Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak wygląda studia abisyńska? Koszt, pozwolenie

red.

Abisynka to studnia wąskorurowa, o średnicy do 50 mm (2 cale), zakończona filtrem.

Studnia abisyńska jest jednym z typów studni. Jej historia sięga XIX wieku. Pierwsze tego typu studnie zostały wykonane w Abisynii (stąd ich nazwa) przez Brytyjczyków. Studia abisyńska zwana jest potocznie abisynką. Umożliwia ona czerpanie wody, która znajduje się na głębokości maksymalnie siedmiu metrów.

Studnia abisyńska (abisynka) - budowa i przeznaczenie

Jak wspomnieliśmy, studnia abisyńska przeznaczone jest do czerpania wody na głębokości od pięciu do siedmiu metrów. Abisynka to inne określenie studni rurowej wbijanej albo wkręcanej. Sposób wykonania studni abisyńskiej uzależniony jest od warunków panujących w miejscu, w którym ma być ona wykonana. Do budowy abisynki wykorzystywane są metalowe rury o średnicy od trzydziestu dwóch do nawet siedemdziesięciu milimetrów. Rury te następnie łączy się ze sobą przy pomocy muf. Dzięki temu są one naprawdę bardzo szczelne.

Rura, która dociera do warstwy wodonośnej zakończona jest świdrem albo szpicem. W zależności od rodzaju zakończenia jest wbijana albo wkręcana w glebę. W chwili obecnej studnię abisyńska wykonuje się w trochę inny sposób. W pierwszej kolejności przy pomocy wiertnicy wykonywany jest otwór, w który następnie wpuszczana jest rura sięgająca do warstwy wodonośnej. Tłoczenie wody z abisynki umożliwia ręczna albo elektryczna pompa samozasysająca. Nad zakończoną szpicem bądź świdrem rurą znajduje się filtr.

Do warstwy wodonośnej powinien on być wprowadzony stosunkowo głęboko. Zapobiega to zasysaniu powietrza w przypadku, gdy stan wód gruntowych jest niski. Studia abisyńska nie jest zbyt wydajna. Dlatego też nie służy do zaopatrywania w budynków mieszkalnych. Świetnie za to sprawdza się na działkach rekreacyjnych, w ogrodach i parkach. Może być też traktowana jako dodatkowe źródło wody w domach podłączonych do sieci wodociągowej.

Budowa studni abisyńskiej - pozwolenie i inne formalności

Do budowy studni abisyńskiej, która jest nie głębsza niż trzydzieści metrów, a jej wydajność wynosi maksymalnie pięć metrów sześciennych na dobę, nie są potrzebne żadne zezwolenia. Nie oznacza to jednak, że osoby, które są zainteresowane budową abisynki nie muszą dopełniać żadnych formalności. W przypadku budowy studni abisyńskiej niezbędne jest dokonanie zgłoszenia do odpowiedniego urzędu. Informację o budowie abisynki inwestorzy zobowiązani są przekazać do starostwa powiatowego. Zgłoszenia dokonuje się w wydziale budownictwa i architektury. W dokumencie muszą się znaleźć informacje dotyczące lokalizacji studni. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć rysunki, które przedstawiają umiejscowienie studni na działce. Dodatkowo inwestorzy zobowiązani są dołączyć dokument, który poświadcza, że działka, na której budowana będzie studnia abisyńska jest ich własnością.

Wiercenie studni abisyńskiej - jak samemu zrobić?

Abisynka to płytka studnia, która umożliwia czerpanie niewielkiej ilości wody. Można ją wykonać wybierając jeden z dwóch sposobów. Studnię abisyńską można wykonać metodą wbijania rury zakończonej filtrem bądź metodą wiercenia. W drugim przypadku odwiert wykonuje się, używając filtra albo rury osłonowej. Wykorzystanie rury osłonowej jest rozwiązaniem bardziej optymalnym, gdyż nie ma ryzyka, że w czasie wykonywania odwiertu zostanie uszkodzony filtr. Wybierając pierwszą metodę wykonania abisynki, rurę wbija się kafarem lub babą. Rurę można wybić także wykorzystując trójnóg wyposażony w młot.

Tak nazywa się studnie wąskorurowe wykonywane na dwa sposoby:
  • przez wkręcenie w grunt rury zakończonej filtrem (sposób nienajlepszy, bo można przy tym uszkodzić filtr studni);
  • przez wkręcenie rury osłonowej, a następnie wpuszczenie do niej rury zakończonej filtrem i ostatecznie wyjęcie rury osłonowej.

Studnia montowana bez rury osłonowej może mieć długość do 10 m i pobierać wodę z pierwszej warstwy wodonośnej; z rurą osłonową zaś może sięgać do głębszych warstw, w których znajduje się woda pod ciśnieniem.

Wodę ze studni abisynki można pompować za pomocą pompy ręcznej lub elektrycznej - samozasysającej.

Korzystanie z pompy ręcznej na dłuższą metę jest uciążliwe, a z obu rodzajów pomp bywa zawodne wtedy, kiedy poziom wody w studni opada poniżej 7 m (pompy nie są już w stanie jej pobrać). Wadą studni abisynek jest również ich stosunkowo niewielka wydajność, która w praktyce nie przekracza 3,5 m3/h. W razie większego zapotrzebowania na wodę można wykonać na działce dwie studnie i połączyć je w układ.

Jaka głębokość będzie odpowiednia?

Studnia abisyńska sprawdza się tylko na glebach piaszczystych. Można ją wykonać jedynie na działkach, na których warstwa wodonośna jest osadzona stosunkowo płytko. Na ogół jej głębokość nie przekracza siedmiu – ośmiu metrów.

Koszt – cena za metr oraz robociznę

Koszt wykonania abisynki nie należy do wysokich. Cena wykonania studni abisyńskiej to około siedemdziesiąt – osiemdziesiąt złotych za metr. W cenę na ogół wliczone są wszystkie elementy niezbędne do jej wykonania. Średni koszt robocizny to około siedemdziesiąt pięć złotych. Do tego należy doliczyć koszt zakupu pompy. Ręczna kosztuje od trzystu do pięciuset złotych.
    Więcej o:

Skomentuj:

Jak wygląda studia abisyńska? Koszt, pozwolenie