Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowe ocieplenie na starym domu

Włodzimierz Krupa, Katarzyna Wangin

W Polsce już od dawna niemal powszechnie ociepla się domy metodą lekką mokrą, obecnie w skrócie nazywaną ETICS. Jednak wiele ociepleń układanych kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu dziś już nie zdaje egzaminu. Często dom trzeba zaizolować ponownie.

ocieplenie ścian
Planując renowację kilkunastoletniej fasady, warto rozważyć docieplenie ścian zewnętrznych
Fot. Baumit
Standardy ocieplenia domu obowiązujące np. w latach 80. były zupełnie inne niż teraz, a grubość stosowanych wówczas płyt styropianowych - za mała, by skutecznie zapobiec ucieczce ciepła. Poza tym systemy ociepleń leżące na ścianie ponad 20 czy 30 lat mogą być już w złym stanie technicznym - zwłaszcza że wiedza dotycząca zasad ich stosowania i doświadczenia wykonawców były wtedy znacznie mniejsze niż dziś. Wiele osób mieszkających w domach z tamtych lat staje więc przed koniecznością przeprowadzenia mniejszej lub większej renowacji fasady. To dobra okazja, by przyjrzeć się istniejącemu ociepleniu i obliczyć, czy opłaca się je pogrubić (jest to jak najbardziej możliwe technicznie).

Jeśli istniejące ocieplenie jest za cienkie, ale w dobrym stanie technicznym, warto zastanowić się nad dołożeniem drugiej warstwy styropianu lub wełny mineralnej do tej już istniejącej. Takie ocieplenie ocieplenia jest jednak opłacalne pod warunkiem, że nie wymaga wzmocnienia starych warstw.

Nowe ocieplenie domu na starej termoizolacji

Podwajanie ociepleń, czyli nakładanie nowego systemu ocieplenia domu na już istniejący (bez jego demontażu) nie jest wprawdzie proste, ale ma inną zaletę: nie trzeba płacić za usunięcie i utylizację starego systemu. Istniejące warstwy wierzchnie, w tym zaprawy z siatką i tynki mogą pozostać na ścianie - trzeba tylko usunąć te odspojone od podłoża.

Ocena stanu podłoża. Przed podjęciem decyzji o podwajaniu ocieplenia trzeba sprawdzić, czy jego stara warstwa jest wystarczająco trwała i gotowa do przyjęcia kolejnej. Aby móc dokonać takiej oceny, najczęściej trzeba zajrzeć do środka poprzedniego rozwiązania. Od stanu tego, co tam zastaniemy, będzie bowiem zależeć możliwość dalszych prac oraz sposób zamocowania nowego rozwiązania. Ponieważ zaleca się, aby nowe ocieplenie było przesunięte wobec starego o pół płyty (mijankowo), trzeba też ustalić, jak zostały kiedyś ułożone płyty. Jeśli do docieplenia chcemy użyć płyt styropianowych łączonych na pióro i wpust, zachowanie układu mijankowego nie jest wymagane.

Bezpieczeństwo pożarowe. Dzisiaj zwracamy dużo większą uwagę na bezpieczeństwo pożarowe - nawet niewielkich budynków mieszkalnych - niż w latach 80. czy 90. Jeżeli więc na elewacji chcemy mieć regularne zapory ogniowe wykonane z pasów całkowicie niepalnego systemu (np. nad oknami i drzwiami lub w postaci pasów dookoła całego budynku), trzeba wyciąć w tych miejscach fragment starego, palnego systemu aż do muru i zamocować w jego miejsce nowy, całkowicie niepalny (co oznacza sięgnięcie po wełnę mineralną).

Dobór odpowiedniego systemu ocieplenia domu. Do docieplania starego domu można stosować wyłącznie te systemy, które w Aprobacie Technicznej mają zapis potwierdzający możliwość wykorzystywania ich jako drugiego układu termoizolacyjnego. Od paru lat kilku krajowych producentów systemów ociepleniowych opisuje w swoich aprobatach technicznych także możliwość stosowania swoich rozwiązań do celów renowacji istniejących dociepleń - warto to sprawdzić przed zakupem.

Prace uzupełniające po ociepleniu domu. Elementy takie jak parapety, obróbki, rury spustowe - na skutek pogrubienia ścian - trzeba wykonać od nowa lub przemontować. Aby pogrubieniem ścian nie zabierać niepotrzebnie światła dziennego w pomieszczeniach, można wykonać tak zwane rozglifienie, czyli wyprofilować naroża, ścinając nieco płyty izolacyjne wokół otworów okiennych na zewnątrz.

Co musi się znaleźć w projekcie docieplenia domu

Warunkiem wykonania ocieplenia na już istniejącym systemie jest przygotowanie profesjonalnego projektu. Musi on być poprzedzony opinią techniczną lub ekspertyzą, która określi stan istniejącego ocieplenia i podłoża oraz wskaże wszystkie niezbędne prace przygotowawcze i wytyczne do projektowania.

Projekt remontu ocieplenia - oprócz dokładnego opisu i oceny stanu technicznego istniejącego systemu - powinien określać: optymalną grubość warstwy termoizolacyjnej; obliczenie współczynnika przenikania ciepła U z uwzględnieniem mostków termicznych; sposób kotwienia oraz rodzaj, liczbę i rozmieszczenie łączników mechanicznych, z powołaniem się na obliczenia statyczne; określać klasyfikację ogniową systemu przy nowo zaprojektowanej grubości ocieplenia; zawierać rysunki rozwiązań szczegółowych, jak ościeża okienne i drzwiowe, płyty balkonowe, wykończenie dylatacji.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Nowe ocieplenie na starym domu