Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak zrobić wylewkę samopoziomującą? Instrukcja krok po kroku

Piotr Lemieszek

Podkładów podłogowych jest na rynku kilka rodzajów. Są one dostępne w postaci wylewek samopoziomujących lub mas ściąganych po listwach. Można je układać jako pływające lub trwale związane z podłożem (zespolone).

wylewka podłogowa, wylewka tradycyjna
Przygotowanie wylewki tradycyjnej. Przy ścianach i słupach wykonuje się dylatacje z pasów pianki o grubości 5-12 mm
Fot. Kreisel

Co to jest wylewka samopoziomująca?

W postaci zapraw samopoziomujących oferowana jest wylewki cementowa i wylewka samopoziomująca anhydrytowa. Warstwa z nich wykonana pełni funkcję wyrównawczą na wcześniej ułożonym jastrychu lub starym podłożu. Wylewka samopozoimująca jest więc polecane jako podkład pod posadzki drewniane, żywiczne lub z wielkoformatowych płytek ceramicznych. Jednak niektóre wylewki samopoziomujące mogą być stosowane jako samonośne podkłady. Grubości warstwy wynosi 0-3 mm, 10-20 mm, 1-5 mm, 25-45 mm. Te cienkowarstwowe są polecane do remontów posadzek w starych domach, kiedy wymagane jest niewielkie obciążenie istniejącej podłogi.

Sposób na gładką podłogę bez poprawek - zalety rozwiązania

Taki jastrych nie wymaga zastosowania zbrojenia, a jego właściwości samopoziomujące sprawiają, że uzyskana powierzchnia jest gładka, nie potrzebuje dodatkowego zacierania i nie pozostają na niej smugi.

Wykonanie wylewki samopoziomującej - krok po kroku

Samopoziomujący podkład podłogowy - prace powinny być prowadzone w temperaturze od 5 do 25°C.

Przygotowanie podłoża

Rozpoczyna się je od przygotowania podłoża, które musi być stabilne, suche i czyste.

Gruntowanie podłoża

Przed aplikacją wylewki samopoziomującej należy zastosować systemowy grunt zalecany przez producenta wylewki samopoziomującej . Z reguły są to preparaty dyspersyjne na bazie żywic akrylowych, ale przy podwyższonej wilgotności zaleca się grunt na bazie epoksydu połączonego z warstwą sczepną.

Wyrównania podłoża

Przed nakładaniem gruntu należy pamiętać o tym, aby podkład był przeszlifowany i odkurzony. Potem schnie wylewka samopoziomująca.

Taśma dylatacyjna

Po wyschnięciu należy wykonać dylatacje obwodowe, oklejając ściany i słupy taśmą z pianki polietylenowej. Do wyznaczenia górnej powierzchni wylewki samopoziomującej wykorzystuje się repery. Najczęściej są stosowane kołki rozporowe z wkrętami mocowanymi w podłożu i wypoziomowane.

Dalsze prace wykończeniowe

Wylewanie przygotowanej zaprawy rozpoczyna się od narożnika najdalej położonego od drzwi. Masę równomiernie rozprowadza się i jednocześnie odpowietrza wałkiem kolczastym lub sztangą. Następnie pozostawia się ją do czasu pełnego związania (48 godzin).

Wylewanie masy

Masy samorozlewne (popularnie nazywane samopoziomującymi) to produkowane fabrycznie suche mieszanki. Ich podstawowym składnikiem są anhydryt (bezwodny suchy siarczan wapnia) lub cementy z wypełniaczami mineralnymi, dodatkami, a niekiedy domieszkami włókien wzmacniających.

Musimy wiedzieć, czy potrzebujemy masy do wylania na betonowe podłoże, czy też masy renowacyjnej do nakładania, np. na stare podłogi kamienne, ceramiczne czy z PCW. Istotne przy wyborze masy jest też jej przewidywane obciążenie.

Mieszankę na bazie cementu, z dodatkiem wzmacniających włókien, powinniśmy kupić, gdy ma być wylana w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu albo o dużym obciążeniu (np. garaż). Używa się jej też, gdy chcemy uzyskać cienką warstwę (np. podłogi renowacyjne), ponieważ jest wytrzymała na zginanie i bardziej elastyczna.

Wylewki anhydrytowe kładzie się grubą warstwą, np. na nowe podłogi czy do ogrzewania podłogowego. Nie należy ich kłaść w wilgotnych pomieszczeniach.

Gotową mieszankę należy rozmieszać z wodą (za pomocą elektrycznej wiertarki wyposażonej w mieszadło do zapraw), starannie przestrzegając proporcji podanych przez producenta.

Uwaga! Mieszanka szybko zastyga, więc jednorazowo nie należy przygotowywać jej za dużo. Mieszanka częściowo związana nie nadaje się do ponownego rozrobienia z wodą.

Wylewkę samopoziomującą można wylać ręcznie, bezpośrednio z pojemnika, w którym została przygotowana, albo - przy większym zakresie prac - mechanicznie, za pomocą specjalnych agregatów. Wylewanie masy jest proste i szybkie, ponieważ łatwo się ona rozprowadza, a pod wpływem sił ciężkości mieszanka układa się w płaszczyźnie poziomej, szybko twardnieje, nie kurczy się i nie pęka.

Wylaną masę możemy rozprowadzić stalową packą, szczotką lub gumową listwą. Jeśli wylewamy grubą warstwę mieszanki (powyżej 15 mm), powinniśmy ją wyrównać za pomocą specjalnego wałka tepującego (kolczastego), pomagającego w rozprowadzeniu i odpowietrzeniu.

Wylewanie masy powinno w miarę możliwości odbywać się w sposób ciągły lub z jak najkrótszymi przerwami. Pracę rozpoczynamy od miejsca najbardziej oddalonego od drzwi wejściowych. Mieszanka może być wylewana tylko w temperaturze dodatniej.

Świeżo wylaną masę trzeba chronić przed:

  • zbytnim nasłonecznieniem,
  • za szybkim wysychaniem (np. zmniejszając ogrzewanie, zasłaniając okna),
  • nieodpowiednią wilgotnością,
  • przeciągami i
  • gwałtownymi skokami temperatury. Po podłodze można chodzić już po kilku godzinach od jej wylania; jednak z układaniem posadzek (np. parkietu, wykładziny) trzeba zaczekać kilkanaście dni (dokładny czas jest w instrukcji). Stwardniałą masę można usunąć tylko mechanicznie.

Jak przygotować podłoże pod wylewkę samopoziomującą?

Podłoże pod masę samopoziomującą powinno być i wolne od zanieczyszczeń, np. kurzu, tłuszczu, które mogą zmniejszyć przyczepność mieszanki. Ubytki w podłożu trzeba wypełnić i wyrównać, aby masa dobrze przylegała. Tak przygotowaną powierzchnię należy zagruntować; jeśli jest porowata, to nawet dwukrotnie. Gruntowanie nie tylko zwiększa przyczepność masy, ale też zapobiega powstawaniu pęcherzy i odciąganiu wody z mieszaniny w czasie jej wiązania. Jeśli podłoże jest słabe, powinniśmy na nim starannie przymocować specjalną wzmacniającą siatkę z włókna szklanego.

Zanim wylejemy mieszankę, musimy ustalić, jaki jest stopień odchylenia powierzchni od płaszczyzny poziomej. Najlepiej zrobić to za pomocą długiej poziomnicy, niwelatora lub reperów (wskaźników określających wysokość w danym punkcie).

Pamiętajmy, że masy produkowane na bazie cementu służą głównie do wyrównywania powierzchni - ich grubość nie powinna więc przekraczać 2-10 mm. Gdy różnice są większe, wgłębienia należy wypełnić zaprawą cementową, a wzniesienia zeszlifować.

Jeśli masę samopoziomującą będziemy wylewać na dużych powierzchniach i na różnych kondygnacjach, pracę powinniśmy zacząć od góry. Grubość wylewki ustalamy za pomocą linii wyznaczonych na ścianie i zastawki umieszczonej w progu, zapobiegającej rozlaniu się masy poza dane pomieszczenie.

Do zrobienia wylewek przystępuje się po zakończeniu prac montażowych, instalacyjnych i tynkarskich.

Wylewka samopoziomująca szybkoschnąca - jak wybrać? Przegląd rynku

W sklepach znajdziemy masy samorozlewne różnych producentów. Zanim zdecydujemy się na zakup, powinniśmy dokładnie poznać ich parametry. Inne masy przeznaczone są do renowacji starych podłóg, inne do wylewania nowych posadzek. Niektóre mają zwiększoną odporność na obciążenie czy np. oddziaływanie kółek meblowych, inne są polecane do podłoży z ogrzewaniem podłogowym (potrzebna jest grubsza warstwa, np. masa na bazie anhydrytu). Znajdziemy też masy samorozlewne szybkowiążące do trudnych podłoży.

Przed zakupem powinniśmy też dowiedzieć się, jakie jest zużycie masy - średnio wynosi ono 1,5-2 kg na m kw. na 1 mm grubości wylewki.

Pamiętajmy też, że choć masa na bazie anhydrytu jest tańsza, będziemy potrzebować jej więcej na 1 m kw. - dlatego cena wylania 1 m kw. będzie podobna niezależnie od tego, jaki rodzaj masy wybierzemy (możemy zakładać, że 1 m kw. kosztuje ok. 100 zł).

Masy samowylewne nie są tanie, dlatego nie warto ich stosować, gdy kładziemy np. parkiet i niewielkie nierówności podłoża można wyrównać klejem. Polecane są natomiast np. pod cienkie wykładziny dywanowe. Pamiętajmy też, że mas samowylewnych nie można stosować w miejscach, gdzie trzeba zachować spadek, np. w łazience, na balkonie.

Wylewki samopoziomujące a tradycyjna wylewka cementowa

Tradycyjna wylewka cementowa

Taki podkład ma zwykle grubość 6-8 cm i na ogół nie wymaga zbrojenia. Podczas wysychania kurczy się, więc przy układaniu go na większych powierzchniach potrzebne są dylatacje, zapobiegające powstawaniu rys. Pełną wytrzymałość zwykłe wylewki cementowe uzyskują po 28 dniach. Te wykonane z zapraw szybko twardniejących uzyskują ją nawet po jednym dniu.

Mieszankę układa się między listwami kierunkowymi, wyrównując łatą. Nieprawidłowe jest zacieranie na gładko pacami stalowymi. Na powierzchni podkładu tworzy się cienka warstwa stwardniałego zaczynu cementowego, którą trzeba później usunąć. Jastrychy cementowe wymagają po ułożeniu pielęgnacji, czyli ochrony przed zbyt szybką utratą wilgoci.

Wykonanie tradycyjnej wylewki

  • Przy ścianach i słupach wykonuje się dylatacje  z pasów pianki o grubości 5-12 mm. Zapobiega to wnikaniu zaczynu pod warstwę izolacji.
  • Następnie mocuje się prowadnice (listwy) wyznaczające grubość jastrychu. Rozmieszcza się je co 80-100 cm, poziomuje i stabilizuje.
  • Zaprawę układa się pomiędzy prowadnicami, a nadmiar ściąga łatą. Podkład zaciera się dużą pacą (zobacz zdjęcie) ze styropianu (heblem).
    Więcej o:

Skomentuj:

Jak zrobić wylewkę samopoziomującą? Instrukcja krok po kroku