Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak działać, gdy nie ma porządku

red.

Co możesz zrobić, jeśli twoim zdaniem gmina nie dopełnia swoich obowiązków w zakresie utrzymywania porządku i czystości (na przykład od kilku lat straż miejska nie pojawiła się w twoim domu, by skontrolować rachunki za wywóz śmieci, a pobliski las czy przydrożne rowywypełniane są systematycznie odpadami, służby uprzątania miasta nie wywożą uprzątniętych przez mieszkańców zanieczyszczeń z chodników, nie opróżniają koszy na śmieci)? Możesz zadzwonić do gminy i poinformować o zaniechaniach albo wybrać się na spotkanie z burmistrzem (obowiązują go dyżury, podczas których spotyka się z mieszkańcami).

Najlepiej jednak zwrócić się do gminy z pisemnym wnioskiem o wszczęcie określonych działań (na przykład przeprowadzenie kontroli mieszkańców sąsiednich działek, czy mają stosowne rachunki). Gmina ma obowiązek odpowiedzieć na takie pismo. To, czy odpowiedź będzie pozytywna, zależy jednak od zasobności gminy, jej polityki oraz priorytetów w zakresie ochrony środowiska (być może oceni ona, że środki są bardziej potrzebne na budowę oczyszczalni ścieków niż zatrudnienie większej liczby strażników miejskich).

Zobacz projekty domów

    Więcej o:

Skomentuj:

Jak działać, gdy nie ma porządku