Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Reklama na działce

Odpowiada: Natalia Bronowicka

Prowadzę warsztat stolarski przy drodze ekspresowej. Chciałbym umieścić jego reklamę na swojej posesji. Czy muszę to gdzieś zgłosić? Jeśli tak, to jakie dokumenty będą potrzebne?

2738436 https bi
1. Czy reklama na własnej nieruchomości wymaga pozwolenia?

2. Jakich formalności musi dopełnić właściciel działki przed jej postawieniem?

3. Czy z umieszczeniem reklamy wiążą się jakieś opłaty podatkowe lub administracyjne?

1. Kiedy pozwolenie, kiedy zgłoszenie

Właściciel posesji może na niej umieścić reklamę własnej działalności. Jeśli ma to być reklama:

- "zwykła" - wystarczy jedynie zgłosić taki zamiar w starostwie powiatowym,

- podświetlana lub świetlna - niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek w tej sprawie też składamy do starostwa powiatowego.

Postawienie bez pozwolenia reklamy świetlnej czy podświetlanej lub zamontowanie planszy czy tablicy reklamowej bez zgłoszenia jest równoznaczne z samowolą budowlaną. Winny samowoli naraża się na przymusową rozbiórkę reklamy lub nawet karę ograniczenia albo pozbawienia wolności do 2 lat. Karę orzeka sąd grodzki.

Umieszczenie reklamy wymaga uprzednio zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na jej budowę.

2. Formalności krok po kroku

Ustawienie reklamy "zwykłej". W zgłoszeniu tego zamiaru należy określić:

- miejsce jej usytuowania,

- schemat reklamy z podaniem wymiarów,

- zakres i opis wykonania prac związanych z jej postawieniem (przede wszystkim trzeba podać rodzaj konstrukcji, na jakiej reklama będzie umieszczona, oraz sposób jej zamocowania do podłoża),

- okres, na jaki reklama ma być umieszczona,

- termin rozpoczęcia prac montażowych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- szkic położenia nieruchomości (np. plan sytuacyjny lub fragment mapy geodezyjnej, najlepiej w skali 1:500).

Ustawienie reklamy podświetlanej lub świetlnej. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (ustawienie) takiej reklamy musi zawierać te same informacje oraz załączniki, jakie wymagane są przy zgłoszeniu ustawienia reklamy "zwykłej", a ponadto:

- projekt elektryczny wraz z warunkami przyłącza (powinien on zostać wykonany przez projektanta, który ma do tego uprawnienia).

Jeśli zgłoszenie lub pozwolenie nie zawiera kompletu dokumentów, starosta wydaje postanowienie, w którym wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia (zwyczajowy termin na to wynosi 14 dni). Jeżeli wnioskodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, starosta zgłasza swój sprzeciw w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Składa się je do wojewody w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu wydającego (czyli starosty).

Do prac związanych z umieszczeniem reklamy można przystąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu.

3. Ile to będzie kosztowało

Za zgłoszenie zamiaru umieszczenia reklamy "zwykłej" lub wniosek o pozwolenie na zamontowanie reklamy świetlnej albo podświetlanej wnosi się opłatę skarbową w wysokości 5 zł plus 50 gr. za każdy załącznik. Ponadto, do kosztów reklamy podświetlanej lub świetlnej trzeba doliczyć jeszcze koszt wykonania projektu elektrycznego wraz z warunkami przyłącza.

Uwaga! Właściciel, który postawił reklamę własnej działalności, ma obowiązek utrzymywania tej reklamy we właściwym stanie technicznym - aby nie stwarzała żadnego niebezpieczeństwa dla osób trzecich, na przykład nie ograniczała widoczności przejeżdżającym kierowcom i nie zagrażała przechodniom wskutek utraty stabilności czy naderwania planszy przez wiatr. Ponadto powinien on zadbać o estetykę takiej reklamy, aby nie raziła otoczenia swoją formą i treścią.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca1994 r. (DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.),

Ustawa O opłacie skarbowej z 9 września 2000 r. (DzU nr 86, poz. 960 ze zm.).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Reklama na działce