Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Różanka dla gminy

PTR

Polskie Towarzystwo Różane, skupiające miłośników i pasjonatów róż, stara się aktywnie działać na rzecz poszerzania i propagowania wiedzy o tych pięknych kwiatach oraz współtworzyć kulturę różaną w Polsce. W tym celu pragnie zachęcić wszystkie samorządy do urządzania rabat różanych  oraz podejmowania różanych  inicjatyw w swojej społeczności, zmierzających do zakładania ogrodów różanych (tzw. różanek) we własnym mieście, wsi, osiedlu. „Zaproście róże do swojego miasta i gminy” – to główne hasło akcji RÓŻANKA DLA GMINY.

Różanka dla gminy
Różanka dla gminy
Fot. PTR

Polskie Towarzystwo Różane  jest partnerem Kutna - miasta róż, przy organizacji największego w Polsce wydarzenia różanego - Święta Róży, corocznie odwiedzanego przez tysiące miłośników róż z całej Polski. Goszcząc w Kutnie, każdego roku, możemy zaobserwować ciągle rosnący entuzjazm lokalnej społeczności do róż, ich radość płynącą z możliwości podziwiania pięknych kwiatów posadzonych w najbliższym otoczeniu oraz więź jaka narodziła się pomiędzy władzami miasta i mieszkańcami poprzez realizację wspólnego celu – upiększania miasta, tworzenia nowych nasadzeń różanych, ale też pielęgnacji krzewów i utrzymania ich w dobrej kondycji. Była to inspiracja do stworzenia projektów gotowych rabat różanych tak, aby mogły one powstać w małych miastach i wsiach w Polsce, żeby i tam  róże przynosiły radość wszystkim ludziom, którzy na co dzień mogliby cieszyć oczy pięknem ich kwiatów. Chcielibyśmy w ten sposób kontynuować misję naszego poprzednika Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż – propagowania kultury różanej w Polsce.

Chcąc ułatwić i uprościć podjęcie decyzji PTR proponuje szereg projektów gotowych rabat różanych, z których każdy zawiera zarówno plan nasadzeń, jak i kosztorys wstępny ich wykonania, z określeniem odmian róż wraz z zapotrzebowaniem ilościowym, co pozwoli na oszacowanie wstępnych kosztów. Każdorazowo gotowy projekt będzie wymagał dostosowania do warunków miejscowych i zaktualizowania oferty cenowej.

Projekty Różanek są dostępne do pobrania na stronie internetowej https://ptrosa.pl/materialy-do-pobrania/

Szczegółowe opisy różanek wraz z przedstawieniem proponowanych odmian róż są dostępne na stronie https://ptrosa.pl/aktywnosc-ptr/ patrz dział RÓŻANKA DLA GMINY

Jako Polskie Towarzystwo Różane deklarujemy wsparcie takich działań w postaci porad dotyczących pielęgnacji rabat, doboru roślin, ochrony zdrowia krzewów różanych, zaś  członkowie PTR, specjalistyczne szkółki różane, chętnie przygotują ofertę roślin
i dokonają korekt dot. ilości potrzebnych krzewów. PTR będzie promował zarówno na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, jak i na łamach Rocznika „Róże”,  miasta i gminy, które zdecydują się na zaproszenie do siebie tysięcy róż…

Partnerem Polskiego Towarzystwa Różanego w powstaniu projektów różanek jest Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, Wydział Zieleni. Projekty wykonał Zespół Projektowy w składzie: Justyna Gryz i Małgorzata Zawolska. Konsultacji specjalistycznych dotyczących doboru róż udzieliły Janina Chodun i Ewa Tretiakov ze Szkółki Róż Rosarium.

W przypadku wątpliwości co do doboru róż, sposobów sadzenia nasi różani eksperci, szkółki róż, służą pomocą. Kontakty do szkółek są dostępne pod adresem https://ptrosa.pl/szkolki-nalezace-do-ptr/ oraz do projektantów różanek.

Polskie Towarzystwo Różane

Różanka dla gminy
Różanka dla gminy
Fot. PTR

Projekty różanek można zobaczyć tutaj >>>

Skomentuj:

Różanka dla gminy