Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Panele podłogowe i problem "wstawania podłogi"

Odpowiada: Joanna Jankowska

Do wykończenia posadzki kupiłem panele laminowane przystosowane do łączenia na zatrzask. Podłogę wyrównałem masą samopoziomującą i już chciałem się zabierać do układania, kiedy zaprosili mnie do siebie znajomi, u których posadzka z takich paneli "wstaje", jakby było jej za dużo. W jaki sposób montować panele, aby nie dopuścić do takiego zjawiska? Marcin D., Warszawa

09.08.2000. TYCHY REMONT MIESZKANIA Z GAZETA . UL . NALKOWSKIEJ , KLADZENIE PANELI . MARTA BLAZEJOWSKA/AGENCJA GAZETA
Podczas montażu paneli przydadzą się drewniane kliny - do oddylatowania posadzki od ścian. Przyda się też deseczka, przez którą panele będzie można dobijać młotkiem, nie ryzykując zniszczenia ich powierzchni
Fot. Marta Błażejowska / AG
1. Czy panele trzeba zabezpieczać przed wilgocią od strony podłoża?

2. Jak zapobiec "wstawaniu" i paczeniu się posadzki?

3. W jakich warunkach powinno się układać panele?

1. Zapobiec zawilgoceniom

Podobnie jak posadzki drewniane, także panele wykończone warstwą laminatu wymagają dobrego zabezpieczenia przed zawilgoceniem od strony podłoża - nawet jeśli są układane w suchym pomieszczeniu.

Izolacja. Bezpośrednio na wyrównanym podłożu powinno się ułożyć warstwę budowlanej folii izolacyjnej, którą powinno się łączyć na zakład 20-30 cm, a jej końce wywinąć na ściany. Dopiero na tej izolacji układa się podkład wyciszający z pianki polipropylenowej czy miękkiej płyty pilśniowej. Folii izolacyjnej nie trzeba stosować tylko wtedy, gdy panele mają być ułożone na istniejącej posadzce drewnianej lub z płytek ceramicznych. Tylko wtedy bowiem nie ma ryzyka przenikania wilgoci do paneli.

Grubość folii. Zależy od wilgotności pomieszczenia:

- w kuchniach, łazienkach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, a także w miejscach, gdzie występują duże jej zmiany, na przykład w domach zbudowanych w pobliżu jezior, rzek czy na terenach podmokłych, należy zastosować folię grubości 1,2 mm;

- w pozostałych pomieszczeniach - folia powinna mieć grubość minimum 0,2 mm.

Uwaga! Brak folii izolacyjnej pod panelami to częsta przyczyna "puchnięcia" posadzki. Niewielka jest wtedy szansa na przywrócenie jej ładnego wyglądu - nawet gdy zdemontuje się panele, ułoży folię oraz ponownie zmontuje posadzkę z tych samych paneli.

Uwaga! Do pomieszczeń wilgotnych oraz holi czy korytarzy, w których posadzka będzie czasem narażona na zawilgocenie, powinno się wybierać panele zabezpieczone przed wilgocią. Mają one impregnowane krawędzie i warstwę nośną. Takie panele poleca się również do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu gruntu (piwnice, sutereny), gdzie mimo zastosowanych tam warstw izolacyjnych jest zwykle chłodniej i bardziej wilgotno niż w pozostałej części domu.

2. Zapewnić swobodę ruchów

Panele podłogowe powinny tworzyć tzw. podłogę pływającą, a więc wykonywana z nich posadzka nie może się bezpośrednio stykać z przegrodami budynku, ścianami czy stropem ani elementami na stałe związanymi z podłożem, takimi jak: słupy, kolumny czy prowadzone pionowo rury instalacyjne. Innymi słowy, panele trzeba ułożyć tak, by nigdzie nie zostały "uwięzione" i mogły swobodnie pracować, czyli rozszerzać się i kurczyć pod wpływem zmian wilgotności w otoczeniu.

Dylatacje wykonać należy w następujących miejscach:

- przy ścianach pomieszczenia - te szczeliny powinny mieć szerokość około 1 cm (a tam, gdzie wilgotność powietrza jest duża - 1,5-2 cm). Maskuje się je listwami przyściennymi mocowanymi wyłącznie do ścian;

- wokół rur, słupów i innych stałych elementów - dylatacje powinny mieć podobną szerokość jak przy ścianach. Jeśli szczelin dylatacyjnych wokół rur nie można zamaskować tzw. rozetami, a podłużnych - listwami czy profilami, należy je wypełnić trwale elastyczną masą;

- w progach pomieszczeń i w miejscach połączenia paneli z inną posadzką - tutaj wstawia się specjalne profile progowe lub przejściowe (powinny być dostępne w firmie oferującej panele);

- w pomieszczeniach o powierzchni przekraczającej 100 m2 lub o wymiarach przekraczających 8 m wzdłuż krótszej krawędzi paneli albo 12 m wzdłuż dłuższej krawędzi, a także w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie (litery L, H, F, U czy T) - dylatacja (zamaskowana listwą) powinna dzielić posadzkę na mniejsze pola.

Jeśli zapomnimy o wykonaniu dylatacji w którymś z wymienionych miejsc i zauważymy, że z tego powodu posadzka lub poszczególne panele zaczynają "wstawać", jak najszybciej zróbmy dylatację w gotowej posadzce, na przykład przycinając panele przy ścianach lub wycinając w nich odpowiedni otwór na profil progowy. Jest szansa, że dzięki temu posadzka opadnie i nie będzie z nią więcej problemów.

Posadzki z paneli zimą. W dobrze ogrzewanych pomieszczeniach wilgotność powietrza wyraźnie spada, a wtedy pomiędzy panelami mogą powstawać wąskie szczeliny. Wiosną, gdy wzrośnie wilgotność, panele znów będą ściślej do siebie przylegać. Kurczeniu się paneli można zapobiec, stosując nawilżacze powietrza.

3. Układać w odpowiednich warunkach

Z powodu wrażliwości paneli na zmiany wilgotności, należy je układać na suchym podłożu i w odpowiednich warunkach:

- wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których są układane panele, powinna być stabilna i nie większa niż normalnie (około 50%); aby utrzymać ją na jednakowym poziomie, w czasie montażu lepiej nie wietrzyć pomieszczeń;

- wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 2%; trzeba na to zwrócić uwagę, jeśli tym podłożem jest niedawno wykonana wylewka samopoziomująca cementowa czy anhydrytowa albo podkład betonowy (po ułożeniu na mokro takiej warstwy należy odczekać od minimum dwóch tygodni w wypadku wylewki do minimum czterech tygodni, gdy wykonywany był podkład betonowy);

- temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 18°C,

- temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej 15°C.

Uwaga! Nowo kupionych paneli nie należy od razu wyjmować z zafoliowanych paczek, lecz zostawić je na minimum 48 godzin w pomieszczeniu, w którym będą układane, a potem - rozpakowywać tylko te, które w danym dniu będą wykorzystane.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Panele podłogowe i problem "wstawania podłogi"