działowe należy wypełnić materiałem dźwiękochłonnym
Fot.: ISOVER

Poddasze użytkowe i nieużytkowe

Jeżeli zmiany dotyczą lekkich ścian szkieletowych, nie są one istotne na wyższych kondygnacjach. Można je dowolnie ustawiać i przestawiać na każdym stropie. Jednak przesunięcie ściany murowanej mogłoby spowodować ich przeciążenie. Dlatego usytuowanie ścian działowych, zwłaszcza tych najcięższych powinno być zgodne z projektem.

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Poddasze
Planując wnętrza na poddaszu, powinno się unikać gęstych podziałów. Lepiej mieć jedno lub dwa większe pomieszczenia niż kilka mniejszych i niefunkcjonalnych
Fot.: FAKRO
Poddasze
Ściany murowane zazwyczaj stawia się w miejscach, gdzie je przewidziano
Fot.: Grzegorz Otwinowski

Konstrukcja poddasza

Ruszt lekkich ścian działowych stawia się na stropie, a układane na nim warstwy wykonuje jako podłogę pływającą (oddzieloną od ścian i słupów). W miejscach połączenia profili ze stropem i przylegającymi ścianami, układa się taśmę uszczelniającą, ograniczającą przenoszenie dźwięków. Dopiero wtedy mocuje się do stropu, przylegających ścian lub elementów więźby dachowej profile obwodowe. W profile poziome wstawia się profile pionowe – inaczej słupkowe – i rozmieszcza się je co 30, 40 lub 60 cm. Po zamontowaniu rusztu jedną jego stronę pokrywa się płytami gipsowo-kartonowymi. Okładzinę mocuje się do profili pionowych wkrętami, ale nie przykręca się jej do profili poziomych, zamocowanych do stropu. Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny stykać się z podłogą i sufitem. U dołu należy zostawić szczelinę wielkości około 10 mm, a w górnej części (pod sufitem) – około 5 mm. Wyeliminuje to ryzyko zniszczenia ścianki wskutek drgań stropu i odkształcania się więźby dachowej. Po zakończeniu prac szczelinę wypełnia się kitem elastycznym. Po zamontowaniu okładziny z jednej strony ściany, ruszt wypełnia się płytami z wełny mineralnej, pokrywa okładzinami drugą stronę rusztu i wykańcza się je.

Obudowa skosów poddasza

Ścianę murowaną stawia się, układając pierwszą warstwę na materiale oddzielającym ją od stropu, na przykład na pasie papy pokrytej zaprawą. Kolejne warstwy wykonuje się tak, aby ściana była przemurowana z przylegającą do niej ścianą nośną. Można je też połączyć na styk przez umieszczenie metalowych kotew w co drugiej lub co trzeciej spoinie poziomej ściany nośnej. W ścianach z otworami konieczne jest nadproże (na przykład żelbetowe lub prefabrykowane), które będzie przenosić ciężar ściany nad otworem.

Ściany poddasza

    Więcej o:

Skomentuj:

Poddasze, czyli jak podzielić przestrzeń