Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Co musi sprzedawca

red.

1 Sprzedawca ma obowiązek jednoznacznie określić cenę oferowanego towaru.

2 Jeśli towar sprzedawany jest na raty, przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz gdy jego cena przekracza 2 tys. zł, sprzedawca zawsze jest zobowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy, m.in. nazwę towaru, cenę, opis towaru, adres punktu sprzedaży i jej datę.

3 Na towarze powinny być podane: jego nazwa, producent lub importer, kraj pochodzenia oraz informacja o dopuszczeniu go do obrotu w naszym kraju, a także o zgodności z wszelkimi normami i przepisami odrębnymi, w tym również budowlanymi. Sprzedawca odpowiada również wtedy, gdy towar nie ma właściwości, o których on, producent lub importer zapewniali w reklamie, na etykiecie czy opakowaniu.

4 Sprzedawca powinien udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i wyczerpujących informacji niezbędnych do właściwego korzystania z towaru. Dołączone do towaru ulotki informacyjne muszą być wydrukowane w języku polskim.

5 W sklepie, hurtowni czy magazynie powinny być zapewnione warunki, które pozwolą klientowi na dokonanie wyboru, sprawdzenie jakości i sposobu funkcjonowania wybranego towaru.

6 Sprzedający ma obowiązek wydać towar z wszystkimi elementami wyposażenia oraz instrukcją jego użytkowania i konserwacji.

Jeśli sprzedawca tych obowiązków nie dopełnia, należy się od niego domagać ich wykonania. Jeżeli mimo uwag tego nie robi, najlepiej zrezygnować z jego usług.

    Więcej o:

Skomentuj:

Co musi sprzedawca