Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiana materiału termoizolacyjnego na ścianach podczas budowy

Tomasz Rybarczyk

W Polsce najczęściej realizowane są budynki ze ścianami zewnętrznymi z ociepleniem systemem ETICS (skrót pochodzi od angielskiego External Thermal Insulation Composite Systems), wcześniej nazywany metodą lekką mokrą. Polega on na wykonaniu ocieplenia, warstwy zbrojonej oraz tynku, które dopiero w całości stanowią skuteczną termoizolację i zabezpieczenie muru przed wpływami atmosferycznymi.

Zmiany na budowie zmiana materiału termoizolacyjnego na ścianach
Zmiany na budowie zmiana materiału termoizolacyjnego na ścianach
Fot. Tomasz Rybarczyk

Warstwy te wykonuje się przy użyciu zaprawy klejącej do przyklejenia styropianu lub wełny mineralnej, płyt termoizolacyjnych (styropianowych lub z wełny mineralnej) mocowanych dodatkowo łącznikami mechanicznymi (jeśli system przewiduje mocowanie
mechaniczne), siatki z włókna szklanego i zaprawy klejącej do siatki – stanowiącej warstwę zbrojoną, preparatu gruntującego oraz finalnie zewnętrznego tynku cienkowarstwowego. W projekcie architektoniczno-budowlanym projektant przyjmuje konkretne rozwiązanie, wybierając system ocieplenia oraz sposób wykończenia elewacji.
Dosyć często materiał termoizolacyjny się zmianie w trakcie budowy. Wynikać to może z chęci zamiany materiałów na konkretnego producenta, z dostępności innych materiałów lub po prostu z korzystniejszej oferty. Takie zmiany są możliwe, ale pod warunkiem
dokonania sprawdzenia, co taka zmiana może spowodować. Termoizolacja bowiem decyduje nie tylko o tym, jaki
współczynnik przenikania ciepła / opór cieplny będą miały ściana, ale również decyduje o bezpieczeństwie pożarowym, albo o poprawności wykonania przegrody w kontekście wykraplania się pary wodnej.

Jeśli zmienia się rodzaj ocieplenia

Generalnie, jeśli zmienia się materiał termoizolacyjny i to nawet w zakresie tego samego typu wyrobu oraz tych samych grubości (np. styropian na styropian albo wełnę mineralną na wełnę innego typu, albo styropian na wełnę lub odwrotnie), to może się okazać, że wymieniane wyroby różnią się właściwościami w zakresie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła lambda. I tak zazwyczaj jest. Wówczas ściany będą miały inny współczynnik przenikania ciepła U niż ten przyjęty w projekcie. Ważne jest więc sprawdzenie w każdym przypadku zmiany materiału termoizolacyjnego w kontekście tego, jaki współczynnik przewodzenia ciepła uzyska się dla przegrody i jak to się ma do rozwiązań przyjętych w projekcie oraz przepisów (Rozporządzenia – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Jeśli zamienia się styropian na wełnę mineralną

Jeśli ma nastąpić zmiana materiału termoizolacyjnego ze styropianu na wełnę mineralną, to trzeba oczywiście sprawdzić, jaki się uzyska współczynnik  przenika ciepła dla przegrody. Niezwykle ważne też jest sprawdzenie przegrody pod względem wykraplania się pary wodnej. Ważne jest dobranie odpowiedniego tynku, który na wełnie mineralnej powinien mieć dużą dyfuzyjność, a więc nie powinien powodować kondensacji pary wodnej na styku warstwa zbrojona – tynk zewnętrzny.
W kontekście bezpieczeństwa pożarowego wełna mineralna jest materiałem niepalnym, więc na pewno taka zmiana jest zmianą na korzyść bezpieczeństwa pożarowego.

Przy ociepleniu nakrokwiowym można zastosować dowolne pokrycie. Układ kontrłat, desek mocujących oraz łat wykonuje się wówczas na termoizolacji
Przy ociepleniu nakrokwiowym można zastosować dowolne pokrycie. Układ kontrłat, desek mocujących oraz łat wykonuje się wówczas na termoizolacji
Fot. Tomasz Rybarczyk
Przy ociepleniu nakrokwiowym można zastosować dowolne pokrycie. Układ kontrłat, desek mocujących oraz łat wykonuje się wówczas na termoizolacji
Przy ociepleniu nakrokwiowym można zastosować dowolne pokrycie. Układ kontrłat, desek mocujących oraz łat wykonuje się wówczas na termoizolacji
Fot. Tomasz Rybarczyk

Jeśli zamienienia się wełnę

W przypadku zmiany warstwy ocieplenia z wełny mineralnej na styropian, to ważne jest tak, jak w każdym przypadku ponowne przeliczenie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody. Ważne jest sprawdzenie, czy wybór wełny mineralnej w projekcie nie był podyktowany przepisami ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.

Może okazać się nawet, że zamiana na styropian, który jest materiałem palnym może nie być możliwa. Jeśli chodzi o dobranie odpowiedniego tynku pod względem jego oporu dyfuzyjnego, to, dla ociepleniu na styropianie nie ma to znaczenia.
Niezależnie od tego na jaki materiał zostanie zmieniona warstwa termoizolacyjna, to najlepszym rozwiązaniem dla inwestora, jak i wykonawcy jest zastosowanie kompletnego system ocieplenia. To, czy ocieplenie ścian metodą ETICS będzie skuteczne i trwałe
zależy nie tylko od prawidłowego wykonania, ale od prawidłowego zastosowania kompletnego systemu. Taką pewność daje zastosowanie systemu ociepleń, ponieważ zestawione w nim materiały zostały starannie dopasowane i sprawdzone jako komplet wyrobów. Dopasowany i sprawdzony badaniami zestaw wyrobów, wprowadzony do obrotu i stosowania jako system gwarantuje odpowiednie właściwości użytkowe oraz trwałość termoizolacji na wiele lat. Jak widać, w każdym przypadku zamiany rodzaju materiału termoizolacyjnego konieczne będzie sprawdzenie tego rozwiązania. W tym względzie konieczne będzie sprawdzenie tego przez projektanta. 

    Więcej o:

Skomentuj:

Zmiana materiału termoizolacyjnego na ścianach podczas budowy