Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiana urzędu skarbowego

red.

Zaskakujące, ale trzeba samemu zadbać o to, by podatki zaczęły wpływać pod adresem ?nowego? urzędu skarbowego.

Każdy podatnik ma obowiązek dokonać aktualizacji danych w Krajowej Ewidencji Podatników. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie:

a) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy;

b) podatników będących wyłącznie podatnikami podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości, którzy składają wypełnione zgłoszenie aktualizacyjne w organie podatkowym gminy.

 • Terminy. Aktualizacji danych w urzędzie skarbowym należy dokonać w terminie 30 dni od zmiany, to znaczy zameldowania się pod nowym adresem.

 • Opłaty. Nie ma.

 • Kary. Za niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych w Krajowej Ewidencji Podatników grozi grzywna lub nawet ograniczenie wolności. O karze orzeka sąd grodzki.

  Co będzie potrzebne

  Jedynie wniosek na formularzu:

  - NIP-1 (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

  - NIP-3 (jw., ale nieprowadzących takiej działalności).

  Formularz należy wziąć z urzędu skarbowego lub ściągnąć ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Wypełniony można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do naczelnika właściwego (a więc "nowego") urzędu skarbowego.

  Więcej o:

Skomentuj:

Zmiana urzędu skarbowego