Doświadczenia właścicieli

Jacek Góralczyk

 • Radzę przed zakupem działki sprawdzić plany przestrzennego zagospodarowania terenu. Obok poprzedniego domu powstał supermarket i nie dało się już tam dłużej mieszkać.

 • Nauczeni doświadczeniem z poprzedniego domu do ocieplenia budynku zastosowaliśmy tylko wełnę mineralną, ponieważ jest trwalsza niż styropian i nie niszczą jej gryzonie.

 • W większym domu warto zamontować mieszany system ogrzewania. Daje to możliwości regulowania kosztów w zależności od aktualnej kondycji finansowej. U nas szczególnie sprawdza się kominek z rozprowadzeniem ciepła, którym wspomagamy ogrzewanie gazowe.

 • Polecam rozwiązanie zastosowane u nas przy okazji montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Połączyliśmy ją z wykonanym samodzielnie (na podstawie opisu znalezionego w internecie) gruntowym wymiennikiem ciepła (w wykopie o głębokości 2 m, wyłożonym włókniną i wypełnionym tłuczniem, zakopaliśmy rury, w których powietrze kierowane do nich z systemu wentylacji mechanicznej latem schładza się, a w zimie ogrzewa). Tego rodzaju wymiennik spełnia funkcję prostej domowej klimatyzacji. Koszt takiego wymiennika przy własnym wykonawstwie wyniósł 4 tys. zł.

 • Przy większym ogrodzie polecam budowę własnej studni. nie tylko ze względu na koszty, ale także dlatego, że nie powinno się marnotrawić czystej, uzdatnionej wody z wodociągu do podlewania.

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Doświadczenia właścicieli