Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Gdzie szukać ksiąg wieczystych

red.

Księgę można przejrzeć nieodpłatnie w sekretariacie wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego (w obecności pracownika sądu) właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Można tam również poprosić o odpis z księgi (za każdą wydaną stronę płaci się 6 zł).

By przejrzeć księgę lub uzyskać z niej odpis, trzeba znać jej numer, o który można zapytać właściciela lub sprawdzić to w ewidencji gruntów i budynków w starostwie.

Wprawdzie odpis z księgi wieczystej może być przedstawiony przez sprzedającego,

ale lepiej uzyskać go samemu lub osobiście przejrzeć księgę bezpośrednio przed podpisaniem umowy. Odpis jest bowiem ważny tylko trzy miesiące, w ciągu których stan prawny nieruchomości może ulec zmianie.

Warto też zwrócić uwagę na to, czy na pierwszych stronach każdego działu KW nie ma numerów (na przykład 1234/04), które oznaczają, że do sądu wpłynął wniosek dotyczący nieruchomości (na przykład o wpisanie nowego właściciela), lecz jeszcze go nie rozpatrzono.

Na podstawie tego numeru trzeba w sądzie sprawdzić, czego wniosek dotyczy.

    Więcej o:

Skomentuj:

Gdzie szukać ksiąg wieczystych