Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wełna mineralna - kamienna czy szklana?

Monika Karda

Aby kupić właściwy rodzaj wełny, warto najpierw zapoznać się z jej rodzajami, a potem dobrać najbardziej odpowiadającą naszym potrzebom. Przyglądamy się wełnie mineralnej.

Wełna mineralna
Wełna mineralna
ISOVER

Jaka wełna mineralna - rodzaje

W sklepach znajdziemy różne rodzaje wełny mineralnej. Podstawowy podział wynika z rodzaju surowców użytych do jej produkcji. Zależnie od tego, rozróżniamy wełny skalne (kamienne) i szklane. Mają one zbliżone właściwości - różnią się od siebie zaledwie kilkoma właściwościami.

Wełna kamienna i szklana - jak powstaje?

Wełnę kamienną produkuje się z dolomitu, bazaltu, gabro lub kruszywa wapiennego. Surowce roztapia się do postaci lawy w ekstremalnie wysokiej temperaturze, a następnie - w trakcie chłodzenia - rozdziela na włókna. Te z kolei zlepiane są za pomocą specjalnej żywicy i formowane do postaci finalnych produktów. Wyroby skalne mają zazwyczaj rozproszony układ włókien, przez co wymagają mniejszej ilości spoiwa w stosunku do odpowiednika szklanego, gdzie układ jest równoległy do powierzchni materiału. Szklaną odmianę otrzymuje się w trochę innym procesie, gdzie zamiast surowców skalnych używa się stłuczki szklanej i piasku kwarcowego.

Wełna mineralna - ważne parametry

 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ. Od niego zależy bezpośrednio współczynnik przenikania ciepła U przegród, w których zastosowano daną izolację. Im współczynnik przewodzenia ciepła λ materiału jest mniejszy, tym więcej energii można zaoszczędzić przy takich samych grubościach produktów ociepleniowych. W przypadku wyrobów z wełny mineralnej producenci deklarują wartość współczynnika przewodzenia ciepła w odniesieniu do konkretnej grubości produktu. Podają ten parametr jako wartość deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła, λd. Oznacza to, że żaden pomiar tego współczynnika nie będzie gorszy niż deklarowana wartość. Dla wełny mineralnej waha się ona między 0,030 a 0,042 W/(mK).

 • Rezystancja. Jest to deklarowany opór cieplny Rd. Określa on izolacyjność cieplną wyrobu; zależy od wartości λ i grubości wyrobu. Im większy jest opór cieplny, tym więcej ciepła zatrzyma produkt. Wartość oporu cieplnego to odwrotność deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła λd.

 • Paroprzepuszczalność. To właściwość wełny, która wynika z jej włóknistej budowy. Określa ją współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, którego wartość dla wełny jest niska (od 40 do 60 razy mniejsza niż dla innych materiałów izolacyjnych). Oznacza to, że pomiędzy włóknami o właściwościach hydrofobowych może swobodnie przenikać para wodna. Zapobiega to zawilgoceniu miejsc, w których układa się wełnę mineralną.

 • Niepalność. Wszystkie produkty wykonane z wełny mineralnej są klasyfikowane jako materiały niepalne (NRO, czyli nie rozprzestrzeniające ognia) klasy A1 lub A2: nie palą się, nie wydzielają dymu, ani nie tworzą płonących kropli. Wełna mineralna jest jednak materiałem nie tylko niepalnym, ale też odpornym na działanie ognia i temperatury przekraczającej ponad 1000°C (w takiej temperaturze się topi). Może przez prawie dwie godziny działać jak zapora przeciwogniowa, umożliwiając gaszenie pożaru i bezpieczną ewakuację ludzi.

 • Izolacyjność akustyczna. Wełna mineralna jest odpowiednia do izolacji akustycznej. Na zdolność do tłumienia dźwięków wpływa wiele czynników. Dzięki swojej włóknistej strukturze wełna ma zastosowanie w rozwiązaniach izolacyjnych od dźwięków uderzeniowych i powietrznych. Znaczenie ma również odpowiedni montaż wybranego rodzaju wełny.

Wełna mineralna - ekologiczne ocieplenie

Wełna mineralna jest produkowana z powszechnie występujących w przyrodzie surowców, przy użyciu najnowszych technologii z zachowaniem wszelkich norm ochrony środowiska naturalnego. Jest produktem, który całkowicie poddaje się recyklingowi. W praktyce oznacza to, że wszystkie odpady produkcyjne mogą być powtórnie wykorzystane, dzięki czemu nie wymagają składowania na wysypiskach (wełna jest odpadem nieszkodliwym, który można składować na wysypisku).

Przykładowo w produkcji wełny szklanej udział stłuczki może wynosić nawet 70%. Producenci zwracający uwagę na aspekty środowiskowe dążą więc do tego, by udział materiałów z recyklingu był jak największy.
Producenci wełny przedstawiają deklarację środowiskową. Jest to dokument opracowany na podstawie analizy cyklu życia produktu, podlegający weryfikacji przez niezależnych ekspertów. Proces ten zapewnia wiarygodne wyniki oraz stanowi skuteczne narzędzie doskonalenia aspektów środowiskowych.

Wełna mineralne w matach lub w płytach

Wełna mineralna produkowana jest w różnych postaciach. Są to przede wszystkim maty i płyty o różnej gęstości i grubości, ale także granulat.

 • Maty. Łatwo się dopasowują i dokładnie wypełniają izolowaną przestrzeń. Są lekkie i sprężyste, o małej gęstości i dużym zakresie grubości (od 50 mm do 200 mm). Nadają się do ocieplenia stropodachów wentylowanych, poddaszy, stropodachów drewnianych oraz sufitów podwieszanych. Można nimi izolować także ściany działowe.
  Maty z wełny kamiennej i szklanej sprzedawane są w postaci rolek; te z wełny szklanej występują również w formie prostokątnych arkuszy.
 • Płyty. Różnią się gęstością i twardością. Miękkie płyty mają gęstość do 60 kg/m³, półtwarde – 80-120 kg/m³, twarde zaś 150-180 kg/m³. Miękkie stosuje się do izolacji ścianek działowych, drewnianych stropów, sufitów podwieszanych, podłóg poddaszy nieużytkowych. Półtwarde służą do ocieplenia ścian zewnętrznych, podłóg, poddaszy użytkowych oraz stropodachów, twarde – do dachów płaskich. Popularne są również płyty dwugęstościowe z wełny skalnej.
  Płyty mogą być dodatkowo utwardzane, na przykład welonem szklanym, siatką z drutu lub folią aluminiową.
 • Granulat. Jest to materiał „luzem”, nieuformowany o gęstości od około 30 kg/m³, z wyglądu przypominający strzępki porwanej wełny. Przeznaczony jest do miejsc trudno dostępnych, gdzie nie da się użyć płyt czy mat. Ociepla się nim ściany wielowarstwowe z pustką powietrzną, stropodachy wentylowane oraz stropy pod poddaszami nieużytkowanymi.

Wełna mineralna - kod oznaczenia wyrobu

Cechy użytkowe wełny są opisane w kodzie oznaczenia wyrobu, w którym można znaleźć m.in. następujące symbole:

 • MW – oznacza wełnę mineralną (od ang. Mineral Wool);
 • EN 13162 – to nazwa europejskiej normy wyrobu;
 • Ti – klasa tolerancji grubości, określa dopuszczalną odchyłkę wymiarową w odniesieniu do grubości nominalnej wyrobu (dla klas T1-T5) lub grubości produktu pod obciążeniem (dla klas T6, T7). Im wyższa jest cyfra, tym mniejsza może być dopuszczalna odchyłka;
 • DS(70,90) – potwierdzenie deklarowanej stabilności wymiarowej w temperaturze 70°C i wilgotności względnej 90%;
 • MUi lub Zi – oznacza przenikanie pary wodnej;
 • WS – oznacza nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu;
 • WL(P) – oznacza nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu;
 • CS(10\Y)i – wskazuje na wytrzymałość na ściskanie przy 10-procentowym odkształceniu względnym;
 • TRi – pokazuje wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych;
 • SDi – sztywność dynamiczna;
 • CPi – ściśliwość;
 • APi – praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku;
 • AWi – ważony współczynnik pochłaniania dźwięku;
 • AFi – określa opór przepływu powietrza.

Wełna mineralna -miejsce zastosowania

 • Na fasadę. Do ocieplania ścian od zewnątrz służą głównie płyty. Najpopularniejsze są te o szerokości 50 lub 60 cm i długości 100 lub 120 cm, o różnych grubościach.
  Podstawowe rodzaje płyt fasadowych z wełny mineralnej stosowane w systemach ETICS to płyty zwykłe – twarde, potocznie nazywane po prostu płytami oraz płyty lamelowe, określane jako lamele. Płyty zwykłe bywają jedno- lub dwugęstościowe. W drugim przypadku chodzi o płyty, w których grubsza warstwa z wełny, bezpośrednio przylegająca do ocieplanej ściany, ma wyraźnie mniejszą gęstość niż pozostała. Cienka warstwa, skompresowana do 15-25 mm, stanowi utwardzone podłoże przeznaczone do zamocowania mechanicznego izolacji i wykonania na nim wierzchniej warstwy systemu ociepleń ETICS.
  Płyty zwykłe i lamelowe różnią się wytrzymałością na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, przy czym lamele charakteryzują się kilkakrotnie większymi wartościami. Dzięki temu można je stosować w systemach jedynie klejonych, podobnie jak płyty styropianowe. W przypadku lameli wymaga się, by klejenie odbywało się na całej powierzchni płyty.

  Sposób nakładania kleju i jego ilość są częścią specyfikacji systemu. Co do zasady, lamele klejone są metodą grzebieniową, z zastosowaniem pacy zębatej, po wcześniejszym przeszpachlowaniu powierzchni płyty klejem. W przypadku niepylących, nośnych podłoży mineralnych, do wysokości 20 m, do mocowania lameli nie są wymagane dodatkowe łączniki mechaniczne.
  Klejenie zwykłych płyt z wełny to zamocowanie dodatkowe lub montażowe. Klej nakłada się podobnie jak na styropian czy płyty z innych materiałów, czyli metodą pasmowo-punktową (ramka i placki), zachowując szczegółowe zapisy zawarte w specyfikacji konkretnego systemu ETICS. Płyty zwykłe muszą być mocowane do ścian łącznikami mechanicznymi.

  Kołki mocujące mają trzpienie stalowe, a jedynie tuleje i talerzyki mogą być z tworzywa sztucznego. Liczba i rozmieszczenie kołków zależy od wielu czynników, w tym również od indywidualnych właściwości konkretnych wyrobów z wełny. Ich liczba powinna być określona w projekcie ocieplenia. Talerzyki dociskowe dla zwykłych płyt mogą mieć średnicę 60 mm (w przypadku lameli potrzebna jest większa – 140 mm).

Wełna mineralna 20 cm

 • Do dachu skośnego. Do obliczeń przyjmuje się zwykle wełnę o λ ≤ 0,039 W/(mK), układaną w dwóch warstwach – 20 cm między krokwiami i 10 cm pod nimi. Na rynku dostępne są wyroby o znacznie lepszej izolacyjności, np. 0,034 czy 0,035 W/(mK). Najpopularniejszą do zastosowania w dachy stromym są maty z wełny skalnej lub szklanej; wełnę skalną do ocieplenia dachu można kupić też w postaci płyt. Wełna w rolkach jest mocno ściśnięta na czas transportu, dzięki czemu materiał zajmuje mało miejsca.
  Większość wyrobów z wełny nie wymaga sznurowania, bo jeśli są dobrze dopasowane do rozstawu krokwi, klinują się i nie wypadają. Wszystkie produkty do ocieplenia dachu są hydrofobizowane, czyli zabezpieczone przed działaniem wilgoci i wody. Jednak po zamocowaniu wełny w dachu, trzeba ją osłonić od wewnątrz paroizolacją, od zewnątrz zaś membraną dachową.

  Zamiast drugiej warstwy wełny mineralnej mocowanej pod krokwiami dodatkowe ocieplenie można ułożyć nad nimi, czyli zrobić izolację nakrokwiową. Odpowiednia do tego wełna oferowana jest w rozwiązaniach systemowych, na przykład ze specjalnymi deskami montażowymi i odpowiednimi wkrętami.

 • Na dachy płaskie i stropodachy. W stropodachu niewentylowanym izolacja termiczna jest układana na warstwie konstrukcyjnej. Ponieważ stropodach musi mieć ukształtowany spadek, zwykle kształtuje się go w warstwie termoizolacyjnej. Służą do tego płyty z wełny skalnej z jednokierunkowym, kilkuprocentowym spadkiem. Układa się je jako górną warstwę termoizolacji.

  Strop na poddaszu nieużytkowym można ocieplić płytami lub matami wełnianymi. Ponieważ układa się je luzem na podłożu, najlepiej żeby termoizolacja składała się z dwóch warstw. Do wyboru jest wełna skalna – w płytach o λ od 0,033 do 0,037 W/(mK) oraz w matach o λ od 0,035 do 0,039 – a także maty z wełny szklanej o λ od 0,032 do 0,040.
  W miejscach trudno dostępnych sprawdzi się granulat z wełny skalnej, który można wdmuchnąć nawet tam, gdzie nie udaje się wsunąć płyt. Do zaizolowania poziomych przestrzeni stosuje się granulat o gęstości 30 lub 45 kg/m3. W skośnych przestrzeniach poddasza nieużytkowego trzeba zastosować granulat z wełny o gęstości 60 kg/m3.

Wełna mineralna 15

 • W stropie. Do izolacji akustycznej podłóg przeznaczone są płyty zarówno z wełny skalnej, jak i szklanej. Mają one standardowe rozmiary, czyli 60 x 100 lub 120 cm. Do wyboru mamy kilka grubości produktów: z wełny szklanej od 15 do 35 mm, skalnej od 2 do 8 cm.
  Wybierając wełnę do ułożenia na stropie, trzeba sprawdzić wartość CP, czyli ściśliwość płyt. Powinna być ona oznaczona jako CP2, CP3 lub CP4) – im jest niższa, a klasa tolerancji T wyższa (T6 lub T7), tym lepiej.

Wełna mineralne - cena

Ceny wełn minerlanych bardzo się różnią ze względu na rodzaj, grubość i miejsce zastosowania. Dla porównania podamy kilka produktów różnych producentów: 

 • WEŁNA IZOLACJA ALU LAMELLA MAT 50MM (5M2) ROCKWOOL - niskotemperaturowe maty ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z foli aluminiowej. Maty charakteryzują się prostopadłym ułożeniem włókien do okładziny, dzięki czemu są mocne i sprężyste oraz nie zmieniają swej pierwotnej grubości na zagięciach i narożnikach.

  Zastosowanie:

  Maty ALU LAMELLA MAT przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym, a także do izolacji niskotemperaturowych rur rurociągów, małych zbiorników, powierzchni owalnych, wykończeń izolacji na armaturze itp.

Cena: 121 zł /op

 • Wełna mineralna szklana HOME 40 200 mm URSA - Wełna  to mata do izolacji cieplnej, ogniochronnej i akustycznej, z mineralnej wełny szklanej. Materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na pleśń i grzyby, wykonany z włókien sprężystych. Doskonałe własności izolacyjne wełny utrzymują ciepło w pomieszczeniu w okresie zimowym oraz zapewniają przyjemny chłód w okresie upałów. URSA GLASSWOOL chroni również przed niechcianym hałasem, a jako materiał niepalny, o klasie reakcji na ogień (euroklasa) A1 skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia i rozwoju pożaru. Mineralna wełna szklana powstająca w większości z recyklingu stłuczki szklanej i jednocześnie sama nadająca się do powtórnego odzysku jest materiałem, który łączy w sobie dwie najważniejsze cechy z punktu widzenia efektywności działania warstwy termoizolacji.

  Zastosowanie - dach skośny, poddasze, strop, sufit podwieszany. Szkielet drewniany i metalowy, ścianka działowa.

Cena: 109 zł /op

 • Wełna Isover Uni-Mata 38 150 mm 6 m2 - Wełna znajdzie swoje zastosowanie podczas wykańczania lub renowacji budynku. Z powodzeniem może być stosowana na dachach skośnych, poddaszach nieużytkowych, stropach drewnianych, sufitach podwieszanych oraz lekkich ścianach działowych. Za jej pomocą zapewnisz doskonałą izolację akustyczną, dzięki czemu głośne dźwięki z zewnątrz nie będą słyszalne w środku budynku, co zapewni odpowiednie warunki do pracy i odpoczynku. Dodatkowo produkt umożliwia stworzenie osłony – podczas upalnych dni wysokie temperatury nie będą aż tak uciążliwe, z kolei zimą budynek będzie dobrze docieplony, przez co nie będziesz potrzebował dodatkowych urządzeń grzewczych. W naszym asortymencie znajdziesz szeroki wybór wełen pochodzących od tego producenta.

Cena: 107 zł /op

 

 

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: 

  Więcej o:

Skomentuj:

Wełna mineralna - kamienna czy szklana?