Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Małgorzata Kapelusiak

Na działce zakwalifikowanej w planie miejscowym jako ogród działkowy nie można - zgodnie z obowiązującym prawem - wybudować domu jednorodzinnego.

Na terenie ogródków działkowych nie można wybudować domu jednorodzinnego. Prawo pozwala jedynie na taką zabudowę, jak: altana, szklarnia, pergola czy studnia
Na terenie ogródków działkowych nie można wybudować domu jednorodzinnego. Prawo pozwala jedynie na taką zabudowę, jak: altana, szklarnia, pergola czy studnia
Rys. Małgorzata Ślińska
Jestem właścicielem działki o powierzchni 2000 m2, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako ogrody działkowe ZD1 (grunt kategorii VI). Działkę chciałbym wykorzystać pod budowę domu jednorodzinnego.

Teren jest prywatną własnością osoby fizycznej i posiada księgi wieczyste. Przed zatwierdzeniem perspektywicznego planu zagospodarowania Rudy Śląskiej, był terenem zieleni nieużytecznej ZN1. W nowym planie, na wniosek właściciela, występuje na mapie jako ogrody działkowe ZD1 z gruntem klasy VI. Obecnie jest porośnięty dziko rosnącymi brzozami. Moja działka graniczy z terenem pracowniczych ogrodów działkowych, administrowanym przez Zarząd Ogrodów Działkowych. Co należy zrobić, abym mógł na niej wybudować dom jednorodzinny? Karol R.


Działka budowlana

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod pojęciem działki budowlanej należy rozumieć nieruchomość gruntową (lub działkę gruntu), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Aktem prawa miejscowego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia tego planu kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Oznacza to, że każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.

W sytuacji naszego Czytelnika działka stanowi teren ogrodów działkowych (są one ujmowane w miejscowych planach w kategorii terenów zielonych i wód), i jako taka powinna być wykorzystywana na cele związane z wypoczynkiem i rekreacją.

Na terenach działkowych dopuszcza się jedynie budowę urządzeń i budynków takich jak altana, szklarnia, tunel foliowy, studnia, sieć wodociągowa i elektryczna, zbiorniki wodne ( basen, brodzik, oczko wodne), pergola, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe, piaskownica, huśtawka i inne urządzenia rekreacyjne.

Altana na działce

Altana w ogrodzie działkowym jest obiektem wolno stojącym, parterowym, zapewniającym rodzinie warunki do wypoczynku. Altana może być podpiwniczona i mieć poddasze użytkowe.

Powierzchnia zabudowy altany, mierzona po obrysie ścian zewnętrznych, nie może przekraczać w ogrodach:

- 25 m2 - w granicach miast;

- 35 m2 - poza granicami miast.

Altana może mieć zadaszony taras otwarty o powierzchni do 12 m2. Powierzchni tarasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, z wyjątkiem jego części znajdującej się pod poddaszem lub nad piwnicą altany.

Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwu- spadowym stromym i do 4 metrów przy innym kształcie dachu. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry, a w ogrodach poza granicami miast może być ona wyposażona w kominek.

Odrolnienie działki

Należy również nadmienić, iż grunt będący własnością naszego Czytelnika nie podlega procedurze odrolnienia. Gruntami rolnymi w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są bowiem między innymi pracownicze ogrody działkowe i ogrody botaniczne. Obecnie pracownicze ogrody działkowe stały się rodzinnymi ogrodami działkowymi - zgodnie z zapisem art. 41 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przedmiotowa działka nie była ogrodem pracowniczym, nie jest również rodzinnym ogrodem działkowym, nie obejmuje jej zatem definicja gruntu rolnego.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż na terenach ogrodów działkowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postawiono wiele nielegalnych budynków jednorodzinnych. Obecnie są one kontrolowane przez organy nadzoru budowlanego, które w ramach swych kompetencji mogą nakazać rozbiórkę samowolnie wzniesionych domów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 8 lipca 2008 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. nr 169 poz. 1419 z 2005 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 121 poz. 1266 z 2004 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?