Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wyniki nowego ogólnopolskiego badania satysfakcji z ogrzewania

Materiał prasowy

Na satysfakcję z ogrzewania mają wpływ: miesięczny koszt ogrzewania domu, średnia temperatura w pomieszczeniach, awaryjność, hałas lub jego brak, czynności konieczne w codziennej obsłudze, poczucie bezpieczeństwa (przekonanie, że posiadane urządzenie będzie stabilnym źródłem ciepła w przyszłości) i szereg innych czynników.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Porownanie Sezon Grzewczy 2023 2024
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Porownanie Sezon Grzewczy 2023 2024
Wykres Heat Decor

Znaczenie ma również ocena własnej sytuacji materialnej, przez pryzmat której określimy jako korzystne lub uciążliwe nasze średnioroczne koszty ogrzewania oraz wydatki związane z jego naprawą, serwisowaniem czy wymianą. O satysfakcję z ogrzewania i czynniki z nią związane zostali zapytani mieszańcy miast i stref podmiejskich z całej Polski w okresie styczeń-marzec 2024 roku.

Wyniki badania przynoszą kilka zaskakujących wniosków i dają też podstawy do lepszego zrozumienia postaw Polaków wobec ogrzewania.

Najciekawsze wnioski z przeprowadzonych badań:

 • Jest więcej zadowolonych z ogrzewania (41%) niż niezadowolonych (25%).
 • Największy poziom zadowolenia zanotowano w Krakowie (57%), czyli w mieście, które jako pierwsze w Polsce na tak dużą skalę pozbyło się kotłów na węgiel.
 • Źródłem ciepła, które budzi największą nieufność (66%) jest kocioł na węgiel.
 • Największym zaufaniem (43%) cieszy się miejska sieć ciepłownicza.
 • Temperatura pomieszczeń, do której najczęściej regulowane jest ogrzewanie, to 20°C.
 • Najczęściej deklarowanym kosztem ogrzewania w miesiącu grudniu 2023 roku (26%) był rachunek za ogrzewanie wynoszący od 300 do 499 zł.
 • Tylko 21% osób płacących w grudniu za ogrzewanie od 1100 zł do 1499 zł było z niego zadowolonych, podczas gdy w grupie płacącej od 300 do 499 zł odsetek ten wynosił 50%.
 • Więcej osób wskazało poprawę ocieplenia budynku (42%) niż wymianę źródła ciepła na tańsze w użytkowaniu (31%) jako sposób na poprawę satysfakcji z ogrzewania.


Ogólny obraz, który wyłania się z badań, pokazuje, jak bardzo złożona jest tematyka ogrzewania, a jednocześnie rzuca nieco światła na ważne zależności.

Badanie jest kontynuacją ankiet zebranych w największych aglomeracjach Polski w sezonie grzewczym 2021/2022 oraz w sezonie 2022/2023 i przedstawionych w mediach w formie rankingu miast i raportów.

Kto uczestniczył w Badaniu Satysfakcji z Ogrzewania

Proporcje rozłożyły się niemal równo między mieszkańcami miast a stref podmiejskich.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor Uczestnicy Badania Zamieszkanie
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor Uczestnicy Badania Zamieszkanie
Wykres Heat Decor

Prawie połowa uczestników badania zamieszkuje w domu wybudowanym przed 2000 rokiem.

Ogólnie mieszkańcy domów stanowili 69% osób badanych, co może wskazywać, że sam przedmiot badania jest bardziej interesujący właśnie dla mieszkańców domów, a w nieco mniejszym stopniu dla posiadaczy mieszkań. Uczestnictwo w badaniu było dobrowolne, a jego metodologia opisana jest na końcu raportu.

Z rodzajem miejsca zamieszkania wiąże się jego metraż. W przypadku osób badanych najczęstszym metrażem do ogrzania (35%) był mieszczący się w przedziale od 101 do 150 m2, a zaraz za nim (30%) od 151 do 200 m2.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor Uczestnicy Badania Ogrzewanie
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor Uczestnicy Badania Ogrzewanie
Wykres Heat Decor

Nadal najbardziej popularnym źródłem ciepła (31%) wśród osób badanych pozostaje kocioł na węgiel, a drugie miejsce (25%) zajął kocioł gazowy. Ogrzewanie elektryczne sumarycznie użytkuje ponad 15% domostw, więc mniej więcej tyle samo, co miejską sieć ciepłowniczą, znajdującą się na miejscu trzecim. Ogrzewanie domu drewnem, możliwe w przypadku pieca, kominka, kozy czy kotła opalanego innym paliwem, wydaje się być zaskakująco nieczęste wśród uczestników badania.

Ogrzewanie domu węglem jest jak widać wciąż dominującym sposobem na zapewnienie sobie ciepła zimą. Roczne zapotrzebowanie na węgiel ze strony gospodarstw domowych nadal będzie impulsem do importu tego surowca.

Całkowicie zeroemisyjne ogrzewanie elektryczne z drugiej strony staje się wyborem coraz większej ilości osób. To właśnie w wyniku jego intensywnego użytkowania w dniu 9 stycznia 2024 roku, w czasie szczególnych chłodów, zanotowany został rekordowy pobór mocy wynoszący 28,4 GW, bez wpływu na ogólną dostępność zasilania. Przyczynkiem do rosnącej popularności tej formy ogrzewania są źródła zielonej i taniej energii, takie jak przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe. Niemniej jednak wciąż więcej niż połowa wytwarzanego w Polsce prądu nie jest zielona i pochodzi ze spalania krajowego węgla w elektrowniach węglowych. Jak podaje serwis wysokienapiecie.pl udział tej „brudnej energii” w miksie energetycznym jednak sukcesywnie się zmniejsza i w 2023 roku spadł do 63%.

Satysfakcja z ogrzewania

Może nie jest tak źle z ogrzewaniem w Polsce, jak przyzwyczailiśmy się myśleć, mając przed oczami ogromną liczbę wciąż dymiących, uciążliwych kopciuchów (2,83 mln w 2022 roku wg danych CEEB). Przynajmniej okiem indywidualnego mieszkańca sytuacja wydaje się być dobra, bardzo dobra (łącznie 41%) lub przynajmniej znośna (34%).

6% osób negatywne oceniających swoje źródło ciepła to w skali kraju jednak bardzo dużo. Rzutując ten wynik na całą populację mogłoby to być nawet ponad 2 mln osób, które zimą doświadczają silnego dyskomfortu. Jako że źródło ciepła, o czym przekonamy się w dalszej części raportu, często nie jest wynikiem wyboru, to jego zmiana niekoniecznie oznacza remont i osobistą decyzję, jakie urządzenie grzewcze wybrać. Łatwiejsza może być przeprowadzka. Ale dokąd?

W tegorocznym badaniu trzy miasta wybiły się ponad inne w poziomie satysfakcji z ogrzewania. Ogrzewanie w Krakowie, Toruniu i Katowicach daje obecnie mieszkańcom najwięcej powodów do zadowolenia, więc przeprowadzka do nich niesie ze sobą ten dodatkowy plus, że z większym prawdopodobieństwem znajdziemy tam naprawdę ciepły kąt. 

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor Mieszkańcy o najwyższym poziomie satysfakcji z głównego źródła ciepła
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor Mieszkańcy o najwyższym poziomie satysfakcji z głównego źródła ciepła
Wykres Heat Decor

Ogólnie poziom satysfakcji z ogrzewania jest wyższy w miastach niż w strefach podmiejskich. Perspektywa mieszkańca miasta na problemy związane z ogrzewaniem będzie zatem z reguły inna niż wśród osób mieszających poza miastem.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Poziom satysfakcji z najbardziej popularnych źródeł ciepła w miastach
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Poziom satysfakcji z najbardziej popularnych źródeł ciepła w miastach
Wykres Heat Decor

Wybierając przeprowadzkę do miasta jako sposób na podniesienie satysfakcji z ogrzewania nadal warto zwrócić uwagę na rodzaj ogrzewania w nowym lokum. Porównanie ogrzewania w jego najbardziej popularnych rodzajach pokazuje, że statystycznie wiąże się z nimi różny poziom satysfakcji. Liderem jest miejska sieć ciepłownicza.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Poziom satysfakcji z najbardziej popularnych źródeł ciepła w miastach
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Poziom satysfakcji z najbardziej popularnych źródeł ciepła w miastach
Wykres Heat Decor

Co ciekawe, w strefach podmiejskich mamy nieco innych liderów satysfakcji niż w miastach. Wybierając dom pod miastem możemy spodziewać się, że najwięcej satysfakcji przyniesie nam ogrzewanie elektryczne pompą ciepła lub kocioł na pellet. Oba te rozwiązania w zerowym lub minimalnym stopniu przyczyniają się do powstawania zimowego smogu.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Poziom satysfakcji z najbardziej popularnych źródeł ciepła w strefach podmiejskich
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Poziom satysfakcji z najbardziej popularnych źródeł ciepła w strefach podmiejskich
Wykres Heat Decor

Jak zobaczymy w dalszej części raportu na wybór takich urządzeń jak pompa ciepła czy kocioł na pellet, poza ich niską uciążliwością dla środowiska, ma duży wpływ także comiesięczny rachunek za ogrzewanie. Z dużym prawdopodobieństwem zmniejszymy obecne koszty ogrzewania, mające wpływ na nasz poziom satysfakcji, po prostu zmieniając adres i wybierając budynek o niskim zapotrzebowaniu na energię potrzebną do jego ogrzania.

Z drugiej strony, jeśli nie chcemy lub nie możemy przeprowadzić się ani zainwestować w termomodernizację, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie umożliwia też niska cena jednostki paliwa lub/oraz wysoka sprawność systemów grzewczych, gdy w domu zapotrzebowanie energii grzewczej jest wysokie. To właśnie w takiej sytuacji porównanie cen paliw czy energii jest dla nas bardzo istotne i ma znaczący wpływ na wybór urządzenia grzewczego.

Możemy się spodziewać, że im więcej będzie domów o niskim zapotrzebowaniu na energię niezbędną do ogrzewania, tym częściej kryteria oceny samego ogrzewania przesuwać się będą w stronę komfortu, bezobsługowości, czy braku awarii, a cena opału czy energii straci na znaczeniu. Zastanawiając się nad tym, jakie ogrzewanie do starego domu po termomodernizacji lub do domu nowego będzie najlepsze, będziemy mieć do wyboru praktycznie dowolną dopuszczalną opcję, mogąc zdecydować się po prostu na tę najbardziej dla nas komfortową.

Jaka temperatura w pomieszczeniach jest zadowalająca?

Na zadowolenie z ogrzewania z pewnością najbardziej wpływa to, czy w pomieszczeniach mamy taką temperaturę, w której po prostu czujemy się dobrze. Większość osób wydaje się akceptować temperaturę około 20°C.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Średnia temperatura utrzymywana przez ogrzewanie
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Średnia temperatura utrzymywana przez ogrzewanie
Wykres Heat Decor

Wybór temperatury niższej czy wyższej nie oznacza, że jesteśmy właśnie z takiego jej poziomu w pełni zadowoleni. Jak ujawnia badanie, te wybory mogą być podyktowane innymi powodami niż komfort cieplny.

Wśród osób, które wskazały temperaturę 20°C jako standardową w swoich domach, tylko 34% oceniło jednocześnie swój poziom satysfakcji z ogrzewania jako wysoki lub bardzo wysoki. Wśród osób wskazujących temperaturę 21°C ten odsetek wynosił już 54%, a wśród osób wskazujących temperaturę 19°C zaledwie 16%.

Porównanie ogrzewania - miesięczne koszty ogrzewania domu

Z reguły lubimy mieć mniejsze koszty, więc rachunek za ogrzewanie na pewno nie jest obojętny dla satysfakcji z ogrzewania.

Najniższy koszt ogrzewania spośród popularnych rozwiązań grzewczych zapewnia statystycznie pompa ciepła. Czy jest to zarazem najtańsze ogrzewanie budynku? To zależy również od tego, jaki będzie koszt instalacji grzewczej, serwisowania czy napraw. Gdy obliczamy koszty ogrzewania, miesięczny rachunek jest tylko jednym z wydatków, który ponosimy. Jest on jednocześnie na tyle ważny w ocenie zadowolenia z ogrzewania, że przyjrzeliśmy mu się bardzo dokładnie.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Miesięczny koszt ogrzewania najbardziej popularnymi źródłami ciepła
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Miesięczny koszt ogrzewania najbardziej popularnymi źródłami ciepła
Wykres Heat Decor

Osoby płacące mniej niż 200 zł za miesiąc ogrzewania w grudniu 2023 roku stanowiły 10% badanych. Na ogół jest to rachunek, który daje duże powody do satysfakcji. Także wśród tych osób pojawili się jednak niezadowoleni, bo aż 6% wśród nich oceniło swój poziom satysfakcji jako niedostateczny lub negatywny. Przeważali jednak wysoko i bardzo wysoko zadowoleni, stanowiący 88%. Najczęstszy metraż do ogrzania w tej wąskiej grupie to 101 do 150 m2 (39%) oraz mniej niż 50 m2 (37%). Osoby ogrzewające metraż od 101 do 150 m2 i jednocześnie płacące tak mało wybrały najczęściej ogrzewanie budynku pompą ciepła (74%) lub system ogrzewania podłogowego z kablami grzejnymi (11%).

Mniej popularne źródła ciepła – ogrzewanie domu olejem opałowym, kocioł elektryczny czy folie grzewcze – stanowiły wciąż zbyt mały odsetek budynków objętych badaniem, by uwzględnić je w powyższych statystykach. Kondensacyjny kocioł gazowy i kocioł węglowy występują wśród badanych dużo częściej niż ogrzewanie domu biomasą, kocioł na pellet czy piec akumulacyjny.

Porównanie ogrzewania a koszty energii i dodatkowe koszty

Cen prądu w mniejszym stopniu obawia się właściciel kotła na gaz czy paliwo stałe, bez względu na to, czym jest opalany. Współcześnie jednak niemal wszystkich żywo interesuje sama dostępność prądu. Nowoczesne kotły również nie działają bez elektryczności. Jak wspominaliśmy na wstępie, nawet rekordowy pobór mocy w styczniu 2024 roku nie zagroził tej dostępności.

Porównanie kosztów ogrzewania to wciąż najczęściej porównanie cen paliw niezbędnych do ogrzania czy też porównanie kosztów energii, cen gazu ziemnego, a rzadziej porównanie zużycia różnych pieców czy też porównanie kosztów inwestycyjnych. Obliczany dla domu roczny koszt ogrzewania również nie zawsze uwzględnia koszty serwisowania czy napraw.

Chcąc obniżyć koszty ogrzewania domu jednorodzinnego możemy sięgnąć po tańsze paliwo i odpowiednie do niego urządzenie grzewcze, czy też po drogie ogrzewanie o wysokiej sprawności. Bardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie jednak docieplenie. Dlaczego?

Obniżone w wyniku termomodernizacji zapotrzebowanie na ciepło jest trwałą cechą budynku, a na przykład do kosztów ogrzewania węglem dojdą w przyszłości dodatkowe opłaty emisyjne, czyli tzw. „podatek od emisji CO2”. Paliwo, które jest tańsze dzisiaj, w przyszłości może stać się droższe, i nie mamy na to wpływu. Poziom ocieplenia budynku jest natomiast pod naszą kontrolą. Nikt nie zapłaci też w przyszłości dodatkowych pieniędzy za raz solidnie wykonane prace dociepleniowe i oszczędności z tego powodu będą odczuwalne co roku.

Zaufanie do źródeł ciepła

W ostatnich latach instalację pompy ciepła, szczególnie w budynkach nowych, przeprowadzano bardzo chętnie, ale po boomie na pompy ich sprzedaż wyhamowała. Ogrzewanie gazem, mimo zawirowań cenowych i zmiany jego źródeł, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Ale czy jego dostępność będzie stabilna w przyszłości? Montaż nowego kotła na gaz ma stać się niemożliwy już od 2030 roku. Ze względu na zmiany cen paliw i energii, nowe technologie i nowe prawa, porównanie wad i zalet urządzeń grzewczych staje się coraz bardziej skomplikowane. Internet huczy od głosów za i głosów przeciw.

Uczestnicy badania największe zaufanie mają do rozwiązania, które nie jest indywidualne, lecz łączy wielu użytkowników razem: to miejska sieć ciepłownicza. Pewność, że zimą będzie nam ciepło, to podstawowy warunek, który spełnia dobre ogrzewanie. Kolejny warunek jest taki, że nie będzie trzeba go wymieniać.

Z którymi urządzeniami grzewczymi czujemy się najmniej bezpiecznie? Pewnym zaskoczeniem w wynikach badania jest bardzo wysoki brak zaufania do kotłów węglowych, który zadeklarowało 66% osób. Jednocześnie aż 13% badanych odpowiedziało, że żadne z wymienionych urządzeń grzewczych nie budzi w nich obaw o przyszłość.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Najmniej pewne źródło ogrzewania
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Najmniej pewne źródło ogrzewania
Wykres Heat Decor

Zwraca uwagę, że zbliżony procent osób udzielających odpowiedzi wskazał kocioł gazowy jako najpewniejszy (30%) i najmniej pewny (27%). Osobiste doświadczenie z ogrzewaniem gazem, jak widać, może prowadzić do skrajnie różnych wniosków.

Co zwiększa satysfakcję z ogrzewania?

W opinii osób badanych, i to jest również pewne zaskoczenie, bynajmniej nie wymiana źródła ciepła jest najczęściej wskazywana jako sposób na zwiększenie zadowolenia z ogrzewania. W opinii największej grupy osób ich satysfakcję z ogrzewania podniesie docieplenie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w przypadku tego pytania możliwe było wskazanie kilku odpowiedzi.

Może to uznanie dla docieplania to efekt zwiększenia puli dofinansowania do termomodernizacji w programie Czyste Powietrze w 2023 roku? Jeśli faktycznie docieplanie zyskuje dzięki temu na popularności, to nie ma to jeszcze wyraźnego odzwierciedlenia w ilości wniosków o dofinansowanie. W programie Czyste Powietrze od stycznia 2023 roku do lutego 2024 roku złożono ponad 200 000 wniosków o wymianę źródła ciepła i jednocześnie o ponad połowę mniej – blisko 75 000 – wniosków o pełną termomodernizację.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Co najbardziej podniósłoby poziom satysfakcji z ogrzewania
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Co najbardziej podniósłoby poziom satysfakcji z ogrzewania
Wykres Heat Decor

Zwraca jeszcze uwagę, że dla całkiem sporego procentu osób ogrzewanie, którego nie trzeba obsługiwać, napełniać, regulować na bieżąco, czyścić, sprawdzać, czyli ogrzewanie bezobsługowe – to jest dobry sposób na większą satysfakcję!
Jakie ogrzewanie psuje się najczęściej?
Roczne wydatki na ogrzewanie mogą się niespodziewanie zmienić, gdy poniesiemy wysoki koszt naprawy ogrzewania w przypadku jego awarii. Nie jest to jednak bardzo częsty przypadek. Jakiegoś rodzaju awarii ogrzewania doświadczyło raptem 28% badanych.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Awaria ogrzewania w ciągu ostatnich 3 lat
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Awaria ogrzewania w ciągu ostatnich 3 lat
Wykres Heat Decor

Średnia sprawność grzewcza danego urządzenia grzewczego to cecha, którą stosunkowo łatwo sprawdzić. Trudniej o dotarcie do danych na temat tego, ile wynosi średnia awaryjność urządzeń grzewczych. Jakie ogrzewanie psuje się najczęściej? Uczestnicy badania rzucają nieco światła na tę istotną kwestię.

Trzeba wziąć pod uwagę, że badani oceniają zarówno urządzenia stosunkowo nowe, jak i działające w ich domach i mieszkaniach od bardzo wielu lat. Z czasem awaryjność większości (choć nie wszystkich) urządzeń rośnie. Większa średnia awaryjność danego rodzaju ogrzewania może zatem oznaczać, że jest w użyciu wiele starych urządzeń tego typu.

Z drugiej strony awaria awarii jest nierówna. Gdy urządzenie jest jeszcze objęte gwarancją, bez wahania wezwiemy serwisanta przy najmniejszym podejrzeniu usterki. Po gwarancji prawdopodobnie machniemy ręką na czasem pojawiające się niepojące buczenie czy wibracje, starając się je ignorować tak długo, jak długo jest nam ciepło.

Wyciek płynów, nieszczelności, ostrzegawczy sygnał czujnika tlenku węgla – tego jednak nie wolno bagatelizować!

Ogrzewanie emisyjne to nie tylko takie, które dymi

Coraz częściej mówi się o zanieczyszczeniu środowiska hałasem i o negatywnym wpływie na zdrowie białego szumu. Wśród najbardziej popularnych urządzeń grzewczych liderem w tej „głośnej” kategorii okazał się kocioł na węgiel.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Najbardziej hałaśliwe źródła ciepła
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Najbardziej hałaśliwe źródła ciepła
Wykres Heat Decor

Wrażliwość na hałas jest kwestią bardzo indywidualną, co nie znaczy, że osoby, którym hałas nie przeszkadza, są na niego niepodatne. Szumy i inne niepojące dźwięki podnoszą poziom stresu. Życie w otoczeniu źródeł hałasu odbija się negatywnie na zdrowiu. Cisza w domu zapewniająca naturalne warunki do wypoczynku nie jest luksusem, ale jedną z podstawowych potrzeb.
Co wpływa na wybór ogrzewania?
Każde urządzenie grzewcze jest wybierane z nieco innych powodów. To między innymi dlatego tak trudno porównać je między sobą.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Co miało wpływ na wybór kotła węglowego
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Co miało wpływ na wybór kotła węglowego
Wykres Heat Decor

Trochę innymi względami kierują się osoby wybierające kocioł węglowy, w przypadku którego miesięczny koszt użytkowania okazał się kluczowy, a trochę innymi wybierając kocioł na gaz, który dla większości oznacza po prostu komfort.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Co miało wpływ na wybór kotła gazowego
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Co miało wpływ na wybór kotła gazowego
Wykres Heat Decor

W kategorii urządzeń wybieranych jako ogrzewanie ekologiczne liderem okazał się kocioł na pellet, w przypadku którego, podobnie jak przy kotłach węglowych, kluczowy jest jednak miesięczny koszt użytkowania.

Nie znaczy to bynajmniej, że piec na pellet jest obiektywnie najbardziej ekologicznym ogrzewaniem. Po prostu to w jego przypadku nabywcy częściej zwracali uwagę na tę zaletę.
 

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Co miało wpływ na wybór kotła na pellet
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Co miało wpływ na wybór kotła na pellet
Wykres Heat Decor

Gdy zamiast instalacji kotła rozważamy ogrzewanie elektryczne, takie jak na przykład pompa ciepła, zwracamy uwagę na inne jego cechy.

W samej kategorii ogrzewania elektrycznego występuje duża wewnętrzna różnorodność kryteriów wyboru: piec akumulacyjny możemy oceniać po kątem tego, czy cicho pracuje, matę grzewczą pod kątem odporności na punktowe przegrzanie, a folię grzewczą pod kątem aprobat ze strony producentów podłóg i bezgłośnego działania. O wyborze każdego z tych urządzeń zdecyduje coś innego. Dla pompy ciepła jest to zdecydowanie miesięczny koszt użytkowania, wskazany przez rekordową ilość 74% badanych.

Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Co miało wpływ na wybór pompy ciepła
Badanie Satysfakcji z Ogrzewania Heat Decor: Co miało wpływ na wybór pompy ciepła
Wykres Heat Decor

Na tle wymienionych wyżej popularnych sposobów ogrzewania wyróżnia się zaskakująco kocioł gazowy w kategorii bezobsługowości. Dlaczego akurat ta zaleta jest wskazana jako powód wyboru przez aż 36% osób ?

Argumenty na rzecz wyboru danego urządzenia wynikają często z naszych doświadczeń z poprzednio użytkowanym ogrzewaniem. Dla osób, którym jeszcze niedawno dokuczała potrzeba ciągłej obsługi ogrzewania, bezobsługowość jest zaletą. Dla innych osób ta zaleta może być już niewartym uwagi standardem.

Niewiele osób wskazuje na trwałość jako argument na rzecz danego źródła ciepła, co znowuż może odzwierciedlać powszechność przekonania, że każde z nich jest w jakiś sposób nietrwałe i narażone na awarie. Tak jednak nie jest. Ogrzewanie takie jak mata grzewcza czy folia grzewcza działa z tą samą sprawnością przez dziesięciolecia i nie trzeba go wymieniać.

Ogrzewanie a ciepła woda użytkowa

Jedna cecha łączy wszystkie wyżej wymienione w infografikach popularne urządzenia grzewcze. Wszystkie są źródłem ciepłej wody użytkowej. Ich koszty eksploatacji to zatem nie tylko samo ogrzewanie, ale też zużycie c.w.u. – a to jest oceniane z reguły jako wygodne.

Na wybór ogrzewania może mieć wpływ przekonanie, że ciepła woda w kranie oraz ciepła woda w podłogówce czy grzejnikach powinny mieć to samo źródło, że tak jest efektywniej i ekonomiczniej.

Ciepła woda użytkowa może być jednak niezależna od samego ogrzewania budynku, o czym wiedzą zarówno użytkownicy bojlerów elektrycznych, jak i kolektorów słonecznych.

Czy wybór ogrzewania ma związek z sytuacją materialną?

Za wyborem każdego z urządzeń grzewczych mogą stać nieco inne argumenty, co zobaczyliśmy powyżej. Uczestnicy badania oceniali także swoją sytuację materialną.

Wyniki wskazują na to, że status majątkowy może być powiązany z typem użytkowanego ogrzewania i jego oceną.

Osoby w złej sytuacji materialnej najczęściej ogrzewają swoje domy węglem (36%) lub gazem (23%) albo miejską siecią ciepłowniczą (16%). Te proporcje są zbliżone do osób, które postrzegają swą sytuację materialną jako średnią. Różnice pojawiają się w mniej popularnych urządzeniach grzewczych. Podczas gdy osoby w złej sytuacji materialnej jako czwarte z kolei wskazały ogrzewanie elektryczne inne (8%), to wśród osób w średniej sytuacji materialnej to urządzenie występuje już tylko w 2% domów. W tej kategorii ogrzewania mogą występować między innymi starsze, niewyodrębnione w kategoryzacji badania elektryczne urządzenia grzewcze, takie jak wkłady grzejne do pieca kaflowego czy nawet „farelki” – rozwiązania wysoce nieefektywne i uciążliwe z użyciu, ale nie wymienione z powodu braku odpowiednich zasobów finansowych. To samo zresztą dotyczy lidera powyższego zestawienia, czyli kotła węglowego, dla wymiany którego barierą są często właśnie finanse.

Osoby oceniające swoją sytuację materialną jako dobrą mają istotnie inne proporcje używanych urządzeń grzewczych od grupy osób oceniających swoją sytuację materialną jako złą lub średnią. Wysoki status majątkowy odzwierciedla się zatem w ogrzewaniu!

To jedyna grupa, w której kocioł węglowy nie jest najczęściej użytkowanym źródłem ciepła. Na szczycie listy znalazł się kocioł gazowy, popularny zarówno w miastach, jak i na terenach podmiejskich, doceniany za bezobługowość, o miesięcznych kosztach użytkowania porównywalnych z kotłem węglowym lub mniejszych. Już za 6 lat jego zakup dla nowej inwestycji ma być jednak niemożliwy.

Dalszego wyjaśnienia wymagałaby kwestia, czy to sytuacja materialna oceniania w sezonie grzewczym ma wpływ na wybór źródła ogrzewania, czy może na odwrót, i w jakim stopniu.

Koszt zakupu oraz instalacji danego ogrzewania jest zarazem barierą jego wyboru. Ogrzewanie pompą ciepła, choć tanie w użytkowaniu, wymaga nowoczesnego domu z wodną podłogówką i dużej inwestycji. Ogrzewanie kotłem, który działa od lat, generuje tylko koszt opału. Koszt ogrzewania w energooszczędnym domu jest bardzo niski, ale już koszt jego wybudowania – wyższy. Ogrzewanie to skomplikowana sprawa!

Tym atrakcyjniejsze mogą być w przyszłości najprostsze systemowe rozwiązania, które po przejściowym okresie technologicznych rewolucji pozwolą rozwiązać kwestię ogrzewania jedną inwestycją na bardzo długi czas.

Takim rozwiązaniem była dotąd i jest nadal miejska sieć ciepłownicza, która nie obejmie jednak swoim zasięgiem całego kraju. Cały kraj obejmuje natomiast sieć energetyczna i coraz liczniejsze instalacje fotowoltaiczne. Trwałe ogrzewanie elektryczne może stać się zatem na całym obszarze Polski tym, czym dla miast jest miejska sieć ciepłownicza.

Sezon grzewczy 2022/2023 - podsumowanie

Oprócz samych urządzeń grzewczych, którym przyjrzeliśmy się bliżej w badaniu, znaczący wpływ na ocenę różnych sposobów ogrzewania ma średnia temperatur powietrza wpływająca na komfort cieplny, oraz średnie cen paliw i energii elektrycznej wpływające na zadowolenie z rachunków za ciepło, które to czynniki nie były poruszone w tegorocznym badaniu.

Średnia temperatura w grudniu 2023 wahała się w różnych regionach Polski od 0°C do 3°C wg IMGW, natomiast w styczniu 2024 roku od -4°C do 2°C. Grudzień był zatem miesiącem umiarkowanych temperatur i mniejszych niż w styczniu wydatków na ogrzewanie.

Choć najliczniejsza grupa gospodarstw domowych to wciąż te ogrzewane węglem, to zauważalny sceptycyzm co do przyszłości tej formy ogrzewania ukazuje, że jako społeczeństwo w dużej mierze jesteśmy gotowi, by od niej odejść.

Prawdopodobnie nie będziemy jednak zadowoleni z ogrzewania, które nie zapewni nam odpowiednio wysokiej temperatury w domach, przekraczającej 20°C, i rachunków w okolicach paru a nie kilkunastu setek złotych. Jednak każde urządzenie grzewcze ocenimy w nieco inny sposób, kierując się innymi kryteriami. Zauważamy też, że poziom satysfakcji zależy nie tylko od samego urządzenia grzewczego, ale też od ocieplenia budynku.

Więcej domów po termomodernizacji, więcej nowych domów o korzystnej charakterystyce energetycznej i dostęp do tańszej energii przeznaczanej na ogrzewanie np. za sprawą taryfy dynamicznej czy własnych mikroinstalacji fotowoltaicznych, może utorować drogę do rozwoju innym formom ogrzewania niż te popularne obecnie.
Metodologia zastosowana w Badaniu Satysfakcji z Ogrzewania
Dane zostały zebrane metodą CAWI (badania ankietowe online) na próbie 503 respondentów z terenu całej Polski. Raport został opublikowany w dniu 11 kwietnia 2024 roku. Badania przeprowadzono w styczniu, lutym oraz marcu 2024 roku.

Respondenci odpowiadali na następujące pytania:

 1. Jak oceniasz swój poziom satysfakcji z głównego źródła ciepła w miejscu, w którym mieszkasz?
 2. Co jest głównym źródłem ciepła w miejscu, w którym mieszkasz?
 3. Twój obszar zamieszkania (miejski / podmiejski)
 4. Twoje lub najbliższe miasto wojewódzkie
 5. Twój miesięczny koszt użytkowania głównego źródła ciepła wyniósł w grudniu 2023 roku.
 6. Mieszkasz w domu czy w mieszkaniu?
 7. Powierzchnia mieszkania lub domu, w którym mieszkasz
 8. Który rodzaj ogrzewania uważasz za NAJBARDZIEJ BEZPIECZNY i stabilnie zapewniający ciepło w przyszłości?
 9. Który rodzaj ogrzewania uważasz za NAJMNIEJ BEZPIECZNY i niezapewniający stabilnie ciepła w przyszłości?
 10. Co najbardziej podniosłoby Twój poziom satysfakcji z ogrzewania?
 11. Jaką utrzymujesz zwykle temperaturę w pomieszczeniach?
 12. Czy w ciągu ostatnich 3 lat twoje źródło ciepła miało awarię?
 13. Czy przeszkadzają ci dźwięki, których źródłem jest ogrzewanie?
 14. Co najbardziej wpłynęło na Twój wybór sposobu ogrzewania?
 15. Jak oceniasz swoją sytuację materialną?


Badanie Satysfakcji z Ogrzewania - użytek publiczny z niniejszego raportu
Przedstawione w powyższym raporcie wyniki Badania Satysfakcji z Ogrzewania, treści oraz infografiki stanowią użytek publiczny i można je wykorzystywać w celach komercyjnych i niekomercyjnych ze wskazaniem autora analizy (Heat Decor sp. z o.o.) oraz źródła raportu.

  Więcej o:

Skomentuj:

Wyniki nowego ogólnopolskiego badania satysfakcji z ogrzewania