Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Projektowanie domu: wygodny wjazd na posesję

Anna Ukielska

We Francji samochodem trzeba wjeżdżać na posesję tyłem. Ten przepis jest podyktowany względami bezpieczeństwa - wyjeżdżanie na ulicę przodem jest dużo łatwiejsze. W Polsce nie ma takiego nakazu. Tym bardziej wjazd na działkę powinien być wygodny, a przede wszystkim bezpieczny.

SAMONOSNA BRAMA PRZESUWANA OTWIERANA AUTOMATYCZNIE FOT. WISNIOWSKI PUBLIKACJA LADNY DOM NR 8 (58) - 8.2003 PUBLIKACJA LADNY DOM NR 1 (63) - 1.2004 PUBLIKACJA LADNY DOM NR 4 (66) - 4.2004
Zgodnie z przepisami szerokość wjazdu na posesję nie powinna być mniejsza niż 3 m. Oczywiście im szerszy wjazd, tym lepiej.
Fot. Wiśniowski
Z każdej działki powinien być zjazd na drogę. Jego budowa i przebudowa należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do ulicy. O tym jasno mówią przepisy. Oprócz tego precyzują one szerokość wjazdu na działkę. Jeśli jest nim jezdnia, nie może być ona mniejsza niż 3 m. Gdy zaś jest to ciąg, którym mogą poruszać się i piesi, i samochody - minimalna szerokość powinna wynosić 5 m. Funkcję dojazdową mogą też spełniać dojścia, pod warunkiem że nie będą węższe niż 4,5 m.

Niestety, to zbyt mało informacji, aby samemu zaprojektować wjazd. Źle zaplanowany może stać się udręką nawet wtedy, gdy będziemy z niego korzystać od wielkiego święta. Dotyczy to szczególnie tej sytuacji, kiedy dom jest usytuowany przy wąskiej i ruchliwej ulicy. Dlatego znacznie lepiej zdać się w tej kwestii na architekta.

Wjazd na posesję według przepisów

Według przepisów budowlanych wjazd na posesję powinien wynosić co najmniej 3 m. Jednak o tym, czy będzie on wygodny, decyduje szerokość ulicy lub drogi oraz minimalny promień skrętu samochodu. Jeśli odległość zewnętrznej krawędzi drogi lub najbliższego jej pasa od bramy wjazdowej jest większa lub równa promieniowi skrętu samochodu (rysunek), wjazd na działkę nie powinien stanowić większego problemu. Samochód ustawiony prostopadle do bramy minie ją z zapasem z każdej strony. Gdy zaś odległość ta jest mniejsza od promienia skrętu (rysunek) - będzie on wjeżdżał pod kątem i jego tylna oś będzie ścinała zakręt. Aby wygodniej było wjeżdżać na posesję, można poszerzyć wjazd do 3,5-4 m lub cofnąć go w głąb działki o 1-1,5 m względem ogrodzenia (w obydwu sytuacjach wystarczy zgłoszenie do starostwa). Jest to szczególnie wygodne w sytuacji, gdy ulica jest wąska i ruchliwa lub gdy samochód jadący pasem bliższym działki, żeby wjechać na posesję musi przekraczać oś jezdni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna szerokość bramy w świetle, czyli po jej otwarciu, powinna wynosić co najmniej 2,4 m. Należy jednak pamiętać o tym, że na działkę będą wjeżdżały nie tylko samochody osobowe (szerokość 1,6-1,9 m), ale również dostawcze, na przykład szambiarka (szerokość 2,5 m). Dlatego nie warto montować bram węższych niż trzymetrowe.

Choć przepisy wyłączają domy jednorodzinne z obowiązku instalowania oświetlenia dojazdu, warto zastanowić się nad jego zastosowaniem, gdy ulica nie ma oświetlenia. Dobrze oświetlony wjazd zapewni wygodę i bezpieczeństwo użytkowania także po zapadnięciu zmroku.

Autor: architekt Anna Ukielska

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład    Więcej o:

Skomentuj:

Projektowanie domu: wygodny wjazd na posesję