Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

Marek Wielgo

Jeśli tegoroczny urlop postanowiłeś spędzić na placu budowy swojego domu albo poświęcić ten czas na remont mieszkania, pamiętaj, że możesz odzyskać część wydatków na materiały budowlane. Stawką jest nawet 25 tys. zł!

5460585 https bi
Nie ma znaczenia, czy jesteś podatnikiem PIT, czyli płacisz podatek od swoich osobistych dochodów, czy też rolnikiem, który płaci podatek rolny. Warunek jest jeden: kupiłeś materiały budowlane na budowę albo remont domu lub mieszkania, a inwestycję wykonałeś tzw. systemem gospodarczym, czyli nie korzystałeś z usług profesjonalnych firm. I jeszcze jedno: fiskus zwróci ci różnicę między stawką 22 i 7 proc., ale tylko za te materiały, które po 1 maja 2004 r. zostały obłożone wyższą stawką.

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty

Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie

Dokąd po pieniądze? Do urzędu skarbowego, w którym zwykle rozliczasz się z podatku. Formularz wniosku o zwrot VAT przygotowany przez urzędników Ministerstwa Finansów wraz z instrukcją, jak go wypełnić, dostaniesz w urzędzie skarbowym. Do wniosku musisz dołączyć plik dokumentów oraz kopie faktur VAT, które są dowodem poniesionych wydatków.

Uwaga! na stronach resortu możesz wydrukować wniosek

Wypełnianie wniosku

Wniosek zawiera informacje będące podstawą decyzji fiskusa. Oto one:

1. Numer identyfikacji podatkowej inwestora (i jego małżonka). To ten sam numer, który wpisujesz w PIT. Jeśli nie masz numeru NIP, podajesz numer PESEL, który masz wpisany w dowodzie osobistym. Jeśli zaś nie masz obu tych numerów, wystarczy, że podasz rodzaj i numer dokumentu tożsamości.

2. Adres zamieszkania (w przypadku małżonków - obojga).

3. Adres urzędu skarbowego, do którego kierujesz wniosek.

4. Rodzaj inwestycji, na którą zostały poniesione wydatki. Wpisujesz, czy jest to budowa, czy remont domu albo mieszkania. W grę wchodzi też nadbudowa lub rozbudowa budynku, dzięki której powstanie nowy lokal mieszkalny, a także przebudowa budynku niemieszkalnego na mieszkalny.

Uwaga! Ustawa zawiera zawężoną w stosunku do prawa budowlanego definicję budynku mieszkalnego. Oznacza to, że nie można wystąpić o zwrot VAT za materiały użyte do budowy ogrodzenia, garażu, drogi, dojścia lub dojazdu. W przypadku budowy domu oddzielenie tego typu wydatków jest fikcją. W praktyce przepis ten ma zapobiec sytuacjom, w których o rekompensatę wystąpi ktoś, kto poprzestał np. na ogrodzeniu działki.

Ponadto na liście częściowo refundowanych wydatków będą przyłącza, np. wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i gazowe.

5. Rok rozpoczęcia inwestycji.

6. Wykaz faktur oraz kwota wydatków. Zsumuj je. Pamiętaj tylko, że zwrot VAT obejmuje wydatki poniesione na materiały, które po 1 maja 2004 r. zostały obłożone 22-proc. stawką tego podatku.

Uwaga! Wzrósł on m.in. za tarcicę podłogową, okna, drzwi, ościeżnice i progi drewniane, tapety papierowe i okładziny ścienne, cegły, dachówki i materiały ceramiczne, cement, wapno, gips, wełnę mineralną, konstrukcje stalowe, a także wyroby z betonu i gipsu (w tym pustaki), kotły centralnego ogrzewania, piece grzewcze, gazowe i uniwersalne, wodomierze i gazomierze. A także m.in. za zlewy, umywalki ze stali nierdzewnej, wanny żeliwne i emaliowane, płytki ceramiczne (ścienne i podłogowe).

Z kolei 22-proc. stawkę VAT płaciliśmy przed 1 maja 2004 r. m.in. za deski, łaty, listwy, płyty pilśniowe, sklejkę, blachę stalową, cynkowo-tytanową, miedzianą, siatkę ogrodzeniową, słupki, kleje (np. do tapet), masy sylikonowe, akrylowe, piankę poliuretanową, emalie, farby, pigmenty, lakiery, gwoździe, wkręty, kołki rozporowe, siatkę i tapety z włókna szklanego, a także kamień brukowy i kostkę granitową. Za te wyroby fiskus nie zwróci ci różnicy VAT.

Żeby nie było wątpliwości, które materiały są objęte zwrotem VAT, ministrowie budownictwa i finansów ogłosili wykaz w załączniku do obwieszczenia (jest on dostępny na stronie internetowej ministerstw Infrastruktury i Finansów. Problem w tym, że materiałom w tym wykazie przypisany jest symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), który nie w każdym przypadku zgadza się z tym, który jest na fakturze. Poza tym, od 1 maja 2004 r. sklepy nie mają obowiązku podawania na fakturze symbolu PKWiU wyrobów objętych 22-proc. VAT. Co zrobić w tej sytuacji? Może wyjaśni ci to "Sposób posługiwania się wykazem" opracowany przez urzędników - poniżej.

Jeżeli nadal będzie miał wątpliwości, niezbędne informacje i wyjaśnienia możesz uzyskać także w urzędzie skarbowym.

7. Kwota zwrotu. Musisz ją obliczyć samodzielnie (fiskus sprawdzi, czy się nie pomyliłeś). Na szczęście nie jest to trudne. Jeśli budujesz lub remontujesz, a wcześniej nie odliczałeś wydatków w ramach nieistniejącej już podatkowej ulgi budowlanej lub remontowej, zwrot wynosi 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, zaś jeśli korzystałeś z tych ulg - 55,23 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur.

Uwaga! Zwrot VAT jest limitowany. Te limity dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Oznacza to, że z tego typu rekompensaty będzie można skorzystać wielokrotnie. Oczywiście, o ile to rozwiązanie będzie obowiązywało dłużej niż pięć lat.

Wysokość zwrotu VAT zależy też i od tego, czy inwestycja wymagała pozwolenia na budowę, czy nie. W pierwszym przypadku (np. budowa), górny limit wynosi 12,295 proc. równowartości średnich kosztów budowy 70 m kw. mieszkania (dziś - niespełna 25,6 tys. zł), a w drugim (np. remont) - 12,295 proc. równowartości średnich kosztów budowy 30 m kw. mieszkania (przeszło 10,9 tys. zł).

Uwaga! Oba limity są mniejsze dla tych, którzy korzystali z ulgi budowlanej i remontowej. Mogą oni liczyć maksymalnie na 9,959 proc. równowartości kosztów - w zależności od rodzaju inwestycji - 70 lub 30 m kw. mieszkania.

Dodajmy, że do obliczania tych kosztów stosowany jest wskaźnik średniej ceny metra kwadratowego podawany przez GUS na użytek wyliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych. Uwzględnij najnowszy wskaźnik (obecnie wynosi on 2970 zł za m kw), który znajdziesz na stronie internetowej GUS lub Ministerstwa Finansów (http://www.stat.gov.pl/gus/45_2783_PLK_HTML.htm).

8. Oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, który nie wymagał pozwolenia na budowę. Trzeba uważać na to, co się wpisuje do tej rubryki, żeby się nie okazało, że potrzebne było pozwolenie budowlane. W tego typu pułapkę mogą wpaść ci, którzy dokonują niewielkich przeróbek w swoich domach i mieszkaniach (chodzi o rozbudowy, przebudowy i dobudowy). Zwykłe powiększenie otworów okiennych nie jest remontem, lecz przebudową. Pozwolenie jest więc konieczne! Oprócz odmowy wypłaty pieniędzy powinni powiadomić o samowoli nadzór budowlany. Opłata z tego tytułu może sięgać 50 tys. zł. Z drugiej strony wyższy limit zwrotu VAT na inwestycje wymagające pozwolenia może zadziałać dyscyplinująco na inwestorów.

9. Wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu. Jeżeli chcesz dostać pieniądze na konto, podaj numer rachunku bankowego (jeśli wniosek składają obydwoje małżonkowie - podają numer rachunku wspólnego lub jednego z nich). Możesz też wybrać odbiór pieniędzy w kasie urzędu skarbowego albo skorzystać z pośrednictwa poczty (kwota zwrotu jest pomniejszana o koszty przekazu).

10. Podpis (podpisy obojga małżonków).

Uwaga! Zwrot VAT przysługuje łącznie obojgu małżonkom (z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację). Jeżeli przed ślubem któreś z nich skorzystało ze zwrotu VAT, to muszą tę kwotę odliczyć.

Pamiętaj o załącznikach

Jeśli twoja inwestycja jest remontem niewymagającym uzyskania pozwolenia na budowę (limit zwrotu jest wtedy niższy), musisz dołączyć do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do domu lub mieszkania. Taki tytuł dają: akt własności, przydział lokalu kwaterunkowego lub zakładowego, tzw. umowa użyczenia, umowa najmu lub dzierżawy (oraz inne umowy tego typu, np. umowa podnajmu czy poddzierżawy), dowód potwierdzający kupno domu albo mieszkania, spadku lub darowizny.

Gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, trzeba dostarczyć kopię tego dokumentu.

Uwaga! Jeśli o zwrot VAT wystąpisz w trakcie inwestycji, już nie musisz dołączać dokumentu określającego stopień jej zaawansowania inwestycji (taki wymóg istniał do marca 2007 r.).

Do wniosku trzeba dołączyć załączniki z wykazem faktur VAT oraz wartością poniesionych wydatków, a także kopie faktur. Jeśli chcesz odzyskać VAT w ustawowym terminie sześciu miesięcy, nie możesz sobie pozwolić na najmniejszy błąd, np. niedołączenie kopii wymaganych dokumentów albo brak podpisu.

W sytuacji, gdy wniosek o zwrot VAT nie wzbudzi wątpliwości fiskusa, ten nie musi wydawać stosownej decyzji. Skraca to czas wypłaty pieniędzy co najmniej o miesiąc, a może nawet i pół roku. Tyle czasu mają bowiem naczelnicy urzędów skarbowych na wydanie decyzji, a potem jeszcze dodatkowo 25 dni na wypłacenie pieniędzy. Być może są takie urzędy skarbowe, które zwracają pieniądze od razu, nie czekając z tym do ostatniej chwili.

Uwaga! Żeby je dostać, nie możesz mieć zaległości podatkowych. W przeciwnym razie kwota zwrotu VAT podlegać będzie z urzędu zaliczeniu na poczet tych zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

Korekta wniosku

Wniosek o zwrot VAT możesz składać nie częściej niż raz w roku. Tymczasem może się zdarzyć, że np. zapomnisz uwzględnić faktury, które gdzieś ci się zawieruszyły. Istnieje wówczas możliwość skorygowania wniosku. Musisz złożyć nowy z ponownie wyliczoną kwotą zwrotu VAT. Przy czym, jeżeli chcesz uzupełnić uprzednio złożony wykaz faktur o nowe, wcześniej zapomniane pozycje, nie musisz sporządzać nowego wykazu w całości. Wystarczy, że dołączysz nowo dodane pozycje, a w samej korekcie o tym poinformujesz. Natomiast jeśli zrezygnujesz z części faktur, jedynie poinformuj w korekcie o wycofanych pozycjach.

Uwaga! W przypadku złożenia korekty wniosku, termin na wydanie decyzji przez urząd skarbowy biegnie od nowo.

Zwrot VAT

..Liczba wniosków załatwionych pozytywnie kwota VAT do zwrotu (w mln zł)
2006 r.553413 527,2
I kw.11369 9,2
II kw.87998 81,3
III kw.171400 162,3
IV kw.282646 274,3
2007 r.419734 600,6
I kw.76109 110,1
II kw.115663 150,1
III kw.134032 178,5
IV kw.93930 161,9
2008 r....
I kw.79019 - 169,4
Sposób posługiwania się wykazem1. Jeżeli znany jest symbol PKWiU danego wyrobu, np. kupiłeś okna PCV i na fakturze podany jest symbol 25.23.14. Sprawdzasz wówczas, czy w wykazie znajduje się grupowanie PKWiU o takim dokładnie symbolu albo zaczynające się od tych samych cyfr (wyjaśnienie jak należy czytać klasyfikacje PKWiU - patrz pkt 4). Jeżeli znajdziesz dokładnie taki sam symbol PKWiU, a nazwa grupy towarów odpowiada nazwie zakupionego przez ciebie wyrobu, to znaczy, że jest on objęty systemem zwrotu VAT.

A co, jeśli symbol PKWiU składa się z mniejszej liczby cyfr niż symbol zakupionego towaru, np. w wykazie jest 25.23, a na fakturze - 25.23.14? W tym przypadku symbol PKWiU z faktury (25.23.14) ma dokładnie te same cyfry, patrząc od lewej strony, co symbol z wykazu (czyli 25.23). Mamy więc do czynienia jedynie z rozszerzeniem grupowania (czyli cyframi następującymi po cyfrach 25.23). Oznacza to, że ten wyrób podlega zwrotowi VAT, o ile nie jest on wyłączony (patrz pkt 3 - co oznacza "ex").2. Jeżeli symbol PKWiU nie jest znany, sprawa jest bardziej skomplikowana. Spróbuj ustalić go, poszukując wyrobu w PKWiU. Pomocna jest wyszukiwarka internetowa. Wpisz nazwę wyrobu and PKWiU (dzięki dodaniu słowa "and", wyszukiwarka pokaże tylko te wyniki, które zawierają wszystkie poszukiwane frazy). Np. jeśli szukasz symbolu okien PCV, w wyszukiwarce wpisz: okna PCV and PKWiU.3. Jeżeli przy symbolu danego grupowania PKWiU znajduje się "ex", oznacza to, że z całego tego grupowania (np. ex 25.23) pozbawione zwrotu VAT są jakieś wyroby, np. budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych o symbolu PKWiU 25.23.2. Zatem zwrotem VAT jest objęte grupowanie 25.23, z wyłączeniem wyrobów wymienionych (na ogół po zwrocie "z wyłączeniem") w rubryce nr 3 wykazu.

Aktualne klasyfikacje PKWiU dostępne są na stronie GUS.

Należy jednak pamiętać, że do celów podatkowych (a zatem do celów niniejszego obwieszczenia również) stosuje się klasyfikacje PKWiU z 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), których brzmienie jest tylko częściowo tożsame z brzmieniem klasyfikacji PKWiU z 2004 r.

Skomentuj:

Odzyskaj VAT za materiały budowlane