Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Po co drenaż na działce

Piotr Syga, Marcin Wodnicki

Na skutek długotrwałych opadów może dochodzić do tworzenia się zastoisk wody, rozmywania skarp, powstawania uszkodzeń nawierzchni czy nawet zamakania piwnic budynków. Jak szybko i bezpiecznie pozbyć się nadmiaru wody - odprowadzić do rowu melioracyjnego, zgromadzić w oczku wodnym, czy może rozsączyć w gruncie?

Studnia chłonna pozwala powoli rozsączyć wodę deszczową do gruntu
Studnia chłonna pozwala powoli rozsączyć wodę deszczową do gruntu
Fot. Trust Project/Wiesław Rudolf
Wybór zależy od sytuacji, wielkości działki, rodzaju gleby (to determinuje szybkość wsiąkania wody) i dostępnych w pobliżu mediów - rowów melioracyjnych czy kolektorów burzowych. Warto też zawczasu zapoznać się z dostępnymi na rynku systemami zagospodarowania wody deszczowej. Instalacje tego typu najlepiej montować przed urządzeniem ogrodu - unikniemy wtedy jego dewastacji.

Odwodnienie liniowe

Sporo problemów rodzi zawsze zagospodarowanie deszczówki spływającej z dachów budynków, a także z wszelkich utwardzonych nawierzchni. Rury spustowe rynien wyrzucają wtedy setki litrów wody. Aby uniknąć zamakania ścian i fundamentów, warto wokół domu zainstalować system odwodnienia liniowego - na gruntach spoistych jest to wręcz konieczne.

System odwodnienia liniowego składa się z kilku elementów umieszczanych równo z powierzchnią gruntu lub pod nim.

Wpusty deszczowe. To prostokątne betonowe korytka z nakładanym rusztem. Montuje się je na zakończeniach rur spustowych rynien, na podjazdach do garażu, przed drzwiami wejściowymi. Wpusty połączone są ze sobą plastikowymi rurami drenarskimi, ułożonymi z minimalnym spadkiem (3-5%).

Studzienki kontrolne. To osadniki zbierające zanieczyszczenia, które instaluje się na zakończeniach rynien. Zabezpieczają system przed zamulaniem i zatykaniem się rur.

Studnie zbiorcze. W nich gromadzi się woda z wpustów, stąd można ją przepompować dalej od domu. Jeśli w pobliżu jest kolektor burzowy, wodę ze studni zbiorczych można odprowadzić do kanalizacji deszczowej. Wymaga to jednak wykonania projektu przez uprawnionego projektanta i otrzymania zezwoleń na zrobienie przyłącza. Jest też kosztowne. Ale istnieją również tańsze rozwiązania.

Rodzaje studni

Jedną z alternatywnych propozycji jest zatrzymanie deszczówki w granicach działki, czyli wybudowanie specjalnej studni.

Studnie szczelne. Zbiorniki takie można wykonać z gotowych elementów plastikowych (wariant droższy) lub z kręgów betonowych (wariant tańszy, ale zbiornik jest mniej szczelny). Powinny być zaopatrzone w przelewy umożliwiające w razie bardzo obfitych deszczów swobodny odpływ nadmiaru wody. Szczelną studnię teoretycznie można zlokalizować nawet w pobliżu domu, ale im dalej odsuniemy ją od budynku, tym lepiej.

Deszczówkę można będzie wykorzystywać na przykład do podlewania ogrodu. Trzeba przy tym pamiętać, by dostosować pojemność studni do powierzchni, z której zbierana jest woda.

Studnie chłonne. Nie mają one uszczelnionego dna, dzięki czemu woda może ujść do gruntu. Najczęściej wykonuje się je z kręgów betonowych (o średnicy 1-1,2 m), posadowionych na warstwie żwiru o grubości 0,5 m. Muszą być tak zagłębione, by sięgać warstwy przepuszczalnej gruntu. Studnie chłonne lokalizuje się minimum 2 m od budynku o izolowanych fundamentach lub 5 m, gdy izolacji przeciwwodnej nie ma. Przed budową konieczna jest analiza warunków wodno-gruntowych.

Zamiast studni chłonnej można zbudować "magazyn wody" z modułowych, ażurowych skrzynek rozsączających (o pojemności 200 l każda). Lokujemy je tak samo, jak studnie chłonne.

Osuszanie terenu

Za pomocą systemu rur drenarskich można także osuszyć podmokłą działkę. Jednak poprawne wykonanie drenażu większych powierzchni jest zadaniem skomplikowanym, toteż w takim wypadku warto zasięgnąć porady specjalistów. Zmiana struktury podłoża i obniżenie poziomu wód jest bardzo trudne do odwrócenia. Dlatego powinna być to zawsze decyzja przemyślana.

Dreny powinny być układane ze spadkiem (5 promili, czyli 5 mm na 1 m), w wolnych od kamieni i wysypanych piaskiem wykopach o kształcie odwróconego trapezu. Głębokość wykopów zależy od rodzaju podłoża na działce. Następnie obsypuje się je drobnym żwirem na grubość około 15 cm. Dobrze jest oddzielić grunt rodzimy od warstwy żwiru włókniną, co zapobiega zamulaniu otworów rur, lub użyć drenów z gotowym filtrem z włókniny. Pozostałą część rowu wypełnia się ziemią z wykopu. System rur drenarskich może odprowadzać wodę do oczka wodnego lub studni zbiorczej.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Po co drenaż na działce